Medezeggenschap onderwijs    Ondernemingsraad (inleiding) 


Ondernemingsraad (faciliteiten en ontslagbescherming)

Datum laatste wijziging: 12 juli 2019  |  Trefwoorden: Ondernemingsraad, Ontslagbescherming, Medezeggenschap

Inhoud

 1. Faciliteiten
 2. Ontslagbescherming OR-lid
 3. Ontslagbescherming derden
 4. Ontslagen vakbondsleden terug op loonlijst

Faciliteiten

OR-leden mogen:
 • tijdens werktijd vergaderen en gebruik maken van vergaderruimten, telefoon, briefpapier, en dergelijke, van de onderneming;
 • in overleg met de werkgever hun werk onderbreken om een cursus te volgen. OR-leden hebben recht op minimaal vijf cursusdagen per jaar. Leden van de OR-commissies hebben recht op minimaal drie dagen en leden die lid zijn van beide, hebben recht op minimaal acht dagen;
 • in overleg met de werkgever een aantal uren per jaar hun werk onderbreken om bij belangrijke kwesties hun achterban te raadplegen. De werkgever moet de voorzieningen hiervoor bieden;
 • deskundigen van binnen en buiten de onderneming raadplegen, schriftelijk of tijdens een OR-vergadering. De werkgever moet de kosten hiervan betalen als de OR dat vooraf heeft gemeld. Heeft de werkgever bezwaren, dan kan hij de bedrijfscommissie vragen te bemiddelen.

Ontslagbescherming OR-lid

Een OR-lid of een lid van een vaste of onderdeelcommissie kan niet ontslagen worden, tenzij:
 • met wederzijds goedvinden (schriftelijk);
 • bij sluiting van (een deel van) de onderneming;
 • in geval van ontslag op staande voet;
 • er sprake is van gewichtige redenen en dan alleen met toestemming van de kantonrechter.

Ontslagbescherming derden

Ook andere werknemers die bij het OR-werk betrokken zijn of waren, hebben ontslagbescherming:
 • werknemers die zich inspannen om een OR in te stellen;
 • kandidaat-OR-leden (tot na de verkiezingen);
 • ex-OR-leden (gedurende 2 jaar);
 • leden van een voorbereidingscommissie;
 • ambtelijk secretaris, zie betreffende subrubriek.

Ontslagen vakbondsleden terug op loonlijst

Transportbedrijf Brinkman Trans Holland, een van de transporteurs van IKEA, moet drie ontslagen medewerkers weer terug in dienst nemen. Dat heeft een rechter in Leeuwarden woensdag bepaald. Weigert Brinkman dat, dan krijgt het een last onder dwangsom die kan oplopen tot maximaal 10.000 euro.

De drie werden om uiteenlopende redenen ontslagen. Vakbond FNV had een sterk vermoeden dat het bondslidmaatschap en het gegeven dat ze opkwamen voor hun rechten de redenen waren voor Brinkman om van de drie af te willen.

FNV ligt al enige tijd overhoop met verschillende IKEA-transporteurs, omdat de bond misstanden aan de kaak stelde. Transporteurs zouden onder meer cao-afspraken niet naleven. Buitenlandse chauffeurs zouden daarbij worden uitgebuit. In een eerdere rechtszaak dwong FNV al eens een fikse nabetaling voor chauffeurs af. (Bron: ANP Producties e.a., 12 apr. 2017)

Ga terug naar rubriek Ondernemingsraad.

EXPERT

Theo Brasse

Theo Brassé

Theo ondersteunt ondernemers en hun ondernemingsraden die medezeggenschap zien als onderdeel van de normale bedrijfsvoering.

Meer informatie over Theo Brassé

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Medezeggenschap onderwijs    Ondernemingsraad (inleiding)