Boetebeleid


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... gegevensbescherming die zich in 2018 bij de autoriteit hebben aangemeld. Onlangs heeft de AP het boetebeleid onder de AVG uitgewerkt en gepubliceerd Ervaringen AVG van non-profit organisaties Op ...

2. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... in Handelsregisterwet Persoonsgegevens zonder Brexit akkoord niet zomaar naar Verenigd Koninkrijk Boetebeleid Autoriteit Persoonsgegevens Grondslag om personeelsgegevens te verwerken Jaarverslag ...

3. Overtreding en boete   28 maart 2018
16 juni 2021  |  , ,
... al 7000 klachten AFM legt boete op van € 50.000 Ongevraagde tracking-cookies frequent geplaatst Boetebeleid aangepast in 2019 AFM legt boete op van € 100.000 Megaboete voor Haga Ziekenhuis ...

4. Privégebruik leaseauto   8 maart 2010
25 mei 2021  |  , , , ,
... Zelf bewijs leveren Hoge Raad Woon-werkverkeer is zakelijk Verklaring geen privé-gebruik (vgpg) Boetebeleid Staatssecretaris houdt vast aan boetebeleid privégebruik auto Nieuwe auto ...

5. Vergunningen   27 februari 2013
30 augustus 2020  |  , , ,
... voor EU arbeidsmigranten Burgerservicenummer Wijziging procedure tewerkstellingsvergunning Boetebeleid gewijzigd Maak werken makkelijker voor buitenlandse studenten 5 bedrijven laten ...

6. Wetten   27 februari 2013
9 februari 2020  |  , , ,
... grote buitenlandse bedrijven in Nederland Gelijk loon voor buitenlandse uitzendkracht? Nieuw boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen Notificatieplicht buitenlandse dienstverleners Wijziging Wet ...

7. Boetebeleid AP aangepast in 2019   24 maart 2019
26 maart 2019  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | , ,
De boetebeleidsregels geven inzicht in de manier waarop de AP de hoogte van een boete berekent. De hoogte van een boete verschilt per type overtreding.

8. Boetebeleid gewijzigd   12 maart 2014
13 maart 2014  | Staatscourant  | Fred Barkhuis  | 
Met terugwerkende kracht tot 1 juli 2012 geldt bij het inhuren van personeel van een niet of foutief geregistreerd bureau een gestaffeld maximum.

9. Boetebeleid privégebruik auto ongewijzigd   13 augustus 2014
19 augustus 2014  | Clientonline  | Fred Barkhuis  | 
Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat het boetebeleid een willekeurige regel is en verlaagde een opgelegde boete. De staatssecretaris gaat niet in cassatie, maar blijft bij zijn boetebeleid.

10. Nieuw boetebeleid Wet arbeid vreemdelingen   8 oktober 2016
11 oktober 2016  | Stibbe  | Fred Barkhuis  | , ,
Op 15 juli 2015 is het nieuwe boetebeleid van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) in werking getreden. Nieuw: de introductie van een waarschuwing bij een eerste overtreding, meer onderscheid in ...


10 items