Is er pensioenpremie ingehouden tijdens WW-uitkering    Moet buitenlandse werkgever aan werknemers in Nederland wet Minimum Loon toepassen? 

Wat is de hoogte van het loon dat de werkgever moet betalen tijdens de bevallings- en zwangerschapsperiode in het 2e ziektejaar?

Vraagbaak  |  7 mei 2020  |  Trefwoorden: WAZO, Zwangerschapsuitkering, Bevallingsuitkering, UWV, Referteperiode, WIA-uitkering, Wet arbeid en zorg

Vraag

Medewerkster zit in 2e ziektejaar en krijgt 70% van het loon doorbetaald (1e jaar = 100%, 2e jaar = 70%). 
In het 2e jaar wordt ze echter ziek a.g.v. zwangerschap en moet de werkgever dit aan het UWV doorgeven en WAZO uitkering aanvragen.
 
Nu is de vraag: moet de werkgever voor de ziekteperiode rondom zwangerschap :
  • Weer voor 100% doorbetalen?
  • Hoe wordt de hoogte van de WAZO uitkering bepaald
    • Referte periode 1 jaar voor het laatste loontijdvak aangifte?
    • Grote kans dat hier een paar tijdvakken van zowel 100% als 70% doorbetaling in opgenomen is
  • Stel ze een groot aantal maanden ziek blijft a.g.v. van de zwangerschap, wat doet dat met haar oorspronkelijke ziektedatum, voor evt. WIA aanvraag?

Antwoord

De wet WAZO zegt dat de werkgever voor 100% het loon moet doorbetalen tijdens de zwangerschaps- bevallingsperiode.
De werkgever claimt vervolgens bij het UWV een tegemoetkoming ter hoogte van het loon van de werkneemster.

Het UWV betaalt dus geen uitkering aan de werkneemster, ergo de werkneemster heeft in deze situatie geen recht op een uitkering van het UWV.
De vraag die je zou kunnen stellen: wat is de hoogte van het loon, wanneer de medewerkster in het 2e jaar van haar ziekteperiode zit en 70% van het loon ontvangt.
Het loon is dus gewoon 100% van het reguliere loon en dat blijft het ook tijdens het tweede jaar van ziekte. Het UWV betaalt dus ook 100% van het loon aan tegemoetkoming uit.
De WAZO zegt ook nadrukkelijk dat de wetgever niet wil dat de medewerkster tijdens die periode in loon achteruitgaat.
 
De procedure is ook dat NIET de werkneemster de tegemoetkoming UWV aanvraagt, maar de werkgever. Het UWV maakt dus niet een uitkering over aan de werkneemster.
De werkneemster is helemaal geen partij in de regeling met het UWV. In de basis speelt alleen dat de werkgever voor 100% het loon moet doorbetalen.

“De vrouwelijke werkneemster of gelijkgestelde, die in aanmerking wenst te komen voor toekenning van een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling doet de aanvraag daartoe door tussenkomst van de werkgever bij het Uitvoeringsinstituut werkneemstersverzekeringen uiterlijk twee weken voor de datum van ingang van het zwangerschapsverlof onderscheidenlijk de datum waarop zij het recht op uitkering wil laten ingaan.”
 
De enige uitzondering is wanneer de werkneemster geen werkgever (meer) heeft.
Ik heb ook niets gevonden over een afwijkende manier om het loon vast te stellen over de bewuste periode. 
De vraag of de referteperiode van 2 jaar wordt verschoven door de ziekteperiode als gevolg van zwangerschap moet ik naar het definitieve antwoord zoeken. Omdat de periode langer dan 4 weken wordt onderbroken, zou er een nieuwe periode van 2 jaar ingaan. Het gaat hier echter om een zwangerschapsperiode, waarbij de oorspronkelijke oorzaak van ziekte blijft bestaan. Mijn conclusie is dat de ingangsdatum voor de WIA blijft bestaan. Het enige verschil is dat de werkgever in de zwangerschapsperiode 100% van het loon moet betalen i.p.v. 70%. 
Verder verwijs ik naar de tekst van de rubriek in HR-kiosk.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Is er pensioenpremie ingehouden tijdens WW-uitkering    Moet buitenlandse werkgever aan werknemers in Nederland wet Minimum Loon toepassen?