Financiele Werknemersparticipatie


1. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Definitie Welke ondernemingen? Welke werknemers? Vestiging rechten Algemene fiscale regels Uitoefening opties Belastingheffing Formules Praktijk Instemming ondernemingsraad vereist Bonussen ...

2. Werknemersparticipaties   27 februari 2012
4 april 2018  |  ,
Inhoud Inleiding Vier vormen van werknemersparticipatie Fiscaal Zeggenschap Instemming vereist Belonen met aandelen wint snel terrein Nederland loopt achter Naslag Inleiding Een ...

3. Winstdeling   20 maart 2009
15 maart 2018  |  , , , , , , , ,
Inhoud Verschillende namen Aanspraak Jurisprudentie Afvloeiingsregeling Relatie inspanning en hoogte winstdeling niet duidelijk Werknemersparticipaties. Loon-in-natura Winstdeling vooral populair ...

4. Weinig animo voor de aandelenoptieregeling   16 oktober 2015
20 oktober 2015  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , ,
De belangrijkste doelstelling van de Wet Bedrijfssparen 1994 was destijds het verlagen van de lastendruk op arbeid om daarmee een bijdrage te leveren aan loonkostenmatiging. Inmiddels zijn de ...


4 items