Schade toebrengen

Datum laatste wijziging: 11 maart 2017  |  Trefwoorden: , ,

Inhoud

  1. Werknemer veroorzaakt schade
  2. Boete opleggen
  3. Aansprakelijkheidsverzekering

Werknemer veroorzaakt schade

Een medewerker kan de werkgever schade toebrengen. Het Burgerlijk Wetboek maakt hierbij onderscheid tussen het wel en niet toebrengen van schade bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (art 7:661 BW). Brengt de medewerker de werkgever schade toe waarbij hij niet wordt geacht de arbeidsovereenkomst uit te voeren, dan zal de medewerker hiervoor in beginsel zelf aansprakelijk zijn. De medewerker die niet opzettelijke handelde kan mogelijk een beroep doen op zijn WA-verzekering.

Als er wel sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan is de medewerker niet aansprakelijk. De medewerker moet de schade wel vergoeden wanneer er sprake is van opzettelijk of nalatig gedrag. Van het voornoemde kan in een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, zodat de medewerker wel aansprakelijk is, op voorwaarde dat de medewerker hiervoor verzekerd is (art 7:661-2 BW).

Boete opleggen

De werkgever mag een boete opleggen. Voorwaarde is dat de mogelijkheid van een boete in de arbeidsovereenkomst is vermeld alsmede de 'voorschriften op de overtreding' en het bedrag van de boete (art 7:650-1 BW). Ook de bestemming van de boete moet schriftelijk zijn vastgelegd en de werkgever mag hier zelf geen baat bij hebben. Zie ook subrubriek Boetebeding.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijf kan voor de werknemers een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De kosten van deze verzekering worden gedragen door de werkgever.