Jan Modaal


1. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... stijging bij deze premie is 10 euro per maand per medewerker. (Bron: ADP & HR-Praktijk, 4 jan 2018). Uiteenlopende arbeidskosten Europa De kosten van arbeid lopen in de verschillende ...

2. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij anders aangegeven is de datum van de inwerkingtreding 1 januari 2015. Het bestrijden van de werkloosheid is in 2015 topic nummer 1. Dit doet het Kabinet ...

3. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... aantrekkelijk moet maken voor private investeerders om geld te lenen. Hiervoor wordt vanaf 1 januari 2017 50 miljoen euro vrijgemaakt. De regeling geldt niet alleen voor directe ...

4. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... salaris Grondslagen belonen Beloning moet/moeten Personeelsbudget Salarisgebouw Total awards Jan Modaal Voor- en nadelen loonmatiging Gelijk loon voor gelijk werk Europese topprioriteit Eén ...

5. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... voor doelmatiger WNT Fat Cat Day Normwijzigingen per 1 juli 2020 Normwijzigingen per 1 januari 2022 Balkenendenorm De Balkenendenorm is het wetsvoorstel dat openbare bestuurders in ...

6. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... in subrubriek Transitievergoeding (tabellen). Wet Werk en zekerheid Onder deze wet die op 1 januari 2015 ingaat, is een concurrentiebeding voor tijdelijke contracten niet meer mogelijk. ...

7. Kinderopvang (inleiding)   20 maart 2009
5 augustus 2021  |  , , ,
... dagopvang als voor groepen in de buitenschoolse opvang worden gebruikt. De rekentool wordt per 1 januari 2013 opgenomen in de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen en zal vanaf dat ...

8. Kindsubsidies   9 oktober 2011
7 mei 2021  |  , , , , , ,
... partner voor gezinnen met kinderen tot 6 jaar en voor belastingplichtigen geboren voor 1 januari 1972, wordt in drie stappen afgebouwd in de kalenderjaren 2012 tot en met 2014; de ...

9. Koopkracht   20 januari 2013
15 maart 2022  |  , ,
... procent De inflatie1 van consumentenartikelen gemeten volgens de consumentenprijsindex (CPI) is in januari 2015 gedaald naar 0,0 procent, het laagste niveau in 27 jaar. In december was de ...

10. Loonsverhoging   20 maart 2009
4 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... is de leeftijdsverhoging (anciënniteit). De jaarlijkse salarisverhoging vindt dan bijv. niet op 1 januari plaats, maar op de verjaardag van de werknemer. Ook salarisverhogingen in de maand dat de ...

11. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent. Vanaf 1 januari 2015 hoeft u niet meer minstens 1 jaar bij uw werkgever in dienst te zijn. U kunt ...

12. Premiebasissysteem (beschikbaar premiestelsel)   20 maart 2009
25 december 2019  |  , , ,
... 1.000 pensioen, in plaats van € 100 bruto per maand nog maar circa € 65 overhouden (bericht 24 januari 2012: 'Pensioenkorting van 30 procent'). NB: Anders dan in andere landen zijn in ...

13. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... het pensioen uitgezonderd – te gebruiken voor meer loon. • Arbeidsmigratie Per 1 januari 2014 vervallen de beperkingen voor de toegang van Bulgaarse en Roemeense werknemers tot ...

14. Schuldenpreventie   11 april 2013
14 februari 2023  |  , , , , , , ,
... kan straks in 1 keer regeling treffen Financiële gezondheid van medewerkers bespreekbaar? Vanaf 1 januari belletje of bezoek bij betalingsachterstand Mensen met problematische schulden sneller en ...

15. Vakantiedagen (inleiding)   21 januari 2011
28 juli 2020  |  , , , , , , ,
... Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid en denken ook in het bedrijfsbelang.” (Bron: MT, 11 jan. 2017) Vrije dagen vergeleken met andere landen De Volkskrant vergeleek op 20 april 2017 het ...

16. Vakantietoeslag   20 maart 2009
3 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... weer vaker gebruikt voor vakantie Vakantiegeld bewuster besteed bij jaarlijkse uitbetaling Vanaf 1 januari 2018 vakantiegeld ook over overwerk All-in loon blijkt niet uit loonstrook – recht op ...

17. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... in dienst nemen van deze werknemers. De bepalingen inzake het lage-inkomensvoordeel zijn al per 1 januari 2017 van toepassing (V-N 2016/47.13). Zie HR-kiosk. Minimumjeugdloonvoordeel De ...

18. Veranderingen 2024   20 september 2023
7 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... op dat het kabinet de staatsschuld op lange termijn wel erg op zijn beloop laat. Toen het CPB in januari 2022 berekende dat de plannen uit het regeerakkoord zouden resulteren in een exploderende ...

19. Vrije ruimte   23 februari 2011
6 oktober 2023  |  , , , , , ,
... is van mening dat de antimisbruikbepaling niet goed werkt. Hij wil deze bepaling daarom per 1 januari 2016 verscherpen. Vanaf dan zouden alleen nog vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ...

20. Werkgeverslasten   januari 2017
9 januari 2019  | 
... overheidsinstanties. Dit komt voornamelijk door hogere pensioenafdrachten. (Bron en meer: ADP, 5 jan. 2017) LKV niet meer altijd maximaal drie jaar toepassen Als uw organisatie in aanmerking wil ...

21. Jan Modaal zit klem   13 juli 2019
16 juli 2019  | De Telegraaf  | Fred Barkhuis  | , ,
In zomer 2019 besteedt De Telegraaf extra aandacht aan de zorgen van de ruggengraat van onze samenleving. Vandaag deel 1: de pijnpunten van de familie Modaal.

22. Kent u Jan Modaal?   januari 2013
5 januari 2013  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | 
Jan Modaal bestaat niet maar hij verdient wel een salaris. En dat is meer dan het salaris van een kleinverdiener en ruim meer dan het minimumloon. Deze begrippen en bijbehorende salarissen vindt u ...

23. Wie is Jan Modaal?   17 januari 2014
20 januari 2014  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | 
Jan Modaal is een denkbeeldige werknemer met een inkomen van € 33.000 inclusief vakantietoeslag (2013). Daarnaast zijn er nog de begrippen kleinverdiener en minimumloon met allebei verschillende ...

24. Inkomen Jan Modaal in 2018   januari 2018
8 januari 2018  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , , ,
Jan Modaal is een denkbeeldige werknemer met een inkomen van € 38.000 inclusief vakantietoeslag (2018). Het begrip Jan Modaal stamt uit 1968.

25. De schijnwerpers op Jan Modaal en de Kleinverdiener   24 augustus 2019
28 augustus 2019  | Salarisnet, De Telegraaf e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
De inkomens van Jan Modaal en de Kleinverdiener - categorieen werknemers voor het kabinet Rutte 3 op Prinsjesdag 2019 mogelijk goed nieuws zal brengen - zijn aangepast voor het jaar 2019.


Bekijk items: 1 tot 25 (30 totaal)