Gegevensoverdraagbaarheid


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Op naar nieuwe Europese privacywetgeving Om welke privacygegevens gaat het? Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen ...

2. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Belangrijkste elementen van gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit) Het recht op gegevensoverdraagbaarheid wordt in ...


2 items