Activiteiten


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... om samen uw zieke werknemer nieuwe afspraken over bijvoorbeeld de re-integratieactiviteiten vast te leggen. U kunt daarvoor niet meer het formulier Bijstelling plan van aanpak ...

2. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Definitie Welke ondernemingen? Welke werknemers? Vestiging rechten Algemene fiscale regels Uitoefening opties Belastingheffing Formules Praktijk Instemming ondernemingsraad vereist Bonussen ...

3. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Op basis van die beoordeling maakt UWV afspraken met de individuele werknemer over welke activiteiten van hem worden verwacht. Zie Sollicitatieplicht WW. Poortwachterstoets Werklozen ...

4. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... regelingen sociale zekerheid – geld blijft liggen Vermindering personele kosten Voor bepaalde activiteiten kunnen werkgevers hun personele kosten verminderen, te weten: 1. ...

5. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... Als een werkgever geen lid is van een werkgeversorganisatie maar zijn bedrijfsactiviteiten vallen wel onder de werkingssfeer van de CAO, dan zal deze CAO toch van toepassing ...

6. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... (Bron: De Volkskrant, 19 jun. 2018) Meldingsplicht energiebesparing per 1 juli 2019 Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen type A en B) ...

7. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Voor rechtbanken geldt de verplichte aanstelling van een FG niet. Organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld profilering ...

8. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... Zo moet een verwerkingsverantwoordelijke bijvoorbeeld verplicht een register bijhouden, waarin activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt worden beschreven, inclusief de doeleinden ...

9. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... brengen, of te wel het zogeheten 'diversiteitsmanagement' ondersteunen. Hieronder verstaat met 'activiteiten binnen een organisatie die bijdragen aan het optimaal en duurzaam benutten van ...

10. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... prijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is bedoeld voor projecten of activiteiten die op bijzondere wijze bijdragen aan de preventie en bestrijding van ...

11. ANBI-status   15 januari 2020
7 april 2021  |  , , ,
... voldoen aan alle volgende voorwaarden: De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis. De instelling heeft geen winstoogmerk ...

12. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Verkort de loondoorbetaling bij ziekte tot drie maanden. Na die drie maanden neemt de verzekeraar activiteiten rondom een zieke werknemer over. Dat zegt Harry van der Kraats, directeur ...

13. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... over het (voort)bestaan van de arbeidsongeschiktheid, het plegen van voldoende re-integratieactiviteiten en het beschikbaar zijn van passend werk1, kan andere deskundigen dan die van de UWV ...

14. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... taak van de Arbodienst om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, de zogeheten verzuimpreventie. Welke activiteiten precies worden uitgevoerd, wordt tussen de werkgever en de Arbodienst in een ...

15. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van gezonde maaltijden, een fiets, sportieve activiteiten en dergelijke. De gerichte vrijstelling geldt dus niet voor voorzieningen die de ...

16. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en bedrijven met een gezamenlijke aanpak waarbij goede praktijken worden gedeeld en ontwikkeld. De activiteiten zijn zoveel mogelijk gericht op het stimuleren van eerlijk, gezond en veilig werk. ...

17. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... arm betekent vaak blijvend arm 8 miljoen voor strijd tegen armoede en schulden Vijf miljoen voor activiteiten Jeugdsportfonds Meer dan 400 duizend kinderen met risico op armoede Schuldenaar ...

18. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... (januari 2017) zou blijken dat van 60 procent van de huidige beroepen minstens 30 procent van de activiteiten zou kunnen worden geautomatiseerd met de huidige technologie. Er staat ons dus niet ...

19. Automatisering   21 maart 2018
16 november 2019  |  ,
... circa 14.000 berichten van werkzoekenden verloren gegaan: verplichte meldingen van sollicitatieactiviteiten en andere gegevens van werkzoekenden. Door achterstallig onderhoud en steeds nieuwe ...

20. Autoriteit Financiële Markten (AFM)   22 mei 2019
14 januari 2021  |  ,
... op het Europese vasteland veelal in Frankfurt en Parijs. Vermogensbeheerders verplaatsen Europese activiteiten naar Luxemburg en Dublin. De AFM voerde meer dan 150 gesprekken met partijen die ...

21. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... van de door de betrokkene bezorgde gegevens binnen het toepassingsgebied van huishoudelijke activiteiten vallen, op voorwaarde dat de betrokkene volledige en exclusieve controle heeft over ...

22. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... steekproef bij grote private organisaties om te onderzoeken of zij een register voor verwerkingsactiviteiten bijhouden. (Bron: PW, 5 sep. 2018) Informeer medewerkers per functie over de AVG Wat ...

23. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... belast is met BTW, omdat het grensbedrag van de BTW-vrijstelling voor fondswervende activiteiten wordt overschreden. Dit grensbedrag bedraagt voor leveringen van goederen € 68.067 ...

24. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... Dit experiment moet het mogelijk maken voor studenten om hun studie beter te combineren met andere activiteiten. Naar rato van het onderwijs dat ze volgen, betalen zij dan collegegeld. ...

25. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... en in misbruiksituaties. Zo wordt voorkomen dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar belastingparadijzen. Voor het MKB wordt per 2020 structureel € 100 miljoen ...


Bekijk items: 1 tot 25 (304 totaal)