Preventie


1. Preventiemedewerker   3 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... Ontslagbescherming Werkgever eindverantwoordelijke Minder dan 25 werknemers Laat werknemers eigen preventiemedewerker kiezen Inspectie SZW Overeenstemmingsrecht OR voor preventiemedewerker Per ...

2. Schuldenpreventie   11 april 2013
14 februari 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud Zie ook subrubriek 'armoede' Inleiding Herkennen van het hebben van schulden Preventie binnen de organisatie Externe informatie Kabinet schiet schuldenaar te hulp met register Meer nadruk ...

3. Nationaal Programma Preventie   31 oktober 2013
12 september 2018  |  , , ,
... 1 op de 5 volwassenen met obesitas tevreden met gewicht Doel Het Nationaal Programma Preventie (NPP) heeft als doel de volksgezondheid duurzaam te beschermen tegen bedreigingen en ...

4. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... alcoholverkooppunten ‘op afstand’ Alcohol- en drugscontroles verledentijd? Nationaal Preventieakkoord Ook één glas rode wijn per dag ongezond Nederlanders drinken meer verantwoord ...

5. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... (OCW) is bedoeld voor projecten of activiteiten die op bijzondere wijze bijdragen aan de preventie en bestrijding van laaggeletterdheid. Opleidingen In het bijzonder spannen (niet alle) ...

6. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... daarna? Dan moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever kan dit doen zonder preventieve toets van het UWV of de rechter. Er geldt dan een opzegtermijn van één maand. Uw ...

7. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... onveilig Dansen op de werkvloer Geen basiscontract arbodienstverlening? Direct een boete Nationaal Preventieakkoord Met intrinsieke motivatie arbobeleid verankeren Vakblad Arbo met thema duurzame ...

8. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik* in het kader van preventie- en verzuimbeleid; een EHBO-cursus, mits die in redelijkheid deel uitmaakt van een ...

9. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
16 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... smart Minder drempels voor mensen met een beperking Wijziging Arbowet per 1 juli 2018 van kracht Preventieakkoord belangrijke stap voor gezonder Nederland Eerste Arbodienst speciaal voor vrouwen ...

10. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  , ,
... krijgen toegang tot een arbeidsdeskundige. Dit kan iemand zijn van de Arbodienst, maar ook de preventiemedewerker (preventief = voorkoming); in organisaties met niet meer dan 25 werknemers ...

11. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... bereiken meer kinderen in armoede Zie ook de verwante subrubrieken: 'Voedselbank' en 'Schuldenpreventie' Begrip armoede Onder armoede verstaat men dat het inkomen lager is om te kunnen ...

12. Bedrijfsfraude   11 april 2017
29 januari 2019  |  ,
... goederen dat wordt verhandeld en de positie die iemand bekleed. Screenen.com grijpt de inbraakpreventieweken aan om de werkgever door de ogen van de stelende werknemer te laten kijken om zo ...

13. Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)   4 oktober 2009
23 november 2015  |  , ,
... P&O. BMW vindt plaats onder geheimhouding en op vrijwillige basis. Ook draagt het bij op preventief bij aan het verbeteren van arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. BMW kan ...

14. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
9 september 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... ontslag. Daardoor is de mogelijkheid zich - binnen twee maanden - tot het UWV te wenden voor een preventieve toetsing komen te vervallen. X heeft nagelaten zich tot de kantonrechter te wenden ...

15. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... met een nieuwe regeling die werkgevers financieel ondersteunt om hun werknemers zonder klachten preventief en frequent te testen onder medisch toezicht. De tijdelijk ondersteuning geldt voor ...

16. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... Zij kunnen hiermee maatwerk leveren aan mensen die in de problemen zijn gekomen. Het kabinet wil preventie en vroeg signaleren van armoede- en schuldenproblematiek stimuleren. Speciale aandacht ...

17. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... 2017 verlaagd. Arbowet Veranderingen hebben vooral betrekking op de rol van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker. Onder meer: Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over ...

18. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... in november 2017 vastgesteld. Arbeidsomstandigheden (Arbo) In 2018 start een vierjarig programma "preventie beroepsziekten". In deze periode wordt samengewerkt met andere partijen inzake de ...

19. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... voor beroepsziekte Bedrijfsartsen herkennen beroepsziekten niet Beroepsziekten in Cijfers 2014 Preventie beroepslongziekten Klachten buiten het werk Melding beroepsziekten gekoppeld aan ...

20. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
5 januari 2021  |  , ,
... eerst bij mannen en later bij vrouwen. De laatste decennia zorgden medische technologie en preventie (bijvoorbeeld het verbod op roken in openbare ruimten) voor lagere sterfte, onder ...

21. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... Hoogte boetes Boetes voor de werkgever Begroting 2015 Boete krijgen uit hele EU mogelijk Fraudepreventie staat centraal in nieuw kenniscentrum Schorsing zonder loon gevolgd door ontslag niet ...

22. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... Open spreekuur Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een open spreekuur: € 1.500 Preventiemedewerkers Niet laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers ...

23. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... Maar nu blijkt dat het een stuk effectiever is om antidepressiva te combineren met een kortdurende preventieve cognitieve therapie. Mensen die beide dingen doen lopen 41 procent minder kans op een ...

24. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... Commissie: geen overhaaste maatregelen tegen Coronavirus Gevolgen van Coronavirus op de werkvloer Preventieve maatregelen Publieksinformatienummer Coronavirus 100 aanvragen werktijdverkorting ...

25. Cybercrime   8 maart 2016
12 oktober 2021  |  , , , , , ,
... is niet goed voorbereid op een cyberaanval en slaagt er niet in vooruitgang te boeken in zijn preventie- en voorbereidingsbeleid. Het onderzoek toont duidelijk aan dat bedrijfsleiders zich ...


Bekijk items: 1 tot 25 (251 totaal)