Privégebruik leaseauto    Vrachtauto 


Schade leaseauto

Datum laatste wijziging: 12 juli 2019  |  Trefwoorden: Lease-auto, Leaseauto, Schade, Aansprakelijkheid

Inhoud

  1. Aansprakelijkheid voor schade
  2. Naslag
  3. Verkeerd getankt: werkgever betaalt schade
  4. Brokken auto's

Aansprakelijkheid voor schade

Het Burgerlijk Wetboek (Art 7:661 BW) bepaalt dat als een werknemer tijdens zijn werk schade veroorzaakt, hij door de werkgever daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. Loopt een werknemer met de hem ter beschikking gestelde bedrijfsauto schades en bekeuringen op, dan zal de werkgever daar dus in beginsel voor moeten opdraaien. Dat is alleen anders als de werknemer opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Afwijking ten nadele van de werknemer is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst en slechts voor zover de werknemer verzekerd is.


Bij in privétijd gereden schade mag een werkgever het eigen risico doorbelasten. Maar dat moet dan wel in verhouding staan met wat er normaal gesproken betaald zou worden als een werknemer privé verzekerd zou zijn. Het gebruikelijke eigen risico bij een autoschadeverzekering ligt tussen de € 150 en € 300.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Verkeerd getankt: werkgever betaalt schade

Als de werknemer tijdens werktijd schade toebrengt aan de leaseauto, dan is in de regel de werkgever hiervoor aansprakelijk. Uit rechtspraak blijkt dat ook buiten werktijd de aansprakelijkheid voor schade aan de auto steeds meer richting de werkgever aan het verschuiven is.

De werknemer moet de schade wel zelf vergoeden als de schade aan de leaseauto ontstaan is door opzet of bewuste roekeloosheid. Ook kunnen werkgever en werknemer schriftelijk overeenkomen om de werknemer aansprakelijk te laten zijn. De werknemer moet dan wel tegen deze aansprakelijkheid verzekerd zijn. (Bron: HR Praktijk, 31 mrt. 2015)

Brokken auto's

In 2014 werd de meeste schade veroorzaakt door rijders in een Audi en Toyota. Audi-rijders spannen de kroon, want 15 procent van de leaserijders had afgelopen zomer een schade. In de winter was het zelfs 26 procent. De meest voorkomende schade wordt veroorzaakt door een aanrijding met een stilstaand object zoals een paaltje. (Bron: Caros)

Ga terug naar Leaseauto.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Privégebruik leaseauto    Vrachtauto