Diensttijdvrijstelling


1. Diensttijdvrijstelling   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  , , , , , ,
... 25- en 40-jarig jubileum is het toegestaan een extra maandsalaris netto uit te keren, dit wordt de diensttijdvrijstelling, diensttijdenvrijstelling, diensttijduitkering, jubileumuitkering of ...

2. Jubileumuitkering   23 mei 2017
23 mei 2017  | 
Zie subrubriek Diensttijdvrijstelling.

3. Onbetaald verlof   20 maart 2009
5 december 2017  |  , , ,
... periodieke salarisverhoging, een eventuele lease-auto, de eindejaarsuitkering, (datum) eventuele diensttijdvrijstelling (jubileumregeling) et cetera. Werkgever moet onbetaald verlof voor stage ...

4. Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen   5 februari 2011
8 mei 2018  |  , , ,
... vakbond Onbelast Vrije ruimte (?) Cursussen, vakliteratuur e.d. Onbelast Gerichte vrijstelling Diensttijdvrijstelling Vrijgesteld extra maandloon bij dienst-tijd 25 of 40 jaar Idem ...

5. Diensttijd bij andere werkgever telt onder voorwaarden mee voor jubileum   20 april 2020
21 april 2020  | Ernst & Young  | Fred Barkhuis  | ,
"Voor de vaststelling van de diensttijd gaat u uit van de dienstjaren van uw werknemer bij u als werkgever. U kunt ook rekening houden met dienstjaren bij een eerdere werkgever van de werknemer. ...

6. Geen recht op jubileumuitkering arbeidsongeschikte werknemer   12 oktober 2016
13 oktober 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | ,
Een werknemer verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden na twee jaar ziekte. Het niet beëindigen van de arbeidsovereenkomst door de werkgever is niet ernstig verwijtbaar. De ...

7. Mag bij een jubileumuitkering van 25 jaar dit uit meerdere perioden bestaan?   25 april 2016
25 april 2016  | , , ,
Vraag Uw vraag betreft de volgende situatie: uw man is gedurende twee perioden (met een onderbreking van een paar jaar) meer dan 25 jaren in dienst bij dezelfde werkgever. Komt hij dan in ...

8. Mag een jubileumuitkering verruild worden met bruto loon?   29 januari 2021
29 januari 2021  | , , , ,
... Welk bedrag maximaal uitbetaald mag worden en welke emolumenten dan meespelen staat op HR-kiosk.nl Diensttijdvrijstelling Er zijn cao’s en regelingen waar de jubileumuitkering in geregeld is. ...

9. NXP moet medewerkers toch jubileumgeld uitkeren   4 februari 2017
6 februari 2017  | FD  | Fred Barkhuis  | , ,
Chipfabrikant NXP moet jubilerende medewerkers een financieel extraatje blijven geven. Het bedrijf had deze vergoeding voor medewerkers die 25 of 40 jaar in dienst waren met ingang van 2015 ...

10. Steeds minder bedrijven geven een jubileumuitkering, maar dat kan ook zonder kosten   28 mei 2018
29 mei 2018  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , ,
Wij lezen dat steeds minder bedrijven gebruik maken van de mogelijkheid om bij een ambtsjubileum (25 en 40 jaar dienstverband) een maandsalaris netto te verstrekken. Als reden wordt opgegeven dat ...

11. Werkgever mag jubileumuitkering wijzigen vanwege zwaarwichtig belang, maar was er geen andere oplossing?   28 april 2023
31 augustus 2022  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , ,
... het over het eenzijdig wijzigen c.q. laten vervallen van de onbelaste jubileumuitkering, ook wel diensttijdvrijstelling genoemd. Het belang van de werkgever bij wijziging van de jubileumregeling ...


11 items