Referteperiode


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... 30% regeling van toepassing is. Wanneer een bonus over het voorgaande jaar wordt uitbetaald in de referteperiode van de 30% regeling zijn sommige deskundigen van mening dat deze bonus ook meetelt ...

2. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... de WW in een IVA-uitkering komt, wordt voor de vaststelling van het dagloon de uitkering in de referteperiode herleid naar een 100% bedrag. Dus bij een WW-uitkering van 70% wordt het ...

3. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... bonus. De arbeidsovereenkomst is immers op 1 oktober 2022 geëindigd. “Voor verlenging” referteperiode? De werkneemster betoogt echter dat de referteperiode moet worden “voor ...

4. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
... niet langer uit te gaan van weken maar van kalenderweken. Dit betekent dat in alle gevallen de referteperiode eindigt op de zondag voorafgaand aan de eerste WW-dag. Hantering van kalenderweken ...

5. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... Dagloonbesluit werknemersverzekeringen Wijziging Dagloonbesluit: volledige WW-uitkering bij ziekte Referteperiode en nabetaling voor de dagloonberekening Hoe wordt het dagloon WW (ZW) berekend bij ...

6. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Dit betekent dat de huidige ‘referteperiode’ van twee jaar wordt afgeschaft. De opbouw voor het recht op een ...

7. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Dit betekent dat de huidige ‘referteperiode’ van twee jaar wordt afgeschaft. De opbouw voor het recht op een ...

8. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Dit betekent dat de huidige ‘referteperiode’ van twee jaar wordt afgeschaft. De opbouw voor het recht op een ...

9. Verdiencapaciteit   20 maart 2009
21 maart 2017  |  ,
... van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 augustus 2016 dat appellant werkgeefster tijdens de referteperiode niet heeft gemaand het CAO-loon volledig te betalen. Het UWV heeft dan ook in ...

10. Wet arbeid en zorg   20 maart 2009
8 mei 2020  |  , , , ,
... of 4 weken voorafgaand aan de dag waarop het zwangerschapsverlof begint. Deze periode noemen we de referteperiode. De werkneemster is ziek rond haar zwangerschap Als de werkneemster ziek is ...

11. Nabetaling na de referteperiode voor de dagloonvaststelling   31 januari 2018
31 januari 2018  | , ,
... Als in deze periode een BBRA (CAO) verhoging plaats vindt, maar die wordt pas uitbetaald nadat de referteperiode is beëindigd, moet dan een herberekening plaatsvinden van het dagloon door het ...

12. Berekening maatmaninkomen, niet geïnd loon   4 september 2016
9 september 2016  | Rechtennieuws  | Fred Barkhuis  | , ,
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 22 augustus 2016 dat appellant werkgeefster tijdens de referteperiode niet heeft gemaand het CAO-loon volledig te betalen

13. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen opnieuw berekenen   19 januari 2017
23 januari 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
... conversie van het dagloon voor zogenoemde herlevers en wijzigingen in verband met ziekte in de referteperiode gepubliceerd. ...

14. Hoe is de dagloonvaststelling in de IVA na een WW-uitkering   24 december 2020
24 december 2020  | , , , , ,
... de WW in een IVA-uitkering komt, wordt voor de vaststelling van het dagloon de uitkering in de referteperiode herleid naar een 100% bedrag. Dus bij een WW-uitkering van 70% wordt het ...

15. Hoe wordt het dagloon berekend in geval van ziekte of verlof tijdens dienstbetrekking   7 augustus 2017
12 mei 2017  | , ,
... is van verlof / ouderschapsverlof, wordt (indien de periode niet langer is dan 18 maanden) de referteperiode verlegd, naar een periode waarin volledig is gewerkt. ...

16. Kan een vertrokken werknemer nog loon vorderen bij zijn ex-werkgever   5 mei 2023
5 mei 2023  | , , , ,
... consequent het dagloon (voor WW en ZW) vastgesteld op basis van het werkelijk verdiende loon in de referteperiode van 1 jaar voorafgaande aan de eerste ziekte- of ww-dag. Het dagloon wordt niet ...

17. Moet werkgever (eigen risicodrager) het ZW-dagloon met terugwerkende kracht verhogen?   11 mei 2023
5 april 2023  | , , , ,
... consequent het dagloon (voor WW en ZW) vastgesteld op basis van het werkelijk verdiende loon in de referteperiode van 1 jaar voorafgaande aan de eerste ziekte- of ww-dag. Het dagloon wordt niet ...

18. Thuiswerken verhoogt de productiviteit   31 januari 2018
1 februari 2018  | Rendement  | Andries Bongers  | , , , , ,
Werknemers willen steeds vaker vanuit huis werken, bijvoorbeeld als gevolg van de toenemende files. Veel werkgevers zijn daar nog steeds huiverig voor, omdat zij bang zijn om de controle te ...

19. UWV slaat plank volledig mis bij korting inkomsten   29 januari 2021
29 januari 2021  | , , , ,
... voor de dagloonvaststelling, is dat dagloon sowieso te laag vastgesteld. Het UWV had echter de referteperiode voor de dagloonvaststelling moeten verleggen, waardoor men uiteindelijk wel op ...

20. Wat is de hoogte van het loon dat de werkgever moet betalen tijdens de bevallings- en zwangerschapsperiode in het 2e ziektejaar?   7 mei 2020
7 mei 2020  | , , , , , ,
... over een afwijkende manier om het loon vast te stellen over de bewuste periode. De vraag of de referteperiode van 2 jaar wordt verschoven door de ziekteperiode als gevolg van zwangerschap moet ...

21. Wat moeten wij bij ziekte aan loon doorbetalen wanneer er sprake is van meerwerk?   11 mei 2023
26 augustus 2022  | , , ,
... basisovereenkomst is afgesproken. Moeten wij ook over de meeruren het loon doorbetalen en welke referteperiode moeten we aanhouden om het gemiddelde loon te bepalen? Antwoord Artikel 7:629 lid ...

22. Wordt bij onbetaald ouderschapsverlof de dagloonberekening gebaseerd op het normale loon?   7 augustus 2017
6 mei 2017  | , , ,
... is van verlof / ouderschapsverlof, wordt (indien de periode niet langer is dan 18 maanden) de referteperiode verlegd, naar een periode waarin wel volledig is gewerkt. ...


22 items