Vonnis


1. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... te leggen dwangsom wordt gematigd en gemaximeerd. De werkgever moet binnen drie werkdagen na het vonnis een kopie van de stukken waarin zij persoonsgegevens van de werknemer heeft verwerkt aan ...

2. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... het loon tijdens de vakantie. Rechtbank Midden-Nederland heeft op 27 februari 2019 in een tussenvonnis geoordeeld dat het geoorloofd is om ook het loon tijdens vakantie door middel van een ...

3. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... Nederland in staat stelt te ‘matchen’ met werkgevers. Van Panhuis benadrukt het belang van dit vonnis voor de Nederlandse economie, nu alle asielzoekers voor langere tijd aan het werk kunnen. ...

4. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... bevoegdheid heeft om de arbeidsmarkttoeslag aan te passen als de arbeidsmarkt verandert. Vonnis van de kantonrechter De kantonrechter is het eens met de werknemers. De regeling ...

5. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... de gebruikelijke voorwaarden (waaronder een vast rooster) binnen drie dagen na dagtekening van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van € 500 voor iedere dag dat de werkgever na ...

6. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Redelijkheid en billijkheid heeft naar onze inschatting zeker meegespeeld in het oordeel en vonnis van de rechter. U kunt echter beter dit soort discussies en conflicten vermijden door uw ...

7. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... Onderzoekplicht werkgevers Een op de drie, op de vier, op de vijf et cetera Grote verschillen in vonnissen tussen rechtbanken in arbeidszaken Artikel 7.628 Burgerlijk Wetboek aangepast Huis van ...

8. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... de werktijden van een werknemer, die daardoor privé meer problemen krijgt, wijzigen. Aldus het vonnis (september 2014) van de rechtbank Midden-Nederland. Werknemers willen meer werken In tien ...

9. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... naheffingsaanslag loonheffing opgelegd. Terecht, aldus eerder de rechtbank en het gerechtshof. Het vonnis van de Hoge Raad d.d. 2 juni 2017 is te lezen op internet. Steeds meer zakelijke rijders ...

10. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... sollicitatie niet melden medische beperkingen kan leiden tot ontslag Het hof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter. Het is niet de werkgever die tekort is geschoten maar de werknemer. ...

11. Beroepscode NVP   3 juli 2012
4 maart 2020  |  , , , , , , , ,
... hij niet. Hij stapt wel naar de rechter. Uitspraak De sollicitant vraagt aan de rechter om een vonnis dat de universiteit onrechtmatig heeft gehandeld en daarom aansprakelijk is voor zijn ...

12. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... Den Haag oordeelde op 18 november 2014 die vraag ontkennend en bekrachtigde daarmee het vonnis van de kantonrechter. (Bron: Jurisprudentie) Burn-out kliniek voor overspannen managers In ...

13. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... uitgebuit in Nederland en Nederlandse chauffeurs geen oneerlijke concurrentie hebben. 'Met het vonnis van het Hof lijkt het net zich te sluiten rondom de laatste aardappeltransporteur die ...

14. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... verkoopt niets en valt dus niet onder de supermarkt-CAO en dat bevestigt de rechter in zijn vonnis. Uitspraak rechter: 3 mrt. 2019). FNV is "zwaar teleurgesteld". Onlinesupermarkt Picnic ...

15. Diversen   17 juli 2019
24 maart 2021  |  ,
... te doen", zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat na afloop van de ministerraad. "Het vonnis van Urgenda is niet van tafel, maar er zijn nu andere prioriteiten." Versnelde sluiting ...

16. Eenmalige uitkering bij ontslag   20 maart 2009
24 augustus 2018  |  , , , ,
... loon toekennen (stamrecht). In dit verband doet het niet ter zake of de kantonrechter in zijn vonnis zich wel of niet heeft uitgesproken over stamrecht. Als evenwel in de arbeidsovereenkomst ...

17. Europa   28 maart 2018
23 januari 2021  |  ,
... verwerkt, voldoen niet aan de vereiste juridische standaarden van de EU. Naar aanleiding van het vonnis is ook Microsoft met een reactie ekomen. Het techbedrijf stelt dat de uitspraak geen ...

18. Europa   2 maart 2019
11 december 2020  |  ,
... De ministerraad heeft afgelopen vrijdag ingestemd met extra maatregelen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. Nederland moet de CO2-uitstoot in 2020 en de jaren erna met ten minste ...

19. Europa   10 maart 2018
28 maart 2021  |  ,
... Ook Nederland werd getroffen door een vorm van dividendstrippen. Dit blijkt onder andere uit een vonnis van de Haarlemse rechtbank eerder dit jaar. De Belastingdienst stelde in die rechtszaak ...

20. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... werkgevers zich dienen qua uitbetaling van de gewerkte dienen te houden. Voor Nederland zal het vonnis nauwelijks van invloed zijn, omdat de Arbeidstijdenwet werkgevers al verplicht om arbeids- ...

21. Fiets   20 maart 2009
30 mei 2023  |  , , , , , , , , ,
... Rijksoverheid, 23 nov. 2018) Grote fabrikanten houden vast aan fraudegevoelige framenummer Uit vonnissen tegen fietsendieven blijkt dat zij systematisch gestolen fietsen omkatten. Omkatten ...

22. Flexibiliteit   20 maart 2009
7 april 2021  |  , , , , ,
... "Ook uit de wijze van werken daarna blijkt niet dat er sprake was loondienst", aldus het vonnis. De kantonrechter erkent dat het huidige arbeidsrecht niet altijd aansluit bij nieuwe ...

23. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
... de kantonrechter bij ontslag wegens een persoonlijke reden/verstoorde arbeidsverhouding; tegen het vonnis van de kantonrechter is hoger beroep of cassatie mogelijk; beëindiging van een ...

24. Kledingvoorschrift   8 mei 2013
16 juni 2020  |  , , , , , , ,
... vrouw deze plicht, aldus de Raad. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk. Daardoor heeft het vonnis precedentwerking, wat inhoudt dat toekomstige rechtszaken op eenzelfde uitspraak kunnen ...

25. Leaseauto (inleiding)   6 maart 2010
11 december 2020  |  , , , , , ,
... laat weten dat de bank in hoger beroep gaat. De woordvoerder wil niet inhoudelijk ingaan op het vonnis. Ook wil hij niet zeggen hoeveel anderen in een vergelijkbare situatie zitten. Leaseauto ...


Bekijk items: 1 tot 25 (60 totaal)