Arbeidsbeperking


1. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... van het minimumloon. Deze regeling is 2012 opgeheven. Loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking? Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd het minimumloon ...

2. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... bijgewerkt. Het doelgroepregister is bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de mensen met een arbeidsbeperking die onder de doelgroep van de zogenoemde banenafspraak vallen. In de praktijk ...

3. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
... met beperking door herontwerp werkprocessen Uitgifte Participatie Certificaat Werken met een arbeidsbeperking levert meer op dan bijstand Opdracht De 35 arbeidsmarktregio's hebben tot taak ...

4. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... dat organisaties oog hebben voor diversiteit en inclusie*, met de nadruk op medewerkers met een arbeidsbeperking; effectieve medezeggenschap, voor betrokkenheid van medewerkers en doordachte ...

5. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... in de woonplaats van de vluchteling. Vergoedingen en voorzieningen voor werknemers met een arbeidsbeperking Gemeenten hebben specifieke regelingen voor werkzoekenden met een ...

6. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... vragen gezorgd. Vooral de uitspraak van de AP dat een werkgever niet mag vragen naar functionele arbeidsbeperkingen en arbeidsmogelijkheden roept veel discussie op. Kunnen werkgever en werknemer ...

7. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... anderhalf miljoen bedrijven en ZZP-ers. Zij kunnen daar met een BSN-nummer checken of iemand een arbeidsbeperking heeft en op basis daarvan besluiten iemand wel of niet aan te nemen. Slechts ...

8. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... bij bedrijven. AOW Per 1 januari 2015 eindigt de partnertoeslag AOW voor nieuwe instroom. Arbeidsbeperking Voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking gaan over naar gemeenten, net ...

9. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... (WW). • Arbeidsquotum: in 2014 komen de eerste 5000 banen beschikbaar voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banen maken deel uit van de afspraken uit het sociaal akkoord om 125.000 ...

10. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... voordat zij hun nieuwe AOW-leeftijd bereiken. In 2016 is de AOW leeftijd 65 jaar plus 6 maanden. Arbeidsbeperking Voor de allerzwaksten onder de mensen met een arbeidsbeperking krijgen voor ...

11. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... uit arbeid. Werkgevers hebben in 2016 in totaal 22.554 banen vrijgemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee voldoen zij ruim aan de zogeheten quotumregeling. De overheid heeft ...

12. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... bovenmatig worden getroffen door de veranderingen, zoals flexwerkers, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. Box 3 De vrijstelling in box 3 wordt verhoogd van € 30.846 tot € 50.000. ...

13. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 4 apr. 2020) Arbeidsbeperkte met een baan doet minder beroep op zorg Als iemand met een arbeidsbeperking een baan krijgt, heeft dat niet alleen voordelen voor de persoon zelf, maar ook ...

14. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... draagt voor een CAO. De reden hiervan is dat veel van de werknemers met een arbeidsbeperking in vaste dienst zijn van sociaal ontwikkelbedrijven. (Bron: ND.nl, 12 feb. 2021) ...

15. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... derde en het niet mogelijk is deze werknemer door een andere persoon te vervangen; werknemers een arbeidsbeperking hebben of werknemers waarvoor de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt. De ...

16. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
15 april 2021  |  ,
... het meer vanzelfsprekend worden zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Om meer mensen met een arbeidsbeperking bij de arbeidsmarkt te betrekken wordt 70 miljoen euro opzij gelegd. Met dit ...

17. Diversiteit (arbeidsmarkt)   10 september 2015
9 februari 2023  |  , ,
... Diversiteit kent vele dimensies. Diversiteit in bedrijf steekt specifiek in op de dimensies: arbeidsbeperking of chronische ziekte, gender, etnische, culturele en religieuze achtergrond, ...

18. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  ,
... dat organisaties oog hebben voor diversiteit en inclusie*, met de nadruk op medewerkers met een arbeidsbeperking; effectieve medezeggenschap, voor betrokkenheid van medewerkers en doordachte ...

19. Gelijke behandeling (inleiding)   22 januari 2011
11 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
... welke mate werkgevers worden beïnvloed door de bijzondere kenmerken van een sollicitant met een arbeidsbeperking of belast verleden. Het rapport van Start Foundation komt tot vier categorieën ...

20. Loonkostenvoordeel (tabellen)   1 september 2017
9 januari 2024  |  , , , , , , , ,
... met een uitkering; werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering; werknemers met een arbeidsbeperking. Het mogelijke loonkostenvoordeel per gewerkt uur is voor de onderstaande ...

21. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... voor ondernemers en werkgevers Kabinet, toon menselijk gezicht aan iedereen met uitkering en arbeidsbeperking Geen nieuwe steun bedrijven die bonussen uitkeren Rutte op 21 april 2020: In ...

22. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... surplus aan netto loon dat de werknemer ontvangt. Voor diverse groepen werknemers met een arbeidsbeperking gelden de hierboven genoemde maxima niet. In die situatie mag de werkgever de ...

23. No-riskpolis   20 maart 2009
2 december 2021  |  ,
... UWV onderzoek doet naar het gebruik van de no-riskpolis door werkgevers voor werknemers met een arbeidsbeperking. In het UWV Kennisverslag onderzocht UWV het gebruik van de no-riskpolis door ...

24. No-riskpolis   19 februari 2015
6 maart 2017  |  ,
... akkoord met het structureel maken van de no-riskpolis. Daardoor zijn werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen er tot in lengte van jaren van verzekerd dat zij er financieel niet ...

25. Overige gevolgen WIA   9 maart 2010
12 februari 2019  |  , , , ,
... de Erasmus Universiteit Rotterdam, of het voor de arbeidsparticipatie uitmaakt of iemand met een arbeidsbeperking wel of niet een uitkering toegekend krijgt. Daarbij is onderscheid gemaakt ...


Bekijk items: 1 tot 25 (106 totaal)