Privacy Protocol


1. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... verkregen via wearables verboden Wie mag het medisch dossier inzien? Onveilige website kost omzet Privacy statement VNO-NCW Geldverslindende vernieuwing bevolkingsregister ten einde Krijgt ...

2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Op naar nieuwe Europese privacywetgeving Om welke privacygegevens gaat het? Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen ...

3. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... Groep faciliteert deze dienstverlener. Een apart kwaliteitssysteem (ISO 27001) borgt de omgang met privacygevoelige data en voorkomt datalekken. De bedrijfsarts werkt binnen de gecertificeerde ...

4. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... verdubbeld. Casemanagement organisaties niet vertegenwoordigd door brancheorganisatie. Waarborgen privacy en ketenaansprakelijkheid leiden tot kostenverhogingen. (Bron: BG Magazine, 6 jul. 2015) ...

5. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... eisen waaraan de huisvesting voor arbeidsmigranten moet voldoen: zoals o.a. leefruimte en privacy, sanitair, veiligheid, hygiëne, (informatie)voorzieningen, brandveiligheid en overige ...

6. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Evaluatie meldplicht datalekken na 1 jaar 5500 datalekmeldingen: waar gaat het mis? Campagne 'Privacy gaat iedereen wat aan' Werkgevers in de knel door privacywet Jaarverslag 2017 ...

7. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... in opmars. Facebook maakt gebruikers blij met een nieuwe foto-app, behalve Europese leden dan. De privacywetgeving in Europa zint Facebook helemaal niet en daarom is de app Moments uitgeschakeld ...

8. Bedrijfsfraude   11 april 2017
29 januari 2019  |  ,
... zijn vastgelegd in een protocol. Hiervoor heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de privacy-toezichthouder, een verklaring van rechtmatigheid verleend. Het protocol is de juridische ...

9. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
Inhoud Omschrijving Inhoud privacyverklaring Kopietje paspoort Facebook hekelt Europees privacy beleid Controlevragen BelastingTelefoon Safe Harbor niet zo veilig als het lijkt Vergeet OR niet bij ...

10. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... rechten en plichten van werkgevers in deze. Een item viel op en eigenlijk toch weer niet want de privacy-regels zijn onverbiddelijk. "In hoeverre mag je als werkgever vragen naar de ...

11. Cybercrime   8 maart 2016
12 oktober 2021  |  , , , , , ,
... op jullie eigen site willen zetten omdat jullie geen platform willen bieden aan het schenden van privacy. (Bron: Dagblad van het Noorden, 30 mrt. 2018) Wet 'Computercriminaliteit III' door ...

12. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... registreren of automatiseren niet onder de AVG valt, betekent dat niet dat er geen sprake is van privacy bezwaren. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een werknemer na een temperatuurmeting ...

13. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... gebundeld in een e-book. Dit e-book geeft onder meer verduidelijking over de NOW, ziekte, privacy, pensioenen en variabele beloningen. Het e-book dient als naslagwerk voor werkgevers en ...

14. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
... Zoek de ondersteuning van de bedrijfsarts Bespreek met leidinggevende(n) wat zij vanwege de privacy wel en niet aan werknemers mogen vragen Werknemer bang om ziekte te melden 1 op de 7 ...

15. Richtlijnen voor gedrag sociale media   24 maart 2011
19 augustus 2017  |  , , ,
... op gebruik van e-mail en internet Ook briefgeheim voor e-mail Opinie Europese Commissie over privacy van werknemers Inleiding Sociale media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent ...

16. Thuiswerkovereenkomst   30 september 2020
26 augustus 2021  |  , , , ,
... gebruik van internet en beveiliging de omgang met vertrouwelijke gegevens, inlogcodes en andere privacy zaken hoe moet je werknemer bereikbaar zijn: telefoon, e-mail of chat is gebruik van een ...

17. Voorbeelden gedrag sociale media   24 maart 2011
9 april 2016  |  , ,
... ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun privacy. Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ...

18. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , ,
... verordening gegevensbescherming Uniper trekt alcohol- en drugscontrolebeleid in na onderzoek AP Privacy in gevaar bij assessment op basis van DNA Bewaartermijn dossiers geneeskundige ...

19. Wet op de Medische Keuringen (WMK)   20 maart 2009
29 maart 2021  |  , , ,
... Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vindt het medisch beroepsgeheim en het recht op privacy zwaarder wegen dan het recht op een eerlijk proces. Een medisch dossier mag wel, via de ...

20. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), oude wijn in nieuwe zakken!   31 januari 2018
26 april 2018  | Redactie HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , ,
Vanaf 25 mei 2018 gaan de nieuwe regels van de Europese Privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in. Maar verandert er wel zoveel t.o.v. de huidige WBP? Neen, ...


20 items