Schade leaseauto    Wachtdienstregeling (auto voor) 


Vrachtauto

Datum laatste wijziging: 12 juli 2019  |  Trefwoorden: Ter beschikking stellen, Vrachtauto, Privégebruik

Inhoud

 1. Privévoordeel is loon
 2. Verblijfskosten eigen rijders

Privévoordeel is loon

Ook voor privé-doeleinden ter beschikking gestelde auto's die niet onder het waarderingsvoorschrift vallen, zoals vrachtauto's, moet het werkelijke voordeel tot het loon worden gerekend. Voor deze auto's wordt het voordeel gesteld op het aantal privé-kilometers maal de werkelijke kilometerprijs.Verblijfskosten eigen rijders

Transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Zij mogen dan per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken.

Aan deze regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:
 • De rit moet langer duren dan 24 uur.
 • De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand.
 • De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar.
 • U moet het aantal gereden dagen kunnen aantonen met bijvoorbeeld tachograafschijven, facturen en rittenstaten.
 • De vertrek- en terugkomstdag tellen elk mee voor een halve dag.
Ieder jaar moet opnieuw worden bekeken of men deze regeling wilt gebruiken. Als iemand gebruikmaakt van de regeling, hoeft hij geen bewijsstukken van de verblijfskosten te bewaren.

De regeling geldt ook voor internationale ritten die starten op meer dan 50 kilometer van het woonadres van de transportondernemer, ook als deze korter duren dan 24 uur. Hierbij gelden de volgende 2 voorwaarden:
 • Deze ritten vinden plaats op aaneengesloten dagen (eventueel met ritten waarbij men meer dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft).
 • Het traject van elke rit bevindt zich geheel buiten een afstand van 50 km van het woonadres van de transportondernemer.
Het vaste bedrag aan verblijfskosten per gereden dag voor transportondernemers is (jaren/bedragen):
 • 2017 € 35,50
 • 2018 € 36,50
 • 2019 € 37,50
Men kan er ook voor kiezen om de werkelijke verblijfskosten af te trekken. De persoon in kwestie moet dan wel aannemelijk kunnen maken dat de werkelijke verblijfskosten in het betreffende jaar hoger zijn dan het vaste bedrag per gereden dag. Bewijsstukken van de verblijfskosten moeten dus worden bewaard.

Voor aftrek van verblijfskosten voor eigen rijders geldt een wettelijke aftrekbeperking. Welk percentage van de kosten u mag aftrekken, leest u bij Aftrek van kosten.  (Bron: Belastingdienst)

Zie ook subparagraaf Vrachtwagen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Schade leaseauto    Wachtdienstregeling (auto voor)