Zorgverzekering 2018    Zorgverzekering 2020 


Zorgverzekering 2019

Datum laatste wijziging: 16 december 2019  |  Trefwoorden: Zorg, 2019, Kosten, Zorgcontract, Aanvullende verzekering, Zorgkosten, Eigen risico

Inhoud

 1. Premie zorgverzekering 2019 stijgt met 10 euro per maand
 2. VGZ en Menzis verhogen zorgpremie beperkt
 3. Veranderingen basispakket
 4. Weinig aanvullende Zorg verbruikt in 2018
 5. Hulp bij overgewicht gedekt met basisverzekering
 6. 90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis
 7. Marktwerking in zorg is doorgeschoten
 8. Miljoenen voor aardbevingsbestendig zorgvastgoed
 9. Betere data-uitwisseling in zorg
 10. Kankermedicijnen in het basispakket
 11. Handboek Loonheffingen 2019 / toevoeging
 12. Personeelskosten drukken resultaat zorginstellingen

Premie zorgverzekering 2019 stijgt met 10 euro per maand

In 2019 gaan we een stuk meer betalen voor onze zorgverzekering. Bronnen rond het kabinet melden dat op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt dat de zorgpremie met ruim 10 euro per maand stijgt. Independer heeft de voorspelde premie sinds 2006 vergeleken met de uiteindelijke premie. Aalt van Bokhorst, zorgexpert bij Independer: “Het blijkt dat de voorspelling van het kabinet een aardige indicator is, maar niet perfect. De eerste premie bekendmaking van DSW is bijvoorbeeld een veel betere indicator voor de uiteindelijke premie.” DSW is traditioneel de eerste verzekeraar die, meestal eind september, haar premies bekendmaakt.

De jaarlijkse nominale premie komt in 2019 uit op 1432 euro. Dat is 124 euro meer dan dit jaar het geval is. Eerder dit jaar voorspelde verzekeraars ook al dat de premie in 2019 een stuk hoger zou worden. Bekijk hier een overzicht van de voorspelde nominale premies van de afgelopen jaren en het verschil met de definitieve premies.

Het kabinet noemt verschillende redenen voor de premiestijging. Zo lopen onder meer de lonen en prijzen in de zorg op vanwege de aantrekkende economie. Ook blijven de zorgkosten stijgen en hebben verzekeraars te maken met het financieren van de wijkverpleging. Sinds 2015 is die verantwoordelijkheid van de gemeente naar de zorgverzekeraars gegaan.

Het goede nieuws is dat het eigen risico in 2019 op 385 euro blijft. Dat zal ook in 2020 en 2021 het geval zijn, omdat regeringspartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 dat vorig jaar in het regeerakkoord hebben vastgelegd. Daarnaast stijgt ook de zorgtoeslag, om de hogere zorgpremie tegemoet te komen. (Bron: Independer, 11 sep. 2018)

VGZ en Menzis verhogen zorgpremie beperkt

De premie van de basisverzekering van zorgverzekeraar VGZ voor 2019 komt uit op 120,95 euro. Vergeleken met 2018 stijgt de maandpremie met 4,75 euro. De premie van de basisverzekering van Menzis stijgt met 3 euro naar 122 euro per maand. In beide gevallen is de stijging lager dan de tien euro waar het kabinet rekening mee hield in de miljoenennota. (Bron: Skipr, 10 nov. 2018)

Veranderingen basispakket

Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen. Een GLI-programma duurt 2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase.

Zittend ziekenvervoer

De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de behandeling. In 2018 wordt alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan.

Oefentherapie bij COPD

Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 20 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.

Paracetamol 1000 mg, vitamine D en calcium uit het basispakket

Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol 1000 mg, vitamine D en calcium niet langer vergoed uit het basispakket. Deze medicijnen kunt u zonder recept bij de apotheek of drogist kopen.

Eigen bijdrage medicijnen gemaximeerd

Vanaf 1 januari 2019 betaalt u voor medicijnen maximaal € 250 eigen bijdrage per jaar.

(Bron: Rijksoverheid)

Weinig aanvullende zorg verbruikt in 2018

94% aanvullend verzekerden toch van plan om opnieuw aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor 2019

Amsterdam, 24 december 2018 - Een aanzienlijk deel van de aanvullend verzekerden heeft tot november 2018 relatief weinig gebruikgemaakt van de vergoedingen in hun aanvullende zorgverzekeringen. 39% heeft slechts een gedeelte geclaimd. Een op de tien heeft zelfs nog helemaal niets gebruikt van zijn of haar aanvullende verzekering(en). Toch is 94% van de aanvullend verzekerden van plan om opnieuw een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor 2019. In 2018 was ruim 80% van de Nederlanders aanvullend verzekerd. Bijna de helft van de mensen die zich in 2018 niet aanvullend verzekerd heeft, overweegt dat voor 2019 wél te doen.

Aanvullende verzekeringen voor tandartskosten blijven populair, gevolgd door pakketten voor fysiotherapie en brillen en lenzen. Daarnaast heeft meer dan driekwart van de Nederlanders een eigen risico van € 385,- en kiest hetzelfde percentage opnieuw voor het standaard eigen risico in 2019. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van vergelijkingswebsite Pricewise onder 1.000 respondenten van veldwerkorganisatie Panel Inzicht naar het zorgverbruik in 2018 en de verwachtingen voor 2019. Hans de Kok, directeur Pricewise: “Je zou verwachten dat Nederlanders door de forse stijging in zorgpremies sterker geneigd zijn om te snoeien in hun aanvullende dekkingen en de hoogte van het eigen risico omhoog zouden schroeven, maar dat zien we niet terug in dit onderzoek. Het lijkt erop dat veel mensen toch blijven zitten waar ze zitten.”

10% aanvullend verzekerden niets geclaimd

Veel respondenten hebben tot november geen tot weinig gebruikgemaakt van bepaalde vergoedingen uit hun aanvullende verzekering. In 2018 heeft slechts 39% een gedeelte geclaimd. En bijna een op de tien van de respondenten heeft zelfs niets geclaimd van zijn of haar aanvullende verzekering, terwijl zij daar wel enkele tientjes per maand extra aan zorgpremie voor betalen. De vergoedingen uit de standaard aanvullende verzekeringen, zoals tandartskosten, fysiotherapie en brillen en contactlenzen, worden wel - net zoals elk jaar - door de meerderheid voor het overgrote deel of volledig benut.

Daar tegenover staat een veel grotere groep die in 2018 (nog) geen gebruik heeft gemaakt van specifieke aanvullende vergoedingen, zoals medische hulp in het buitenland (81%), van kraamzorg (62%), van een ziekenhuisbevalling (62%), alternatieve geneeswijzen (60%) of van orthodontie vanaf 18 jaar (57%). De Kok: “Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen alle aanvullende vergoedingen volledig gebruikt, maar het is wel zonde als je tientallen euro’s betaalt voor niets. Veel mensen sluiten de specifieke aanvullende verzekeringen vaak heel bewust af als ze verwachten daarvan gebruik te gaan maken. Het is daarom des te opvallender dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van deze specifieke aanvullende verzekeringen.”

94% aanvullend verzekerden kiest dit jaar opnieuw een aanvullende verzekering

Gemiddeld 94% van de verzekerden die in 2018 een aanvullende verzekering heeft, geeft aan deze volgend jaar opnieuw af te sluiten. Van de mensen die op dit moment alleen een basisverzekering hebben, zegt 46% het komende jaar wel te overwegen om een aanvullende verzekering af te sluiten.

De meeste populaire aanvullende verzekeringen in 2018 waren aanvullende verzekeringen voor tandartskosten (64%), fysiotherapie (50%) en brillen en contactlenzen (29%).

Geen verschuivingen in hoogte eigen risico voor 2019

In 2018 had meer dan driekwart van de respondenten een eigen risico van € 385,- (79%). Ongeveer hetzelfde percentage geeft aan volgend jaar opnieuw voor het laagste eigen risico te kiezen (77%). Wanneer mensen een hoger vrijwillig eigen risico hebben, hebben ze meestal het maximale eigen risico van € 885,- (9%).

Verbruik van eigen risico

Nog niet de helft van de respondenten (43%) heeft in 2018 het volledige eigen risico opgemaakt. En bijna een kwart (24%) maakte helemaal geen kosten voor het eigen risico in 2018. 18% van de respondenten maakte een deel van het eigen risico op. 15% weet niet hoeveel zij hebben opgemaakt van het eigen risico.

Van de mensen die in 2018 het standaard eigen risico van € 385,- kozen, betaalde de helft het volledige bedrag van € 385,-. Van de groep die het hoogste eigen risico heeft van € 885,-, betaalde slechts 8% het hele bedrag.

Verwachting volgend jaar eigen risico

De meeste mensen weten al welk eigen risico zij nemen in 2019. Slechts 7% van de respondenten twijfelt nog over de hoogte van het bedrag. Het overgrote merendeel van de respondenten (77%) kiest voor het laagste eigen risico. Bijna een op de zes (16%) kiest voor een eigen risico tussen de € 485,- en € 885,-, de helft van deze mensen kiest voor het maximale eigen risico van € 885,-.

Inschatting zorgkosten

Het grootste gedeelte van de respondenten maakt een inschatting van hun zorgkosten voor 2019 (58%) en kiest op basis daarvan de nieuwe aanvullende zorgverzekering uit. De meesten van hen maken een grove schatting (76%) en slechts een kwart maakt een uitgebreide en doorberekende schatting. De Kok: “Het is goed om te zien dat het merendeel van de mensen hun zorgbehoefte voor 2019 wel in kaart brengt. Het is echter opvallend dat slechts 72% van die mensen deze inschatting ook daadwerkelijk gebruikt als basis voor het uitzoeken van een zorgverzekering voor 2019. Het lijkt erop dat een groot deel ondanks de oriëntatie gewoon blijft zitten bij hun huidige zorgverzekeraar. Maar ook als je niets doet, verandert je zorgverzekering. En dat lijken veel mensen niet te beseffen.”

Tevredenheid over huidige zorgverzekeraar voornaamste reden om niet over te stappen
Ruim de helft van de respondenten (56%) geeft aan dit jaar hun zorgverzekering te gaan vergelijken. In vergelijking met vorig jaar geeft dit jaar een groter aantal (17%) aan dat de kans groot tot zeer groot is dat zij dit jaar zullen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Echter, maar liefst 62% zegt dat de kans klein tot zeer klein is dat zij zullen overstappen. De voornaamste reden voor hen om niet over te stappen, is dat zij tevreden zijn met hun huidige zorgverzekeraar (93%). Andere redenen om niet over te stappen zijn dat de besparing niet hoog genoeg is (84%) en dat overstappen teveel gedoe is (54%).

Nietsdoen is geen optie

Hans de Kok: “We zien dat de zorgpremiestijging meer mensen dit jaar aanzet om te gaan vergelijken. Tegelijkertijd geven ook weer veel mensen aan te blijven zitten bij hun huidige zorgverzekeraar. Veel mensen denken dat er naast de stijgende zorgpremie niets verandert aan hun zorgverzekering. Ze hebben geen zin om over te stappen en ervaren dat als gedoe. Maar nietsdoen is eigenlijk geen optie. Een groot deel van de inhoud van de aanvullende zorgpakketten wijzigt namelijk en wordt verder versoberd. Én de basis- en soms ook aanvullende premies gaan dit jaar fors omhoog. Daarnaast veranderen de zorgcontracteringen van verzekeraars soms ook, dus het is goed om te kijken met welke zorgverleners jouw verzekeraar dit jaar een contract heeft. En als laatste zijn er grote onderlinge premie- en pakketverschillen tussen de verschillende verzekeraars. Het loont dit jaar dus extra om de eigen zorgbehoefte voor 2019 in kaart te brengen, te controleren of deze nog aansluit bij je huidige zorgverzekering en over te stappen.”

Hulp bij overgewicht gedekt met basisverzekering

Hulp bij overgewicht wordt per 2019 vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De dekking is bedoeld voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht. De huisarts kan voor deze groep een Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma voorschrijven (GLI).

Zorgverleners die het GLI-programma aanbieden, kunnen de kosten ervan declareren bij de zorgverzekeraar. Dat blijkt uit berichtgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In 2010 adviseerde het toenmalige College van Zorgverzekeringen (CVZ) al om GLI in het basispakket op te nemen. Toenmalig minister Schippers besloot dit advies echter niet over te nemen. (Bron en meer: Zorgwijzer, 4 juni 2018)

90 miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis

Om de inzet van e-health* toepassingen voor ouderen toe te laten nemen, investeert het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro via een stimuleringsregeling. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers dit voorjaar daarvoor plannen indienen.

Ondanks de toegevoegde waarde en de toename van het aantal innovatieve toepassingen, blijken in de praktijk barrières te bestaan voor ouderen, professionals, aanbieders van ondersteuning en zorg en inkopers om op grotere schaal met e-health toepassingen te gaan werken. Ouderen en professionals hebben soms training nodig om te leren hoe ze de e-health toepassing gebruiken. Werkprocessen en inkoopcontracten vragen vaak aanpassing. (Bron: Emerce, 22 jan. 2019)

* E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Denk aan videocontact met thuiszorgmedewerkers, telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen en preventie met behulp van technologie.

Marktwerking in zorg is doorgeschoten

Volgens minister De Jonge is de keuzevrijheid in de zorg doorgeslagen. "Als ik 's ochtends in Rotterdam langs seniorenflats rijd, zie ik allemaal auto's van verschillende aanbieders van wijkverpleging staan. Waarom is dat? Dat komt omdat we het veel te gemakkelijk hebben gemaakt om als thuiszorgaanbieder aan de slag te gaan. Jaarlijks zijn er honderden nieuwe toetreders."

Het is al langer een wens van het kabinet om de zorg anders te organiseren. De Jonge wil onder meer de samenwerking verbeteren. "We moeten toe naar één team van wijkverpleegkundigen dat de wijk en de andere zorgverleners in die wijk goed kent. Daar wil ik de bekostiging op aanpassen. Betalen per uur past daar niet bij." NOS, 4 mrt. 2019)

Miljoenen voor aardbevingsbestendig zorgvastgoed

Er komt 331 miljoen euro op tafel om de gezondheidszorg in Groningen aardbevingsbestendig te maken. Het kabinet, de provincie, de gemeenten, zorgverleners, zorgverzekeraars en woningcorporaties trekken daarvoor de portemonnee.

De zorg in Groningen staat al onder druk omdat grote delen van de provincie vergrijzen en leeglopen en er te weinig personeel te vinden is. Maar ziekenhuizen en andere zorgcentra kampen ook nog eens met de gevolgen van de aardbevingen door de gaswinning. Tientallen gebouwen hebben versterking nodig of zijn zelfs rijp voor sloop en nieuwbouw. Twintig Groningse zorgcentra verdwijnen. Daarvoor in ruil verrijzen op negen plaatsen nieuwe gebouwen. Nog eens 48 zorggebouwen worden versterkt. (Bron: Skipr, 11 mrt. 2019)

Betere data-uitwisseling in zorg

Epd-leveranciers* moeten de medische gegevens van hun patiënten ook voor zorgverleners die ict-systemen van concurrenten gebruiken, beschikbaar maken. Hierdoor kunnen zorgverleners onderling medische data - met toestemming van de patiënt - makkelijker en veiliger delen. Dit draagt bij aan een verdere digitalisering in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarvoor pleiten de ondertekenaars van het manifest ‘Samen Vooruit’.

* EPD: een elektronisch patiëntendossier (EPD) is een softwaretoepassing waarbij medische patiëntengegevens in digitale vorm bewaard en beschikbaar gemaakt worden.

Kankermedicijnen in het basispakket

In het basispakket worden twee nieuwe soorten medicijnen tegen kanker toegevoegd. Het gaat om durvalumab, een middel dat kan worden gebruikt bij de behandeling van een specifieke vorm van longkanker, en abemaciclib, dat wordt ingezet tegen bepaalde typen borstkanker.

Minister Bruno Bruins heeft (geheime) afspraken gemaakt met de fabrikanten over de prijs van de middelen. De medicijnen worden vanaf september 2019 in het basispakket opgenomen. Circa 2700 patiënten zijn gebaat bij behandeling met een van de medicijnen.

Handboek Loonheffingen 2019 / toevoeging

Aan de paragraaf is toegevoegd dat de bijdrage Zvw van 5,70% ingehouden moet worden op (pre)pensioenuitkeringen en RVU-uitkeringen die kwalificeren als loon uit vroegere arbeid, zoals FLO-uitkeringen vanaf de 25e maand dat u deze betaalt.

Personeelskosten drukken resultaat zorginstellingen

De totale bedrijfslasten van de vier grootste zorgsectoren namen in de periode 2015–2018 sterker toe dan de bedrijfsopbrengsten. Bijna drie kwart van de stijging van de bedrijfslasten in deze periode is toe te schrijven aan een toename van de personeelskosten.

Niet alleen de kosten van het vaste personeel zijn toegenomen, maar vooral de uitgaven voor personeel dat niet in loondienst is, zoals uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De kosten van het vaste personeel stegen tussen 2015 en 2018 met 9 procent tot 37,2 mld euro in 2018. De kosten van het ingehuurde personeel namen in dezelfde periode met 49 procent toe tot 2,7 mld euro in 2018. (Bron: CBS, 16 dec. 2019)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Zorgverzekering 2018    Zorgverzekering 2020