Familiebedrijf

Datum laatste wijziging: 8 april 2021  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

 1. Familiebedrijven belangrijk voor stabiliteit economie
 2. Familiebedrijven creëren meer werkgelegenheid
 3. twee derde familiebedrijven overleeft overdracht niet
 4. Wereldwijd forse verschillen belastingheffing bij overdracht familiebedrijf
 5. UBO-register impact op privacy familiebedrijf
 6. Familiebedrijven vrezen inbreuk op privacy door invoering UBO-register
 7. Wetswijziging maakt overdracht familiebedrijf duurder
 8. Regels voor familieleden die je bedrijf financieren
 9. Wetsvoorstel bedrijfsopvolgingsregeling gebaseerd op drijfzand
 10. Voor UBO-register gaan poorten wagenwijd open
 11. Familiebedrijven Award
 12. Familiebedrijven presteren beter dan andere ondernemingen
 13. Familiebedrijven goed voor 343 miljard omzet
 14. Ook werkgevers kritisch over UBO-register
 15. Governance van het familiebedrijf is maatwerk
 16. Wetsvoorstel UBO-register tweede helft 2017 naar Tweede Kamer
 17. Regeerakkoord treft familiebedrijven hard
 18. Notarissen zien extra regeldruk opdoemen bij UBO-register
 19. In UBO-register opgenomen gegevens openbaar toegankelijk
 20. Verdere ontwikkelingen UBO-register
 21. Wie is een UB en wie niet?
 22. Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
 23. UBO-definities per entiteit op een rij
 24. Familiebedrijven ondernemen fatsoenlijk, gewoon omdat het hoort
 25. Werken bij een familiebedrijf
 26. Familiebedrijven vrezen voortbestaan door ‘bouwstenenplan’
 27. Versobering BOR maakt Nederland veruit meest onaantrekkelijk voor familiebedrijven
 28. Familiebedrijven goed voor kwart bedrijfsomzet
 29. Toekomst familiebedrijven in gevaar bij andere belastingregels

Familiebedrijven belangrijk voor stabiliteit economie

Familiebedrijven zijn belangrijk voor de stabiliteit van onze economie. Ze zijn niet alleen loyaal naar hun medewerkers, maar ook nog veel minder gevoelig voor conjuncturele schommelingen dan bijvoorbeeld beursgenoteerde bedrijven. Die ‘ongevoeligheid’ komt door hun focus op innovatie en door hun afgeschermde marktpositie, zegt de Duitse managementgoeroe Hermann Simon in een speciale editie van het corporate magazine Inzake van PwC. ‘Ze investeren niet méér in innovaties, maar het rendement is hoger. Omdat ze zich richten op het vergroten van hun kennisvoorsprong in de specifieke productenlijn(en) waarin ze actief zijn en in het verstevigen van hun positie in de keten.’

Familiebedrijven creëren meer werkgelegenheid

Familiebedrijven met meer dan 100 werknemers hebben van 2010 t/m 2014 meer mensen aan het werk geholpen dan het landelijk gemiddelde aangeeft. Aldus onderzoek van PwC ‘Het familiebedrijf; veelzijdig belang voor de Nederlandse samenleving’ (maart 2016). In de periode 2010-2014 zijn 8% meer nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd, de daling van alle bedrijven in Nederland tezamen van 0,4% staat daar schril tegenover.

Daarnaast zetten familiebedrijven zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Juist voor deze kwetsbare groep en in deze tijd is er grote behoefte aan arbeidsplaatsen. Het hebben van een betaalde baan is voor mensen van grote invloed op hun levenstandaard en ontwikkelingsmogelijkheden. Het bevordert de kwaliteit van leven en draagt bij aan sociale integratie.

De pogingen van de Nederlandse en Europese overheid deze pijler van de economie te frustreren, zijn onterecht. Drie recente voorbeelden: het gebrek aan steun voor de huidige bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), de Nederlandse interpretatie van de EU-richtlijn voor verplichte registratie van aandeelhouders en de kamerbrief bedrijfsoverdrachten (Bron: BakerTillyBerk, 20 mei 2015).

NB: Ook in deze 21ste eeuw kan het belang van familiebedrijven niet worden onderschat, met in Nederland circa 270.000 familiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor ruim 49% van de werkgelegenheid en bijna 53% van het Bruto Nationaal Product. Familiebedrijven onderscheiden zich van niet-familiebedrijven door de interactie tussen het bedrijfs-, eigendoms- en familiesysteem. Zij beschikken over een bijzondere vorm van ondernemerschap; een vorm die vaak uitsluitend wordt begrepen door mensen afkomstig uit en opgegroeid in een familiebedrijf. Een grote uitdaging voor u als adviseur om het familiebedrijf op een succesvolle manier bij te staan. (Bronnen: Nationaal Congres Familiebedrijven, 13 jun. 2016 en CBS, 22 sep. 2016)

twee derde familiebedrijven overleeft overdracht niet

In bijna zeven op de tien gevallen gaat de eerste generatiewisseling van familiebedrijven mis. Dit blijkt uit de studie Nieuw bloed, nieuwe koers, dat door Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) is uitgevoerd in samenwerking met de Rabobank en BDO Accountants & Adviseurs.

Oprichters van familiebedrijven houden vaak te veel macht in handen, waardoor de nieuwe generatie niet effectief kan ondernemen. Veel nieuwe bestuurders zijn te voorzichtig om het bedrijf winstgevend te houden. Door vroegtijdig plannen te maken, te blijven investeren in innovatie en de besluitvaardigheid op peil te houden, zijn veel verbeteringen te behalen, blijkt uit het onderzoek. Er blijft vaak een scala aan beschermingsconstructies bestaan waardoor de feitelijke zeggenschap bij de oudgedienden blijft. Dat is funest voor het ondernemerschap van de volgende generatie, die toch al de neiging heeft zich eerder rentmeester dan ondernemer te voelen. In de komende jaren zal naar verwachting een recordaantal familiebedrijven van eigenaar wisselen.

Wereldwijd forse verschillen belastingheffing bij overdracht familiebedrijf

Familiebedrijven hebben wereldwijd te maken met grote verschillen in belastingheffing wanneer de onderneming bij nalatenschap of pensionering wordt overgedragen aan de volgende generatie.

Landen hanteren internationaal niet alleen uiteenlopende belastingtarieven bij overdracht, ook de vrijstellingen waarvoor familiebedrijven in aanmerking kunnen komen, verschillen aanzienlijk per land. Het gevolg hiervan is dat familiebedrijven in een aantal landen niet of nauwelijks fiscaal worden aangeslagen bij overdracht, terwijl in andere landen de aanslag in de miljoenen euro’s kan lopen. (Bron: AV Accountancy, 11 apr. 2016)

UBO-register, impact op privacy familiebedrijf

Voor veel landen gelden familiebedrijven als de ruggengraat van de nationale economie, maar ook zij ontkomen niet aan de anti-witwasmaatregelen. Een van de voortvloeisels is het UBO-register (UBO staat voor 'ultimate beneficial owners'). Voor vermogende particulieren en familiebedrijven, die vanwege veiligheid en vertrouwelijkheid anonimiteit verkiezen, heeft de aankondiging van het verplichte register veel onrust gebracht. Een eenvoudig toegankelijk register met hun persoonsgegevens, kan een bedreiging vormen voor hun privacy en eventueel zelfs hun persoonlijke veiligheid en die van hun kinderen.

Het UBO-register kan naar onze mening grote impact hebben op de privacy van een eigenaar van een familiebedrijf, zeker als het voorstel van de Europese Commissie (voorstel tot wijziging van de anti-witwasrichtlijn en daarmee de vormgeving van het UBO-register) wordt aangenomen. Dan wordt het UBO-register voor vennootschappen namelijk in heel Europa verplicht openbaar. Daarnaast zouden bijvoorbeeld privépersonen met een belang in een beleggings-BV worden opgenomen in het register bij een aandelenbelang vanaf 10 procent. Het Nederlandse kabinet had overigens al voor het Europese voorstel tot wijziging gekozen om het Nederlandse UBO-register openbaar te maken. (Bron: CM web, 3 aug. 2016)

Familiebedrijven vrezen inbreuk op privacy door invoering UBO-register

Familiebedrijven vrezen de invoering volgend jaar van het UBO-register. Het register zal volgens het voornemen van minister Dijsselbloem van Financiën deels openbaar zijn, waardoor die gegevens in handen van criminelen kunnen vallen. ‘Zo ontstaat een nieuwe Quote 500-inbrekerslijst’, zeggen ondernemers in Forum, het blad van VNO-NCW.

Het UBO-register moet Nederland op last van Europa invoeren in de strijd tegen belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme. In het register staan de persoonsgegevens van aandeelhouders met een belang vanaf 25 procent. Familiebedrijven zijn niet tegen transparantie om die reden, maar willen dat het register alleen ingezien kan worden door officiële instanties. Het kabinet gaat tot dusver uit van een deels openbaar register. (Bron: Accountancy Vanmorgen, 3 okt. 2016)

Wetswijziging maakt overdracht familiebedrijf duurder

Een wetswijziging van staatssecretaris Eric Wiebes maakt het veel duurder om een familiebedrijf aan de volgende generatie over te dragen. Het gaat om een aanpassing van de zogenoemde Bedrijfsopvolgingsregeling. Belangenorganisatie FB Ned waarschuwt dat geld dat straks naar de belastingen gaat, niet langer gebruikt kan worden om te ondernemen. Albert-Jan Thomassen van de vereniging legt uit waar het in zijn ogen mis gaat. 'Waar de hele bedrijfsopvolgingsregeling voor bedoeld is, is dat juist het vermogen in de onderneming blijft om te ondernemen. En dat wordt nu ondergraven.'

Het wetsvoorstel raakt vooral grotere families en complexere familiebedrijven, waarschuwt Thomassen. 'Wiebes geeft in zijn toelichting aan dat hij een uitspraak van de Hoge Raad wil repareren. Hij is bang dat veel meer bedrijven gebruik kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Daar zijn wij het niet mee eens, want de huidige wetgeving maakt al een heel duidelijk onderscheid tussen ondernemingsvermogen en beleggingsvermogen.' (Bron: BNR, 17 okt. 2016)

Regels voor familieleden die je bedrijf financieren

Voor financiering binnen de familie gelden een paar hoofdregels:
 • Stel duidelijke schriftelijk afspraken op. Hoe beter het is vastgelegd, hoe minder kans op ruzie tijdens de kerstdis.
 • Werk met reële omzet, géén: fictieve beloftes.
 • Ken je cijfers: actuele debiteuren- en crediteurenstand, je banksaldo en zo mogelijk het vermogens.
 • Zoek geen ruzie.
(Bron en uitgebreider: MT, 25 okt. 2016)

Wetsvoorstel bedrijfsopvolgingsregeling gebaseerd op drijfzand

De met terugwerkende kracht voorgestelde reparatie in het Belastingpakket 2017, om indirect gehouden aandelenbelangen van minder dan 5% uit te sluiten van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), is gebaseerd op drijfzand. Er wordt met onjuiste argumenten als een olifant door de porseleinkast van de BOR-systematiek en de regels van vermogensetikettering gebanjerd. Als het aan professor Edwin Heithuis e.a. ligt, verdwijnt deze reparatie dan ook zo snel mogelijk van tafel. (Bron: Tax Live, 4 nov. 2016)

Voor UBO-register gaan poorten wagenwijd open

Het UBO-register zorgt ervoor dat een vracht aan persoonlijke gegevens op straat komt te liggen. Zeg maar vaarwel tegen anonimiteit.

Wie een kwart eigendom heeft van een bedrijf of betrokken is bij een (familie)stichting is binnenkort met naam en toenaam bekend dankzij de verruiming van het ultimate beneficial owners-register (UBO). Iedereen kan tegen een kleine vergoeding persoonsgegevens en de woonstaat opvragen. (Bron: CMWeb, 7 nov. 2016)

Familiebedrijven Award

Terberg Group is de winnaar van de Familiebedrijven Award 2017. Volgens de jury blinkt Terberg uit in innovatie, is erg veranderingsgezind en blijft groeien door onder meer een efficiëntere en vernieuwde wijze van productie. Het bedrijf uit IJsselstein kreeg de prijs uitgereikt door prinses Laurentien.

Met de jaarlijkse uitreiking van de Familiebedrijven Award wil de Stichting Familie Onderneming eraan bijdragen dat Nederlandse familiebedrijven meer aandacht krijgen. Familiebedrijven zijn namelijk cruciaal voor de Nederlandse economie: de 260.000 familiebedrijven (69% van de Nederlandse bedrijven) dragen voor ruim 50% bij aan het Bruto Nationaal Product.

Familiebedrijven presteren beter dan andere ondernemingen

De rentabiliteit van familiebedrijven ligt gemiddeld 16 procent hoger dan die van niet-familiebedrijven. Ook is de waarde gemiddeld 7 procent meer. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus Centre For Family Business (ECFB) in een gezamenlijke publicatie met BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank over het proces van waardenoverdracht binnen familiebedrijven.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat de waarden van familiebedrijven zorgen voor een duidelijkere identiteit, meer vertrouwen van toeleveranciers en een sterkere license to operate en loyaliteit onder klanten. Dit leidt uiteindelijk tot een betere prestatie dan andere ondernemingen. (Bron: Taxence, 16 feb. 2017)

Familiebedrijven goed voor 343 miljard omzet

Familiebedrijven realiseerden 343 miljard euro omzet in 2015. Dit komt neer op bijna 27 procent van de omzet van alle bedrijven in het niet-financiële bedrijfsleven met meer dan één werkzame persoon. Dit meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.

Een familiebedrijf is een bedrijf waarbij één familie direct of indirect een meerderheid van zeggenschap heeft en formeel betrokken is bij het bestuur. Begin 2016 telde Nederland bijna 278 duizend familiebedrijven, 71 procent van alle bedrijven (exclusief bedrijven van ondernemingengroepen met één werkzame persoon). Bij de meeste bedrijven in Nederland werken niet meer dan 50 personen en een groot deel van deze bedrijven is een familiebedrijf. (Bron: CBS, 21 apr. 2017)

Ook werkgevers kritisch over UBO-register

In navolging van andere belanghebbenden hebben ook VNO-NCW en MKB-Nederland kritiek geuit op de voorgenomen invoering van het zogeheten UBO-register. “Voor familiebedrijven betekent het voorgestelde register een te zware inbreuk op hun privacy.” De organisaties vinden zelfs dat de nieuwe richtlijn indruist tegen het Europees recht.

Familiebedrijven worden hard geraakt op privacygebied, aldus de werkgeversorganisaties. “Met ruim 260.000 familiebedrijven vormen zij ongeveer 70% van het totaal aantal ondernemingen met personeel. Samen zijn deze familiebedrijven verantwoordelijk voor ruim 49% van de werkgelegenheid en bijna 53% van het BNP. Het mag niet zo zijn dat het register (doordat het te weinig waarborgen en beperkingen kent voor de toegang ervan) zorgt dat familiebedrijven zich niet langer in Nederland thuis zouden voelen.” De overheid moet daarom de meest ondernemersvriendelijke aanpak kiezen en de privacy van de familieleden achter de bedrijven beschermen.

Het Nederlandse voorontwerp voor de implementatie gaat verder dan de richtlijn voorschrijft en is dus nog in sterkere mate in strijd is met de EU-eisen, aldus de organisaties. “Daarbij zijn wij van mening dat de gekozen vormgeving in het voorontwerp geen noemenswaardige bijdrage levert aan het terugdringen van de huidige kosten en administratieve lasten.” (Bron: AV accountancy, 8 mei 2017)

Governance van het familiebedrijf is maatwerk

Het familiebedrijf is een complexe organisatie, of nog beter: een ecosysteem. Dit ecosysteem bestaat uit drie met elkaar interacterende systemen: namelijk de familie, het bedrijf en het eigendom. Governance in het familiebedrijf is ingewikkelder dan in het geval van niet-familiebedrijven. Dit is niet alleen omdat er naast de principaal en de agent (het eigendom en het bedrijf) een derde partij (de familie) in het spel is. Maar ook omdat deze derde partij op een heel andere basis functioneert, namelijk op het op emotie gebaseerde familiesysteem. (Bron en meer: PWC, 15 mei 2017)

Wetsvoorstel UBO-register tweede helft 2017 naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel dat het UBO-register moet invoeren, wordt pas in de tweede helft van 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Raad van State moet eerst nog over het wetsvoorstel adviseren. Eerder is over het conceptwetsvoorstel een internetconsultatie gehouden (zie V-N 2017/21.3). Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het houden van een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden.

Regeerakkoord treft familiebedrijven hard

Familiebedrijven vallen in het regeerakkoord buiten de boot. Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt dat directeuren van familiebedrijven de enigen zijn die er niet op vooruit gaan.

De Boer doelt op de verhoging van het belastingtarief in Box 2, voor directeuren-grootaandeelhouders. Die treft volgens de werkgeversvoorman vooral familiebedrijven, die volgens hem het hart van het ondernemerschap in Nederland vormen. De belastingverhoging dreigt ondernemers weg te jagen. Wij gaan knokken voor deze mensen, die tussen hun ondernemersactiviteiten en het gezin een vennootschap plaatsen om het ondernemerschap te financieren en de risico's naar het gezin te verzachten." (Bron: Nu, 22 okt. 2017)

Notarissen zien extra regeldruk opdoemen bij UBO-register

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maakt zich zorgen over de toenemende regeldruk en lastenverzwaring als gevolg van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn.

De KNB is voorstander van de nieuwe wetgeving, maar pleit er ook voor om die niet onnodig ingewikkeld te maken. Volgens de toelichting bij de nieuwe wet laat de richtlijn geen ruimte voor het opsommen van gevallen waarin altijd vereenvoudigd cliëntenonderzoek kan plaatsvinden. De wetgever geeft aan dat de richtlijn vereist dat door instellingen ‘maatwerk’ wordt verricht. Dit brengt een lastenverzwaring met zich mee ten opzichte van de huidige wet.

De KNB pleit ervoor om te kunnen volstaan met een beoordeling per soort zaak in gevallen waarin bijvoorbeeld standaard hypotheekakten van bepaalde banken worden gepasseerd. (Bron: Fiscaalvanmorgen, 9 nov. 2017)

In UBO-register opgenomen gegevens openbaar toegankelijk

Op 15 december 2017 is er meer duidelijkheid gekomen over de aanscherping van het UBO-register binnen Europa. Er is bereikt dat het UBO-register een volledig openbaar toegankelijk register wordt. Dat had Nederland al besloten maar geldt straks voor heel Europa. Dit geldt overigens niet voor het register van trusts, dat wordt vooralsnog niet openbaar.

Het register kan er voor zorgen dat familiebedrijven vanwege veiligheidsrisico’s voor de volgende generaties de continuïteit van hun bedrijf anders waarborgen. Uiteindelijk is de vraag of door het instellen van al deze registers het oorspronkelijk beoogde doel - meer openheid - wordt bereikt.

In Nederland zal het UBO-register naar verwachting in 2018 in werking treden. (Bron: Taxence, 2 jan. 2018)

Verdere ontwikkelingen UBO-register

Op 19 december 2017 heeft de Europese Commissie een amendement gepubliceerd om de zogenoemde Vierde anti-witwasrichtlijn (2015/849) aan te passen. Het UBO-register zal naar verwachting nog voor de zomer van 2018 in wet- en regelgeving zijn omgezet. De aangescherpte regels gaan pas eind 2019 gelden.

Wat houdt het amendement in?
 • Het register voor UBO’s van ondernemingen en rechtspersonen die in de Europese Unie opereren publiek toegankelijk worden; de eis van het ‘legitieme belang’ voor toegang wordt niet meer gesteld.
 • De nationale registers beter worden afgestemd op de registers van andere lidstaten, om de samenwerking tussen de autoriteiten van de verschillende lidstaten te vergroten.
 • UBO-registers van trusts zullen alleen toegankelijk zijn voor personen met een legitiem belang.
 • Informatie over bankrekeningen, kluizen (‘safe deposit boxes’) en het eigendom van onroerende zaken zullen worden geregistreerd, maar zijn alleen toegankelijk voor de autoriteiten.
(Bron: KPMG/Meyburg & Co, 18 jan. 2018)

Wie is een UB en wie niet?

Het kabinet heeft op 31 januari een conceptbesluit gepubliceerd, waaruit blijkt welke categorieën van natuurlijke personen in elk geval moeten worden aangemerkt als UBO (ultimate beneficial owner) in het kader van cliëntenonderzoek dat banken, verzekeraars, advocaten, notarissen, belastingadviseurs en andere professionele dienstverleners uitvoeren.

Daarnaast zijn er ook in Europees verband ontwikkelingen rondom het UBO-register. Nauta Dutilh heeft de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet. (Bron en meer: FiscaalVanMorgen, 12 februari 2018)

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De Minister van Financiën gaat naar aanleiding van de plenaire behandeling op 21 februari 2018 van het voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn1 nader op dit voorstel in.

Hij stelt daarbij onder meer dat de verplichting voor vennootschappen om de informatie over hun ultimate beneficial owners (UBO's) te registreren in het op te zetten UBO-register, geregeld wordt in het wetsvoorstel Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden.
(Bron: Tax Live, 7 mrt. 2018)

1 Op 20 mei 2015 heeft het Europees Parlement een vierde anti-witwas-richtlijn aangenomen, de AMLD4. Deze richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme moet door de lidstaten zijn ingevoerd vóór 26 juni 2017.

UBO-definities per entiteit op een rij

Wie wordt er straks als uiteindelijk belanghebbende (UBO) aangemerkt voor juridische entiteiten in Nederland en kan een vermelding in het UBO-Register verwachten? Met het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 dat op 6 april 2018 werd gepubliceerd, is er weer een stukje van de puzzel gelegd. (Bron en meer: Taxence, 11 apr. 2018)

Familiebedrijven ondernemen fatsoenlijk, gewoon omdat het hoort

Ondernemen had begin jaren negentig iets kneuterigs. Wie voor de eeuwwisseling, en ook nog wel in de jaren daarna, afstudeerde, die wilde het liefst werken voor een multinational. Philips, Unilever, Shell. Bij die bedrijven kon je als expat naar het buitenland en stegen de lonen tot recordhoogte. Het mkb had iets suffigs. Familiebedrijven waren nog een graadje erger. Daar wilde je al helemaal niet werken.

Tot de financiële crisis. Plotseling waren familiebedrijven de kurk waar het vaderland op dreef. Wat eerder was afgedaan als truttige zuinigheid, bleek nu uitermate verstandig te zijn geweest. Familiebedrijven waren veelal conservatiever gefinancierd met veel meer eigen vermogen dan vreemd vermogen. En ze bleken ook nog eens veel socialer dan beursgenoteerde bedrijven. (Bron en meer: MT, 23 apr. 2018)

Werken bij een familiebedrijf

MKB-Belangen noemt zeven voordelen/verschillen tussen een familiebedrijf en niet-familiebedrijven. Als eerste verschil wordt Creativiteit genoemd: ''Bij een groot bedrijf heb je meestal ‘voorgeschreven’ taken en verantwoordelijkheden. Bij een familiebedrijf is dit meestal iets flexibeler, je kunt eerder je ideeën opbrengen en uitvoeren. Ook kun je vaker werkzaamheden uitvoeren die niet per se bij jouw functie horen, wat vraagt om creativiteit en veelzijdigheid."

Interesse welke zes verschillen nog meer worden genoemd? Zo ja, ga dan naar MKB-Belangen, 14 juni 2019)

Familiebedrijven vrezen voortbestaan door ‘bouwstenenplan’

In mei 2020 stuurde staatssecretaris Vijlbrief het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ naar de Tweede Kamer. Uit onderzoek van Nyenrode en accountantskantoor RSM blijkt dat familiebedrijven de gevolgen vrezen.

Knelpunten van het huidige belastingstelsel zijn onder meer de steeds hogere lastendruk op arbeid voor werkenden. De ongelijke belasting van vermogen leidt tot arbitrage en uitstel en het belasten van winst wordt (nationaal) steeds lastiger. ‘De mogelijkheid tot belastinguitstel en andere fiscale voordelen in box 2 werkt belastingontwijking in de hand’, schreef Vijlbrief. Met name deze zin heeft familiebedrijven op de kast gejaagd. In zijn notitie stelt de staatssecretaris voor om belasting te gaan heffen op niet-uitgekeerde winsten. Ook wil hij de fiscaal gunstige opvolgingsregeling versoberen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW reageerde meteen negatief op de voorstellen. (Bron: Fiscaalvanmorgen, 9 okt. 2020)

Versobering BOR maakt Nederland veruit meest onaantrekkelijk voor familiebedrijven

Versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zou Nederland ver op achterstand zetten ten opzichte van andere Europese landen, concludeert KPMG Meijburg na onderzoek. De regeling is vanwege de relatief strenge eisen nu al belemmerend voor opvolgers in familiebedrijven.

Nederland schaart zich bij de landen die de hoogste tarieven hanteren, samen met Frankrijk, Ierland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. ‘De aanslagen worden echter aanzienlijk verlaagd door de toepassing van vrijstellingen.’ In ons land is dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), die 83% vrijstelling biedt en 100% bij ondernemingsvermogens tot grofweg € 1,1 miljoen.

Maar die vrijstelling staat in ons land ter discussie. Het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën opperden dit jaar veranderingen, zoals een versobering in de inkomstenbelasting en bij erven en schenken. ‘Gelet op de hierdoor ontstane discussie vonden wij het zinvol om de Nederlandse regeling te vergelijken met die van grote en/of vergelijkbare economieën.’ Bijna alle EU-landen hebben namelijk een met de BOR vergelijkbare regeling. (Bron: Fiscaalvanmorgen, 21 okt. 2020)

Familiebedrijven goed voor kwart bedrijfsomzet


Begin 2018 telde Nederland bijna 273 duizend familiebedrijven. Daarvan waren er 195 duizend actief in het niet-financiële bedrijfsleven. Zij realiseerden in 2018 403 miljard euro omzet, grofweg een kwart van de totale omzet in het niet-financiële bedrijfsleven.

Van de bedrijven en instellingen met 2 tot 50 werkzame personen is 69 procent een familiebedrijf. Hoe groter het bedrijf, hoe minder vaak het een familiebedrijf is. Het omzetaandeel van familiebedrijven is met 43 procent dan ook het grootst onder bedrijven met minder dan 50 werkzame personen. Bij bedrijven met meer dan 250 werkzame personen realiseren de familiebedrijven 13 procent van de omzet.

Verder zorgden familiebedrijven in 2018 voor ruim 2,46 miljoen werknemersbanen, ruim 29 procent van alle werknemersbanen in Nederland. (Bron: CBS, 29 okt. 2020)

Toekomst familiebedrijven in gevaar bij andere belastingregels

Familiebedrijven verwachten grote financiële gevolgen als de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) worden afgeschaft. Volgens onderzoek van KPMG is de toekomst van drie op de tien bedrijven in gevaar als er een verhoging komt van de belasting bij het erven of schenken van een bedrijf. Daarnaast verwacht de helft van de bedrijven een negatieve impact (invloed) op werkgelegenheid en innovatie. (Bron: Accountant, 8 apr. 2021)