Land Van Herkomst


1. Nederland   10 maart 2018
6 juni 2021  |  ,
... tonen op het allerlaatste moment berouw Argwaan ABN AMRO verhult namen belastingontwijkers Nederland aan kop als belastingparadijs Belastinglobby paait regering Verboden belastingroute ook in ...

2. Regels en wetgeving buitenlandse arbeiders   20 juni 2023
20 juni 2023  |  , , , , ,
... remt, zult u toch naar een oplossing moeten zoeken. Ligt die oplossing niet voorhanden binnen de landsgrenzen, dan kunt u mogelijk uw blik verleggen naar het buitenland. Immers, waar in ...

3. Uitzending naar het buitenland (expatriëring)   20 maart 2009
27 februari 2020  |  , , , , ,
... sluit sociale zekerheidsverdrag met China Duitse uitzendwet op de schop – gevolgen voor Nederlandse werkgevers Dubbele belastingheffingen moeten Europees probleem zijn Zakenreis in het ...

4. ESM Het geld is er gewoon, geen land hoeft iets bij te dragen   24 mei 2012

... zei mijn vader vroeger al. Hoe kunnen we de ESM pot vullen zonder dat ook maar één land iets bijdraagt. In de zuidelijke landen heeft men al zo’n duizend miljard (Griekenland ...

5. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... afsluiten arbeidsovereenkomst bepalend 30%-regeling alleen geldig als iemand vanuit een ander land is aangeworven Jurisprudentie 30%-regeling en toch vooraf in Nederland gewoond Einde ...

6. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... De 30%-vergoedingsregeling wordt uitvoeriger beschreven in 30%-regeling. Fiscale faciliteit Nederlandse bedrijven kunnen voor uit het buitenland aangetrokken werknemers onder voorwaarden een ...

7. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... of melding bij de Vreemdelingenpolitie; een machtiging tot voorlopig verblijf van het kind in Nederland. Deze machtiging is verstrekt door de Nederlandse ambassade in het land van het kind; andere ...

8. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... Diversiteitsmanagement Integratie verloopt moeizaam Allochtoon erg slecht af op Nederlandse arbeidsmarkt Grote verschillen in scores op eindtoets groep 8 Asielzoeker mag meer dan 24 ...

9. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... verplicht onderdeel inburgeringsexamen Opleidingsniveau vluchtelingen in Duitsland valt tegen Vrijwilligersverklaring UWV Arbeidsmarktscreening om sneller door te stromen naar ...

10. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ontslagen? Sectorcommissie Ontslag door functieverval gaat niet zomaar Ontslagbescherming in Nederland zowel boven- als ondergemiddeld Nieuwste ontslagformulieren UWV online Gemachtigden kunnen ...

11. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
... parallelimport Kabinetsplan voor BPM-verhoging heeft averechts klimaateffect Auto gekocht in buitenland, geen BTW? Besluit btw-heffing privégebruik herzien Vooraf Deze subrubriek gaat met name ...

12. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... denkt. Het CPB schrijft dat het kabinet-Rutte III 'expansief begrotingsbeleid' voert. In gewoon Hollands 'potverteren'. En nog een kritisch geluid: De Raad van State is kritisch op de ...

13. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
9 februari 2024  |  , , , , , , ,
... Remigratie Re-immigratiewet versoberd Animo voor emigratie gedaald Bijna half miljoen Nederlanders wonen elders in Europa Immigratie en emigratie naar recordhoogte in 2014 In zeven jaar ...

14. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van de bijstandsmiddelen 2019 Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong Alleen bijstand als je Nederlands spreekt Aantal personen met een bijstandsuitkering in 2018 met 24 duizend gedaald Oude ...

15. Cryptomunten   1 september 2017
1 maart 2021  |  ,
Inhoud Nederland veel getroffen door DDoS-aanvallen Opmars cryptomunt ethereum indrukwekkend DNBulletin: Blockchaintechnologie biedt kansen Bitcoin piekt eventjes boven de $ 5.000 en zakt daarna ...

16. Curriculum Vitae (CV)   1 december 2015
24 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... nodig Anoniem solliciteren bij Rijk gaat niet lukken Rutte fel tegen anoniem solliciteren Nederlander verzwijgt liefst leeftijd op CV Bij sollicitatie beter een strafblad dan buitenlandse ...

17. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... zorgpersoneel Overgang van onderneming en gedetacheerd personeel Loonvoorschrift Detachering buitenlandse werknemers in Nederland Vernieuwing regels sociale bescherming binnen Europese Unie (EU) ...

18. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
Inhoud Geschiedenis Europese munt Debat 'Europese waarden: een gevaar voor de Unie?' Landverslag Nederland 2018 Oprichting Europese Arbeidsautoriteit Kans kleiner dat overheid bank moet redden EU ...

19. Europese wetgeving   27 februari 2013
7 april 2021  |  , , ,
... mogelijk bij dubbele heffingen Schending grensoverschrijdende pensioenoverdracht Zieke buitenlandse werknemer mag in thuisland worden onderzocht Selectie Niet alle buitenlandse werknemers ...

20. Extraterritoriale kosten (30%-regeling)   27 januari 2015
13 maart 2018  |  , , , ,
... Gerichte vrijstelling Voor een vergoeding van de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst c.q. extraterritoriale kosten geldt een gerichte vrijstelling en is dus ...

21. Fijnstof en stikstof   29 oktober 2019
11 december 2019  |  , ,
Inhoud Wat is fijnstof en wat is stikstof? Europese Hof: Nederlands stikstofbeleid voldoet niet Uitspraak Raad van State Tijd nodig Tweede Kamer Stikstofregels raken alle sectoren Recessie dreigt ...

22. Fraude   5 oktober 2012
20 augustus 2020  |  , ,
... overtreden de wet Beslissing minister naar aanleiding van uitspraak rechter over boetes Land van herkomst mag onderzoek naar bijstandsfraude bepalen Drieduizend meldingen ...

23. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
... wordt in 2133 opgeheven Inkomensverschil tussen mannen en vrouwen bij flexwerkers gedaald Nederland heeft relatief kleine loonkloof mannen en vrouwen Krijgen mannen en vrouwen gelijk loon voor ...

24. Historie   27 februari 2013
22 maart 2017  |  , , ,
... van personeel Gastarbeiders Met gastarbeiders wordt bedoeld iemand die tijdelijk naar een ander land komt om daar arbeid te verrichten. De beweegreden voor een dergelijke actie is vrijwel ...

25. Inleiding   1 januari 2012
24 mei 2024  |  , , , , , ,
... Gratis trainen uitzendkrachten Zwakke werknemer uitzenden niet aantrekkelijk Campagne Nederland. Steeds flexibeler Loterij uitzendkrachten wekt wrevel Correcte verloning van groot belang ...


Bekijk items: 1 tot 25 (48 totaal)