Aftrek zorgkosten    Eigen risico (zorgverzekering) 


Budget zorgverzekering

Datum laatste wijziging: 24 december 2018  |  Trefwoorden: Zorgverzekering, Budget zorgverzekering, Budgetpolis

Inhoud

 1. Basisverzekering
 2. Budget zorgverzekering
 3. Wanneer wel doen
 4. Productiever werken in de zorgsector
 5. Omzet zorgpraktijken 50 procent hoger in 10 jaar
 6. Bijna 1 op de 3 zorginstellingen verliesgevend in 2016
 7. Accountants werken mee aan lastenverlichting zorg
 8. Kabinet neemt regie over zorgkosten terug van Zorginstituut
 9. Minister De Jonge tikt verpleeghuizen op de vingers
 10. Verlaging korting zorgpremie ondergraaft vitaliteitsbeleid werkgevers

Basisverzekering

De inhoud van de basiszorgverzekering wordt bepaald door de overheid en is bij iedere zorgverzekeraar gelijk. Een verzekeraar mag echter wel voorwaarden stellen aan waar u als verzekerde naartoe mag als u zorg nodig heeft.

Budget zorgverzekering

De verzekeraar bepaalt bij welk ziekenhuis* behandelt mag worden en/of bij welke apotheek iemand zijn medicijnen mag bestellen. Houdt iemand zich niet daaraan, dan betaalt hij een extra bijdrage. Aan de andere kant is de premie voor een budget zorgverzekering lager dan voor een gewone zorgverzekering.

* In de praktijk heeft de verzekeraar met een aantal ziekenhuizen qua (lagere) kosten afspraken gemaakt.

Wanneer wel doen

Wie weinig zorgkosten verwacht en/of genoegen neemt met een beperkte keus aan ziekenhuizen als er toch iets aan de hand blijkt, kan veel geld besparen met een 'budget-zorgverzekering'. Maar wie niet let op de kleine lettertjes, kan bij de zogenaamde budget-polissen ook voor hoge onverwachte kosten komen te staan. (Bron: Consumentenbond)

Productiever werken in de zorgsector

De zorgsector is in Nederland een van de grootste sectoren qua werkgelegenheid en budget. Na jaren van steeds groeiende uitgaven is er vooral sinds de economische crises echter hard aan de rem getrokken. De afgelopen jaren is de jaarlijkse groei van gemiddeld 6,5 procent teruggebracht tot 1,3 procent.

Doordat loonkosten vaak de grootste kostenposten zijn in bijvoorbeeld zorg- en welzijnsinstellingen kan hier vaak veel winst behaald worden. Joris Landkroon van Cliendo.nl geeft meer informatie over hoe productiever werken in de zorg kan leiden tot kostenbesparingen.

Voorbeelden kostenbesparingen:
 • Geen dubbele administratie in verschillende softwarepakketten of bestanden voor verschillende partijen. Het is beter om de data eenmaal vast te leggen en deze vervolgens op diverse manieren inzichtelijk maken.
 • In het verleden werden door alle partijen papieren dossiers bijgehouden, en praatten mensen elkaar mondeling bij over ontwikkelingen in de gezondheid van iemand. Dergelijke overleggen zijn niet meer nodig als er een digitaal dossier is dat voor alle betrokkenen, inclusief de cliënt zelf, inzichtelijk is.
 • Mensen moet niet alleen zelf openstaan voor een nieuwe manier van werken met bijvoorbeeld nieuwe IT-toepassingen, maar hier ook goed op voorbereid worden.
(Bron: Brisk, 8 nov. 2017)

Omzet zorgpraktijken 50 procent hoger in 10 jaar

Tussen 2005 en 2015 is de omzet van zorgpraktijken met 50 procent toegenomen. Tandartsen, huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten behaalden van de zorgpraktijken de meeste omzet. Tandartsen namen de laatste jaren 28 procent van de omzet, oftewel opbrengsten uit zorgprestaties, van zorgpraktijken voor hun rekening; de huisartsen en medisch specialisten ieder een kwart. Fysiotherapeuten zijn goed voor een aandeel van 14 procent.

Waar de omzet1 van de zorgpraktijken tussen 2005 en 2015 dus met ongeveer de helft toenam, stegen de totale zorguitgaven in deze periode met 41 procent, tot 94,4 miljard euro. De uitgaven voor tandartsen, huisartsen en fysiotherapeuten vormden 7 procent van het totaal. (Bron: CBS, 15 nov. 2017)

1 Omzet is een bedrijfseconomische term die duidt op het totaalbedrag van verkopen van een bedrijf (organisatie, rechtspersoon) in een bepaalde periode. De omzet is opgebouwd uit twee componenten, prijs en afzet (verkochte hoeveelheid).

Bijna 1 op de 3 zorginstellingen verliesgevend in 2016

Van alle instellingen in de grootste zorgsectoren was 30 procent verliesgevend in 2016. Dat was 24 procent in 2015. De ziekenhuissector was de enige sector waar het percentage verliesgevende instellingen afnam. Het percentage verliesgevende instellingen was met 39 procent het hoogst in de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector.

In alle vier zorgsectoren zijn de bedrijfskosten sterker gestegen dan de bedrijfsopbrengsten. Naast structurele cao-loonsverhogingen namen de personeelskosten toe als gevolg van een nieuwe cao-regeling over de onregelmatigheidstoeslag. Deze regeling is met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 2012, waardoor in 2016 een extra kostenpost is ontstaan.

Het personeelsbestand is alleen in de gehandicaptenzorg toegenomen, met ruim tweeduizend voltijdbanen. In de andere drie sectoren daalde het aantal voltijdbanen. Het hoogste aantal, ruim zesduizend voltijdbanen, verdween in de verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorgsector. Dat was een daling van 2,4 procent ten opzichte van 2015. (Bron: CBS, 29 jan. 2018)

Accountants werken mee aan lastenverlichting zorg

Accountants willen graag meewerken aan verlaging van de administratieve lasten in de zorg, ook als dat leidt tot minder werk voor accountants. Dat schrijven NBA-voorzitter Pieter Jongstra en Rob Leensen, voorzitter van de NBA-sectorcommissie Coziek, in een brief aan Bruno Bruins, minister Medische Zorg en Sport.

Woensdag 31 januari debatteerde de Tweede Kamer over de lastendruk en de gestegen accountantskosten in de zorg. Tijdens het debat zegde de minister naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerlid Aukje de Vries (VVD) toe dat ook de accountantssector wordt uitgenodigd mee te denken over het beteugelen van de bureaucratie. In het regeerakkoord zijn zogenaamde ‘schrapsessies’ aangekondigd om de lastendruk in de zorgsector te verminderen. Tijdens het debat gaven verschillende partijen aan dat ook het breed invoeren van horizontaal toezicht kan bijdragen aan het terugdringen van de administratieve lasten. (Bron: NBA, 15 feb. 2018)

Kabinet neemt regie over zorgkosten terug van Zorginstituut

Niet het Zorginstituut, maar het kabinet bepaalt voortaan weer hoeveel geld er wordt uitgetrokken voor de zorg. De maatregel moet voorkomen dat het kabinet nog een keer wordt overvallen door een verplichte miljardeninvestering zoals vorig jaar voor de verpleeghuizen. Door de regie terug te pakken, hoopt het kabinet dat het collectieve zorgstelsel betaalbaar blijft. Dit blijkt uit een conceptwetsvoorstel van de ministers Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid en Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg.

Tot schrik van kabinet en Tweede Kamer bleek vorig voorjaar dat het Zorginstituut wettelijk bevoegd was om de nieuwe kwaliteitsrichtlijnen voor verpleeghuizen op te stellen en dat het kabinet verplicht was om de rekening daarvoor te betalen. Zonder het zelf in de gaten te hebben, stemden politici in oktober 2016 in met dat besluit. Het kabinet moet daardoor tot 2021 structureel 2,1 miljard euro extra uittrekken voor de verpleeghuizen en dat zet de betaalbaarheid van het zorgstelsel onder druk.

Minister De Jonge tikt verpleeghuizen op de vingers

Verpleeghuizen die veel geld stoppen in dure gebouwen en managementlagen en juist weinig in zorgpersoneel, moeten op termijn minder betaald krijgen.

De CDA-bewindsman heeft zorgautoriteit NZa dan ook opgedragen om vast te stellen welke verpleeghuizen het verstandigst omgaan met hun geld. Hun prestaties moeten voortaan als norm gaan gelden bij het bepalen van tarieven voor verpleeghuizen.

Instellingen die niet aan die norm voldoen en hoge overheadkosten hebben, gaan straks minder geld van de overheid krijgen. De verpleeghuistarieven worden nu nog vastgesteld op basis van de gemiddelde kosten die alle verpleeghuizen maken. (Bron: De Telegraaf, 10 apr. 2018)

Verlaging korting zorgpremie ondergraaft vitaliteitsbeleid werkgevers

Een slecht idee. Dat vinden VNO-NCW en MKB-Nederland van het voornemen van het kabinet om de maximale korting op de nominale zorgpremie per 2020 omlaag te brengen van 10 naar 5 procent. Het is ook inconsistent kabinetsbeleid, zo stellen de ondernemingsorganisaties in de internetconsultatie, 'omdat dat het vitaliteitsbeleid van werkgevers ondergraaft.'

Veel werkgevers en branches maken in de praktijk aanvullende afspraken met een zorgverzekeraar over bijvoorbeeld extra vergoedingen voor fysiotherapie of geestelijke gezondheidszorg. Met als doel om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Om werknemers te verleiden om te kiezen voor de zorgverzekeraar waarmee aanvullende afspraken zijn gemaakt, kan de werkgever nu een korting afspreken tot 10 procent op de zorgpremie. (Bron: VNO-NCW, 21 dec. 2018)


Ga terug naar subrubriek Zorgverzekering.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Aftrek zorgkosten    Eigen risico (zorgverzekering)