Ziek


1. Ziekenfonds   20 maart 2009
1 maart 2018  |  ,
Ziekenfonds opgevolgd door Zorgverzekering De voormalige ziekenfondsen zijn opgeheven. Alle ingezetenen van Nederland zijn vanaf 1 januari 2006 verplicht om een basiszorgverzekering af te sluiten ...

2. Ziekte   18 maart 2018
18 maart 2018  |  ,
Inhoud Verschillende regels Ziekte door zwangerschap of bevalling Ziekte niet als gevolg van zwangerschap of bevalling Verschillende regels Als een zwangere werkneemster ziek is rond haar ...

3. Ziektekostenvergoeding   20 maart 2009
15 maart 2018  |  , , , , ,
... regeling Werkkostenregeling Naslag Oude regeling Regeling afgeschaft Vergoedingen voor kosten van ziekte, invaliditeit en bevalling die de werkgever direct of indirect (via een sociaal fonds) ...

4. Ziektekostenverzekering (Zvw) (tabellen)   23 november 2018
22 januari 2024  |  , , , , , , ,
2019 en jaren daarna Jaar Gemiddelde premie per jaar (verwachting) 2019 € 1.410 2020 € 1.438 2021 € 1.478 2022 € 1.509 2023 € 1.651 2024 € 1.752 Ga terug naar subparagraaf DGA Sociale ...

5. Ziekteverzuim   20 maart 2009
27 maart 2019  |  , , , , , ,
Ziekteverzuim werd te lang om kennis te nemen van samenhangende onderwerpen. Dit is in positieve zin veranderd. Klik onderstaand op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen tot het onderwerp ...

6. Ziektewet (inleiding)   13 juni 2013
3 mei 2023  |  , , , , , , ,
... 2014 (september 2013) Foutmarge van gemiddeld 35% in premiebeschikkingen Ontslagen door ziekmelding, wat kan HR daarvan leren Naslag Weer fouten in premiebeschikking Werkhervattingskas ...

7. Ziektewet (ZW)   20 maart 2009
12 juli 2019  | 
De Ziektewet heeft diverse aspecten, de verschillende subrubrieken geven daar duidelijkheid over. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

8. Muziek op het werk   30 april 2014
29 oktober 2020  |  ,
Inhoud Muziek op werkvloer zorgt voor minder ziekmeldingen Niet iedere muziek(soort) geschikt bij te werken Licentie Wanneer is muziek wel en wanneer niet goed om bij te werken? Favoriete muziek ...

9. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
Inhoud Ziekte ontstaan door arbeid Trends Repetitive strain injury (rsi) Stoelmassage ​Werknemerscompensatie Meer capaciteit bij Inspectie voor terugdringen beroepsziekten Werknemers claimen ...

10. Vakantiedagen (ziekte)   21 januari 2011
29 november 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regels voor de opbouw van vakantierechten tijdens ziekte Omzetten ziektedagen in vakantiedagen Ziekmelding tijdens vakantie Ziektedagen ruilen tegen vakantiedagen Kan zieke werknemer met ...

11. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... soorten zorg Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari ...

12. Ontslagbescherming (bij ziekte)   20 maart 2009
21 maart 2017  |  ,
Inhoud Kan een zieke werknemer worden ontslagen? Burgerlijk Wetboek Kantonrechter Kan een zieke werknemer worden ontslagen? Vele werknemers denken dat een zieke werknemer niet kan worden ontslagen ...

13. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

14. Gelijke behandeling bij handicap of ziekte   22 januari 2011
29 januari 2021  |  , ,
... informeren tijdens sollicitatie naar gezondheid Bedrijven niet voorbereid op toename chronisch zieke medewerkers Verboden gezondheidsvragen in sollicitatieprocedures, en toch ... Bedenkingen ...

15. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... is voor werkgevers die een Wajonger in dienst hebben. Wajongers kunnen minder werk aan door ziekte of een handicap. De werkgever betaalt dan minder loon aan de werknemer. De loondispensatie ...

16. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Premiewijzer gedifferentieerde premie Werkhervattingskas Veranderingen voor uw (ex-)werknemer in ziek melden UWV bereikbaar via goedkoper 088-telefoonnummer Verbetering uitvoering sociale ...

17. Aftrek zorgkosten   3 februari 2018
30 juli 2018  |  , ,
... dat. Reden, de overheid wil de aftrek beperken voor wie dit het hardst nodig heeft: chronisch zieken met hoge zorgkosten en een relatief laag inkomen. Rekenvoorbeeld: Mijnheer X zonder ...

18. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... Alcoholgebruik onder 65-plussers met hoge opleiding stijgt Hoge kosten alcoholgerelateerd ziekteverzuim Zelfregulering alcoholreclame social media al vijf jaar effectief Tegen kater helpt ...

19. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... Marcia Goddard van YoungCapital is niet bang voor de robot. Ondanks dat robots nooit ziek zijn, 24 uur per dag kunnen werken en over het algemeen sneller zijn dan mensen, behoudt de ...

20. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... CAO’s die bepalingen opnemen die maken dat bij arbeidsongeschiktheid in het tweede jaar van de ziekte meer dan 70 procent van het (gemaximeerde) loon wordt betaald, niet verbindend te ...

21. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... financiële effect kan zijn, is te vinden op MijnABP vanaf 2 januari 2018. ABP-deelnemers die nu ziek zijn en die vanwege hun ziekte niet een ANW-hiaatverzekering of een individuele ...

22. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... op 71,5 jaar Cijfers AOW-uitkeringen AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid AOW-leeftijd terug naar 65? Kabinet mag ...

23. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... gedaan. Voor huisartsenpraktijken en instellingen voor medisch specialistische zorg, niet zijnde ziekenhuizen, beschouwt de AP een verwerking grootschalig bij meer dan 10.000 patiënten. De ...

24. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... hebt gehouden), onderwijsgegevens, pensioengegevens, gegevens of een persoon na een periode van ziekte zich aan de re-integratieverplichtingen houdt of heeft gehouden, gegevens over schulden, ...

25. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... ernstig gewetensbezwaar; verwijtbaar handelen of nalatigheidverstoorde arbeidsrelatie; veelvuldig ziekteverzuim. Geen toestemming van UWV of kantonrechter. Er zijn situaties waarin ontslag niet ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 226 totaal)