Versobering


1. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... 30%-regeling conform EU-recht Evaluatie 30%-regeling door Dialogic, juni 2017 NOB: Geen noodzaak versobering van de 30%-regeling 30%-regeling wordt verkort naar 5 jaar Steun vakbond voor protest ...

2. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... werkgevers in CAO's zelf afspraken hebben gemaakt die de kosten opdrijven, maakt de lobby voor versobering van de Ziektewet ongeloofwaardig', vinden de landelijke koepels. Het argument dat de ...

3. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015  |  ,
... Ziektekostenverzekering (ZVW) Enkele maatregelen voor specifieke zorgkosten leiden tot een versobering van het Zvw-basispakket, waardoor een aantal kosten niet meer voor vergoeding in ...

4. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... patstelling, CCIP houdt voet bij stuk en de vakbonden willen pas onderhandelen als de voorgenomen versobering van tafel is. (Bron: vele) Kleine, alternatieve bonden dienen zich aan De grote ...

5. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
... 19 procent. Dit komt doordat werknemers de afgelopen jaren langer zijn gaan doorwerken vanwege de versobering van de vervroegde pensioenregelingen. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers ...

6. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
... startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid; stakingsaftrek; mkb-winstvrijstelling. Deze versobering wordt opgenomen in het pakket Belastingplan 2019. (Bron: Tax Life, 9 aug. 2018) ...

7. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  ,
... de winst. De Eerste Kamer heeft op 27 mei 2014 twee wetsvoorstellen aangenomen die leiden tot een versobering van de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw per 2015. Het betreft de ‘Wet verlaging ...

8. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... moeite te hebben met zeggenschap over en inhoud van hun werk, ook maken ze zich zorgen over de versobering van de sociale zekerheid en de pensioenen. (Bron: Persbericht CPB, 12 dec. 2019) De ...

9. Eindloon- of final-payregeling   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... en comingservice Eindloonregeling duur Onzuiver pensioen Verlaging maximale opbouwpercentage Versobering van de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Naslag ...

10. Europees Parlement (inkomens en vergoedingen)   25 november 2016
27 april 2019  |  , , ,
... en dus is het volgens het Hof niet verantwoord de Europese ambtenaren meer te geven. Versobering arbeidsvoorwaarden In 2011 besloot de Raad van Ministers in het kader van de crisis ...

11. Familiebedrijf   7 oktober 2016
8 april 2021  |  ,
... hoort Werken bij een familiebedrijf Familiebedrijven vrezen voortbestaan door ‘bouwstenenplan’ Versobering BOR maakt Nederland veruit meest onaantrekkelijk voor familiebedrijven ...

12. Franchise (pensioenen)   20 maart 2009
5 januari 2024  |  , , ,
... De Eerste Kamer heeft op 27 mei 2014 de twee wetsvoorstellen aangenomen die leiden tot een versobering van de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw per 2015. Het betreft de ‘Wet verlaging ...

13. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  , , ,
... De belangrijkste wijzigingen - in alfabetische volgorde - treft u hieronder aan: Nabestaandenwet Versobering van de Nabestaandenwet naar maximaal 1 jaar gaat niet door. Ambtenaren De nullijn ...

14. Kosten ontslag   8 januari 2014
20 juli 2018  |  , ,
... punitief karakter, gevolgen ontslag wel relevant De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een deel van de versobering van de ontslagvergoeding uit 2015 ongedaan mag worden gemaakt. Persoonlijke ...

15. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge ...

16. Middelloon- of opbouwregeling   20 maart 2009
5 januari 2024  |  , , , , ,
... van alle verdiende salarissen Gemiddeld opbouwpercentage Verlaging maximale opbouwpercentage Versobering van de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Naslag 2016 ...

17. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
... scholingsuitgaven (studiekosten) Omzetten aanvullende beurs mbo niveau 3 en 4 naar studievoorschot Versobering Ov-studentenkaart hoger onderwijs en mbo Afschaffen OV-vergoeding studenten die ...

18. Omkeerregel   20 maart 2009
30 april 2017  |  , , ,
Inhoud Fiscale regel 100-jarig jubileum WGA-premie Fiscale regel De omkeerregel is een fiscale regel die inhoud dat aanspraken die berusten op een pensioenregeling niet tot het loon behoren. ...

19. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... moeten de premies en uitkeringen zo stabiel mogelijk zijn en mag er geen sprake zijn van een versobering. En pensioenuitvoerders moeten voldoende ruimte houden om beleggingsrendementen te ...

20. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... zijn. De Eerste Kamer heeft op 27 mei 2014 de twee wetsvoorstellen aangenomen die leiden tot een versobering van de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw per 2015. Het betreft de ‘Wet verlaging ...

21. Premiebasissysteem (premiestaffels)   7 november 2012
7 november 2017  |  , ,
... * De Eerste Kamer heeft op 27 mei 2014 de twee wetsvoorstellen aangenomen die leiden tot een versobering van de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw per 2015. Het betreft de ‘Wet verlaging ...

22. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
... Ambtenaar houdt recht op 38 maanden WW In het nieuwe sociaal plan voor rijksambtenaren wordt de versobering van de werkloosheidsuitkering WW volledig gerepareerd. Ontslagen rijksambtenaren ...

23. Veranderingen 2023   19 juni 2020
14 maart 2023  |  ,
... eigen woning (de ‘jubelton’) per 2024, zal daarnaast al in 2023 sprake zijn van een versobering, in de vorm van een verlaging van de vrijstelling van € 106.671 naar € 27.231. ...

24. Veranderingen 2024   20 september 2023
7 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... arbeidskorting omhoog en gaan mensen met een hoger inkomen iets meer inkomstenbelasting betalen. Versobering 30%-regeling Bij het aannemen van het wetsvoorstel pakket Belastingplan 2024 zijn ook ...

25. Veranderingen 2024   5 mei 2023
5 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... wordt gemaximeerd op € 233.000. Daarnaast heeft de Tweede Kamer gestemd voor een verdere versobering die ertoe leidt dat expats fors minder fiscaal voordeel kunnen krijgen. In de sociale ...


Bekijk items: 1 tot 25 (50 totaal)