Gegevensbescherming


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Op naar nieuwe Europese privacywetgeving Om welke privacygegevens gaat het? Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... in paragraaf 2.3 van de Uitvoeringsregels. Met ingang van 25 mei 2018 zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de invoeringswet in werking getreden. Op die datum is de Wet ...

3. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

4. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... en data-analyse rekening houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. (Bron: Binnenlands Bestuur, 8 jun. 2018) Ook algoritmen maken fouten Er is ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... tegen de oude eisen moeten zij toch voldoen aan de nieuwe Arbowet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). (Bron: Staatscourant, publicatie d.d. 5 december 2018) Eisen voor ...

6. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... begeleiding voor Nederlandse bedrijven bij de implementatie van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe privacywetgeving zou veel werk en kosten met zich ...

7. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... als deskundige van de Arbeidsomstandighedenwet. als uw medewerker een functionaris is voor de gegevensbescherming in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens. Wat als uw werknemer zelf ...

8. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... Vrijwel alle sitebezoekers klikken dan weg. Privacywet zorgt voor paniek bij bedrijven Volgens het gegevensbeschermingsteam van DLA Piper zijn veel bedrijven in paniek over de nieuwe Europese ...

9. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Verschil tussen boete en sanctie Wettelijke bepalingen CAO Instemming OR Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Buitenlandse geldboetes Naslag Hoogte boetes Boetes voor de werkgever ...

10. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... Daardoor is het VK nu niet meer gebonden aan 2 Europese privacywetten, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Richtlijn politie en justitie. Europese bedrijven mogen daarom ...

11. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... Burgerservicenummer gestaakt In het traject voor implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn door de Belastingdienst een aantal tekortkomingen in de naleving ...

12. Cloud   31 maart 2016
26 augustus 2020  |  , ,
... 25 sep. 2018) * GDPR/AVG -General Data Protection Regulation (GDPR), algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Cloud-kenniscentrum geopend Oracle Nederland en partnerbedrijf Tech ...

13. Datalekken   31 maart 2018
26 januari 2021  |  ,
... Vanaf 25 mei 2018 worden de regels veel strenger. Vanaf dan geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze geldt in de hele EU. Als bedrijven in gebreke blijven, dreigen ...

14. Diversen   1 juli 2018
24 oktober 2020  |  , ,
... (Bron: Brisk, 22 mrt. 2018) Uitzonderingspositie MKB in de nieuwe AVG? In de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) staat dat alle bedrijven die persoonsgegevens verwerken daar een ...

15. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... te staan. Aanbieders van nieuwe betaaldiensten moeten zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). (Bron: Ministerie van Financiën, 19 feb. 2019) Meer transparantie bij ...

16. Europa   28 maart 2018
23 januari 2021  |  ,
... informatie van werknemers, klanten, patiënten en relaties. De Europese Algemene verordening gegevensbescherming is een aanvulling hierop. Dit besluit treedt op 27 mei 2016 in werking, ...

17. Geheimhouding en gedrag   5 januari 2011
15 april 2019  |  , , ,
... Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op deze datum is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening treedt direct in werking en zal dus ...

18. Getuigschrift   20 maart 2009
8 september 2018  |  ,
... (vergelijk art. 6 lid 1 sub 1 van de op 25 mei 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming en art. 8 van de tot die datum geldende Wet bescherming persoonsgegevens.). ...

19. Handboeken en naslag   20 februari 2018
26 november 2020  |  , ,
... implementeren en naleven van wet- en regelgeving bij het omgaan met risicosignalen en gegevensbescherming. Bij de sterkere focus op dienstverlening is een open oog en oor voor burgers ...

20. Identiteitsbewijs   21 juni 2016
5 september 2019  |  , ,
... dat werkt op basis van een vingerscan. Dat is namelijk in strijd met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bedrijf had ter voorkoming van gevallen van fraude - diefstal uit ...

21. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... temperatuur is in beginsel een persoonsgegeven en valt daarom onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wanneer deze informatie wordt opgeslagen en geregistreerd. Je mag daarom ...

22. Kosten   20 november 2018
20 november 2018  |  , , , , ,
... de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), stelt de NVIA. ‘Met een beroep op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beperkt de AP inkomensadviseurs in hun controlerende rol bij ...

23. Kosten   26 mei 2019
8 maart 2023  |  ,
... de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), stelt de NVIA. ‘Met een beroep op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beperkt de AP inkomensadviseurs in hun controlerende rol bij ...

24. Ontslaggronden   10 september 2019
10 oktober 2019  |  ,
... in een andere functie. Veranderingen rond de ontslagbescherming van de functionaris voor de gegevensbescherming door de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). ...

25. Overtreding en boete   28 maart 2018
16 juni 2021  |  , ,
... laat melden datalek Wat mag wel? Stappenplan privacywet De introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan tot forse* boetes leiden. De nieuwe privacywetgeving verdient de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (110 totaal)