UWV slaat plank volledig mis bij korting inkomsten    Mijn kind heeft een Wajong uitkering en krijgt een schenking van € 1.200 per jaar. Wordt dit gekort? 

Mag een jubileumuitkering verruild worden met bruto loon?

Vraagbaak  |  29 januari 2021  |  Trefwoorden: Diensttijdenvrijstelling, Jubileumuitkering, Maandsalaris, Onbelaste vergoeding, Diensttijdvrijstelling

Vraag

Mag een werknemer en werkgever overeenkomen de jubileumuitkering (diensttijdenvrijstelling) onbelast uit te betalen, maar vervolgens te verruilen met bruto loon, zodat het de werkgever feitelijk niets kost?

Antwoord

Wat kan er gedaan worden met de jubileumuitkering?
De werkgever mag een jubileumuitkering van 1 maandsalaris netto uitbetalen wanneer de medewerker 25 jaar en 40 jaar in dienst is. (dat mogen eventueel gebroken perioden zijn of bij 2 verschillende organisaties die een eenheid vormen, bijvoorbeeld bij de Overheid gewerkt.
De Belastingdienst is zeer streng op die 25 jaar exact. Dus 24 jaar en 11 maanden mag niet.
Een werkgever mag ook de jubileumuitkering uitbetalen na 30 jaar (dus minstens 25 jaren)
Welk bedrag maximaal uitbetaald mag worden en welke emolumenten dan meespelen staat op HR-kiosk.nl Diensttijdvrijstelling   
Er zijn cao’s en regelingen waar de jubileumuitkering in geregeld is. Maar zonder dat is een werkgever niet verplicht een dergelijke uitkering te doen.
Wel is de mogelijkheid:
  • Een lager netto bedrag te betalen
  • De uitkering te verruilen met bruto loon
In het 2e geval komen werkgever en werknemer overeen, dat
  • Een jubileum uitkering wordt uitbetaald (fiscaal)
  • De medewerker afziet van een deel van zijn loon (arbeidsrechtelijk) N.B. het minimum loon wordt in principe per jaar bepaald.
In het laatste geval kan de medewerker dus bruto loon, een eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, verlofuren of een benefitsbudget inzetten (verruilen) voor een jubileumuitkering.
De werkgever kan voor de eenvoud van het systeem alleen 1 bepaalde bron beschikbaar stellen voor de uitruil.
Overigens het moment van uitruilen is voor de fiscus niet belangrijk. Het gaat om het moment van uitbetalen, dat dus eerst mag nadat de medewerker 25 of 40 jaar in dienst is geweest.

Uitruilen c.q. verruilen blijft natuurlijk interessant voor werkgevers die om financiële redenen geen jubileumuitkering willen/kunnen betalen.
Want zowel de werkgever (minder lasten) als de werknemer (43% voordeel) hebben er een voordeel aan.
Het enige dat speelt wanneer het verruilen plaatsvindt in een refertejaar voor het bepalen een uitkering (negatief) of voor een toeslag (positief).
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: UWV slaat plank volledig mis bij korting inkomsten    Mijn kind heeft een Wajong uitkering en krijgt een schenking van € 1.200 per jaar. Wordt dit gekort?