Beroepsziekte


1. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... injury (rsi) Stoelmassage ​Werknemerscompensatie Meer capaciteit bij Inspectie voor terugdringen beroepsziekten Werknemers claimen schade na ziekte niet Overzicht beroepsziekten Regeling nodig ...

2. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... waren er opnieuw meer meldingen van mensen met een burn-out meldde het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. 'Het zou mij verbazen als onze technologieverslaving hiervan niet deels de ...

3. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... De Ongevallenwet dekte uitsluitend het ‘risque professionel’ (d.w.z. bedrijfsongevallen en beroepsziekten); 1913: Invaliditeitswet hield een wettelijk verplichte verzekering in voor ...

4. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... door een bedrijfsongeval of als de werknemer een ziekte heeft die door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is aangemerkt als een beroepsziekte. Parttimer en wachtdagen De werkgever ...

5. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... SZW de Staat van arbeidsveiligheid. De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Jaarlijks overlijden er tussen 50 en 70 werknemers als gevolg van een ongeval op ...

6. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... te leveren door de werkplek te bezoeken, door in overleg te gaan met de medezeggenschap en door beroepsziekten te melden. Contract: Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met ...

7. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... 2017 vastgesteld. Arbeidsomstandigheden (Arbo) In 2018 start een vierjarig programma "preventie beroepsziekten". In deze periode wordt samengewerkt met andere partijen inzake de bewustwording ...

8. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... zekerheid en fiscaliteit nog aansluiten bij een veranderende economie en arbeidsmarkt. Arbo Beroepsziekten staan centraal in veel campagnes van de overheid die zijn gericht op ondernemers. ...

9. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... plan van aanpak nog onvoldoende uit. Daarom zet het kabinet in op betere naleving hiervan. Beroepsziekten Schadeafhandelingen van beroepsziekten - denk bijv. aan chroom-6 - moeten minder ...

10. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  , , ,
... met OR en preventiemedewerker Bezoek aan de werkplek Second opinion Klachtenprocedure Melden beroepsziekten Advisering over preventie De Inspectie SZW kan bij het ontbreken van een ...

11. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... burn-out (gemiddeld 242 dagen verzuim) (Bron: OR-informatie, 10 nov. 2016) Schadevergoeding Bureau Beroepsziekten FNV (BBZ) heeft in 2012 een schadevergoeding van € 370.000 bedongen voor een ...

12. Gevaarlijke stoffen   26 januari 2017
31 maart 2021  |  , ,
... waar je ze treft. Dit tegen de achtergrond dat in Nederland jaarlijks 3700 mensen sterven aan een beroepsziekte en waarbij circa 2000 van die sterfgevallen worden veroorzaakt door blootstelling ...

13. Inconveniënten   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... Campagne om fysieke overbelasting tegen te gaan Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van beroepsziekten door lichamelijke belasting. Uit cijfers van TNO blijkt dat bijna een half miljoen ...

14. Inspectie SZW   28 april 2009
8 december 2021  |  , , ,
... zijn en te weinig inspecties plaatsvinden bij het MKB. Het systeem voor de rapportage van beroepsziekten toont gebreken en stelt de Inspectie SZW niet in staat om accuraat op te treden. ...

15. P&O internet sites   22 november 2010
20 maart 2021  |  , , , ,
... budgetbeheer en cafetariasystemen) Beroepsdienst (samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven) Beroepsziekten.nl (zie Vakbeweging FNV) Boaborea.nl (branche-organisatie van arbodiensten, ...

16. Pesten en agressie   3 oktober 2009
25 november 2022  |  , ,
... ruim 30% in 1998). Werkgebonden psychische aandoeningen vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte. Reden te meer voor Minister Asscher om op 13 mei van dit jaar een landelijke ...

17. Preventiemedewerker   3 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... blijkt dat bedrijven steeds minder aandacht hebben voor arbeidsomstandigheden, met als gevolg meer beroepsziekten en ongevallen op het werk. Jaarlijks zijn er 220.000 ernstige ongevallen op het ...

18. Regresrecht   11 februari 2015
1 maart 2018  |  , ,
... steigers, naar een nieuwe aanpak van werknemerscompensatie en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in arbeidsorganisaties. In Nederland lopen jaarlijks meer dan 200.000 werknemers ...

19. Risico-inventarisatie en Plan van aanpak   3 oktober 2009
11 juni 2021  |  , , ,
... en opleidingen over het arbeidsomstandighedenbeleid in de onderneming; maatregelen n.a.v. beroepsziektes of bedrijfsongevallen; melding gevaren aan de werknemers; uitvoering van mogelijke ...

20. Risque professionel en risque social   4 september 2015
18 augustus 2018  |  , ,
... De Ongevallenwet dekte uitsluitend het ‘risque professionel’ * (d.w.z. bedrijfsongevallen en beroepsziekten); 1913: Invaliditeitswet hield een wettelijk verplichte verzekering in voor ...

21. Schade of verlies persoonlijke zaken   20 maart 2009
31 oktober 2023  |  , , , , , ,
... van de werknemer. Onder dit wetsartikel vallen niet alleen bedrijfsongevallen, maar ook beroepsziekten, zoals RSI. Ook kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor schade die ...

22. Veranderingen 2022   7 december 2019
2 december 2021  |  ,
... 2022 is het verboden in een bedrijf alsmede het terrein daar om heen te roken. Schadeafhandeling beroepsziekte De commissie heeft onder meer voorgesteld om een financiële tegemoetkoming te ...

23. Verzuimbeleid   3 oktober 2009
21 mei 2018  |  , , ,
... wordt –zwart-op-wit – verantwoordelijk voor het opsporen, vaststellen en melden van beroepsziekten. Ook moet hij bijdragen aan de preventie ervan in uw organisatie. De bedrijfsarts ...

24. Werkdruk en werkstress   3 oktober 2009
24 november 2020  |  , , , ,
... klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans ...

25. Werkgeversaansprakelijkheid   20 maart 2016
20 juni 2019  |  , ,
... Geen tijdelijke voorzieningen voor openstellen g-rekeningen voor ZZP-ers Schadeafhandeling beroepsziekten Wettelijke basis De werkgever is aansprakelijk voor een door een werknemer ...


Bekijk items: 1 tot 25 (74 totaal)