Taal van de arbeidsovereenkomst

Datum laatste wijziging: 8 juli 2018  |  Trefwoorden: , , ,

In welke taal moet een arbeidscontract worden opgesteld?

Er is geen wet die voorschrijft in welke taal een arbeidscontract of arbeidsovereenkomst opgesteld moet zijn. Ook is het niet verplicht om een contract te laten vertalen. Ga je als werkgever een contract ondertekenen met een toekomstige werknemer dan moet de wil er zijn van de werknemer om het contract aan te gaan onder de voorwaarden die beide partijen hebben afgesproken tijdens de sollicitatieprocedure. Is het contract opgesteld in de Nederlandse taal voor een werknemer die deze taal niet beheerst, dan is het wel aan te raden om als werkgever de inhoud van het contract mondeling toe te lichten. Omgekeerd: wanneer het contract in het Engels is opgesteld en de medewerker is de Engelse taal niet geheel meester, dan is het verstandig om een beëdigde vertaling er naast te leggen.

Werkgeversinstructies: een ander verhaal

We praten over een geheel andere kwestie als het gaat om werkgevers- en veiligheidsinstructies. In bijvoorbeeld de schoonmaakbranche of de fabriekssector hebben bedrijven vaak te maken met bedienings- en veiligheidsinstructies. Ook hiervoor geldt geen wettelijke verplichting om deze documenten te laten vertalen in een andere taal. Maar wat gebeurt er als de werkgever de instructies niet (goed) begrijpt?
Voorbeeld: een werknemer die de Nederlandse taal niet machtig is, heeft Nederlandse werkinstructies gekregen van zijn werkgever. In de fabriekshal moet hij chemische stoffen verwerken in een van de mengmachines. Doordat hij de verkeerde chemicaliën heeft gebruikt ontstaat er een ontploffing en loopt hij letsel op.
Door het niet begrijpen van de instructies kunnen deze ook niet correct worden nageleefd en leidt dit tot werkgeversaansprakelijkheid, in dit geval de schending van de zorgplicht.

Voldoen aan zorgplicht

In het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:658, is namelijk te lezen dat er een ruime zorgplicht ligt bij de werkgever voor de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkplek, middelen en werktuigen waarmee wordt gewerkt, dienen ingericht te zijn ter voorkoming van schade. Daarnaast dient personeel voldoende te worden geïnstrueerd én de nakoming en naleving van deze maatregelen moet worden gecontroleerd. Dit betekent dus ook dat het voor elke werknemer duidelijk moet zijn wat de werkgevers- en veiligheidsinstructies zijn. Komt de werkgever deze zorgplicht niet na, dan stelt de wet als sanctie dat de werkgever aansprakelijk is voor de eventuele schade van de werknemer.

Arbeidscontract vertalen

Heb je als werkgever werknemers in dienst die de Nederlandse taal niet goed genoeg beheersen, dan is het laten vertalen van dergelijke documentatie een absolute must. Op deze manier verklein je de kans op werkgeversaansprakelijkheid én vergroot je een correcte naleving van de instructies en dus minder kans op ongevallen op de werkvloer.
Het is dus van belang dat werkgevers rekening houden met werknemers die de Nederlandse taal niet of niet voldoende beheersen, zowel bij het aangaan van een overeenkomst als bij het uitdelen van belangrijke instructies. (Bron: Bureau Juridische Vertalers)