Mag de werkgever de kosten van parkeren van auto van de zaak onbelast vergoeden?

Vraagbaak  |  wo 4 nov 2020  |  Trefwoorden: , , , , ,

Vraag

Mogen de parkeerkosten van een auto van de zaak/leaseauto onbelast vergoed worden cq afgetrokken worden van de bijtelling?

Antwoord

Bij een auto van de zaak (meestal een leaseauto) kunnen alle kosten die direct verband houden met de auto door de werkgever onbelast vergoed worden.
Dat zijn o.a. brandstofkosten en tolgelden in het buitenland, maar ook stalling en parkeren bij de woning. Voor de duidelijkheid niet het parkeren bij een dagje Efteling. Maar ook de parkeerkosten bij zakelijke ritten. Of schade voor eigen rekening.
Zie voor een opsomming van mogelijke kosten
Voor ons is het duidelijk dat de werkgever alle direct met de auto van de zaak verband houdende kosten onbelast mag vergoeden. De werkgever zal echter niet altijd genegen zijn om dat te doen, maar  mag wel de kosten van de bijtelling aftrekken (in mindering brengen).
Als de werkgever de kosten voor een parkeervergunning, garage of parkeerplek van de werknemer bij hem of haar thuis vergoedt, vormt deze vergoeding normaal gesproken belast loon.
Onder de werkkostenregeling (2015) is een dergelijke vergoeding echter belastingvrij, mits de werknemer een auto van de zaak rijdt. Dit wordt bevestigd via de site van de Belastingdienst. Volgens de Belastingdienst mag de parkeerplek of garage dan enkel worden gebruikt voor de auto van de zaak. Bij gemengd gebruik zou een vergoeding niet belastingvrij mogen plaatsvinden, aldus de Belastingdienst. 
N.B. Het moet namelijk wel gaan om kosten die gemaakt worden specifiek voor de auto van de zaak.
Ingeval de medewerker een parkeerplaats op eigen terrein heeft, kan deze dit niet zien als een uitgave. Of bij een inpandige garage bij zijn woning ook niet.
Het gaat dus om een keuze waarbij er extra uitgaven zijn, die aan degene die de garage verhuurt betaald moeten worden of aan de Gemeente voor de parkeerplaats voor de deur, zoals in Amsterdam.
Zie ook het antwoord dat wij al eens eerder hebben gegeven bij een soortgelijke vraag.

Vooraf overeengekomen
Wat wel een vereiste is, dat er in de leaseregeling zelf of in het personeelshandboek een duidelijke passage is opgenomen, dat kosten die samenhangen met de auto van de zaak van de bijtelling kunnen worden afgetrokken