Modaal Inkomen


1. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... zijn dit jaar maandelijks 21 euro meer kwijt aan algemene lasten voor een werknemer met een modaal salaris. De bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) stijgt van 6,65% naar 6,90%. Ook de ...

2. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... met 0,5%. Bijna driekwart van de huishoudens gaan erop vooruit. Kostwinners met kinderen en een modaal inkomen leveren 2,5% in. Alleenstaande ouders met een minimumloon gaan er 10% op vooruit ...

3. Belasting   12 februari 2017
14 februari 2017  | 
... toptarief 49%. Er wordt een nieuw basistarief ingevoerd van 35% tot een inkomen van € 70.000 (2x modaal) en een toptarief van 49%. Hierdoor gaan de lasten voor de lage en middeninkomens meer ...

4. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... procent extra. Bij de werkenden gaan vooral de tweeverdieners met een salaris van anderhalf keer modaal én kinderen er fors op vooruit: 3,5 procent. Als beide ouders modaal verdienen, gaan ze ...

5. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... salaris Grondslagen belonen Beloning moet/moeten Personeelsbudget Salarisgebouw Total awards Jan Modaal Voor- en nadelen loonmatiging Gelijk loon voor gelijk werk Europese topprioriteit Eén op ...

6. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... sector leveren geen geld in Controleprotocol WNT 2017 gepubliceerd Baas verdient liefst 171 keer modaal Flitshandelaren uitgezonderd van bonusplafond Wetsvoorstel tegen huidige ...

7. Kinderopvang (inleiding)   20 maart 2009
5 augustus 2021  |  , , ,
... aanvragers van kinderopvangtoeslag, zijn twee ontwikkelingen zichtbaar: Bij inkomens tot 1,5 keer modaal is een forse daling te zien is in het gebruik, bij inkomens tussen 1,5 en 3 keer modaal is ...

8. Kindsubsidies   9 oktober 2011
7 mei 2021  |  , , , , , ,
... van kinderopvangtoeslag blijft ongeveer constant. Wel maakten ouders met een inkomen tot 1,5 keer modaal in 2014 15 procent minder gebruik van kinderopvangtoeslag. Waarschijnlijk heeft de crisis ...

9. Koopkracht   20 januari 2013
15 maart 2022  |  , ,
... procent extra. Bij de werkenden gaan vooral de tweeverdieners met een salaris van anderhalf keer modaal én kinderen er fors op vooruit: 3,5 procent. Als beide ouders modaal verdienen, gaan ze ...

10. Lente-akkoord uitgelekt (mei 2012)   17 mei 2012
, , ,
... die door de werkgever moet worden betaald². • De fiscale aftrek van pensioenen van 3 x modaal of meer (inkomens circa € 100.000 per jaar) wordt afgetopt. ¹ Tijdens de ...

11. Loonstrook   3 oktober 2023
3 oktober 2023  |  , , , , , ,
... die een werkgever maakt. Zo blijkt uit de voorbeeldberekeningen dat voor een werknemer met een modaal maandsalaris van bruto 3.200 de werkgever in werkelijkheid 4.322 euro kost. Netto krijgt ...

12. Loonsverhoging   20 maart 2009
4 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... in 2018 zijn beslag krijgt, is vooral een bonus voor mensen met een salaris van pakweg twee keer modaal. Dat blijkt uit berekeningen van salarisstrookverwerker ADP. Volgens de definitie van het ...

13. Middenklasse   25 april 2014
11 december 2019  |  , ,
... administrateurs, verpleegkundigen, secretaresses, boekhouders: miljoenen mensen met een modaal inkomen kampen met tal van problemen, waardoor ze steeds meer in de knel komen. Een heel ...

14. Mogelijke bezuinigingen 2017 en later   2 juni 2016
11 september 2018  |  , , ,
... WKB (kindgebonden budget) worden samen meer inkomensafhankelijk AKW: inkomensgrens van twee keer modaal AKW en WKB: max voor 2 kinderen WKB: Eerste kind 150 euro omlaag AKW en WKB: niet ...

15. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... opnemen is voor mensen met een inkomen rond het minimumloon duurder dan voor iemand met een modaal inkomen. Door belastingeffecten valt hun inkomen tijdens het verlof veel harder terug, zo ...

16. Overzicht Lente-akkoord en aangenomen wetten   12 mei 2012
, , ,
... en van werk-naar-werk trajecten. Pensioenaftrek De fiscale aftrek van pensioenen van 3 x modaal of meer (inkomens circa € 100.000 per jaar) wordt afgetopt. Reiskostenvergoeding De ...

17. Ploegen- en onregelmatige diensten   20 maart 2009
18 oktober 2021  |  , , , , , , ,
... Meestal gaat het hier niet om riant betaalde functies. De basissalarissen liggen vaak rond modaal. Juist de onregelmatigheidstoeslagen maken zulke functies wat aantrekkelijker. ...

18. Premiebasissysteem (beschikbaar premiestelsel)   20 maart 2009
25 december 2019  |  , , ,
... van veranderde wetgeving en een verdere daling van de marktrente. Voor een 40-jarige met een modaal inkomen daalde de maandelijkse pensioenuitkering in een jaar tijd met 221 euro. (Bron: ...

19. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... met -0,4% (redactie: van 2,25 naar 1,75%). - Met het inkomen boven € 100.000 (drie keer modaal) kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd (redactie: in 2012 ligt die ...

20. Schuldenpreventie   11 april 2013
14 februari 2023  |  , , , , , , ,
... 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Deze kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, het ...

21. Vakantiedagen (inleiding)   21 januari 2011
28 juli 2020  |  , , , , , , ,
... vakantie te duur. Dat blijkt uit de Nibud Vakantiegeldenquête 2018. Van de mensen met een beneden modaal inkomen zegt ruim 40 procent dit jaar niet met vakantie te gaan. In 2017 was dat nog ruim ...

22. Vakantietoeslag   20 maart 2009
3 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... nodig om rond te komen. Dit is voornamelijk het geval bij mensen die minder verdienen dan een modaal inkomen (minder dan 35.000 euro bruto per jaar). Vakantiegeld wordt weer vaker gebruikt ...

23. Veranderingen 2018   25 juli 2017
27 oktober 2018  |  ,
... Grootverdieners in (semi-)publieke sector leveren geen geld in en Baas verdient liefst 171 keer modaal. Lees de voornoemde artikelen in HR-kiosk Burn-out Teneinde zijn vordering tot vergoeding ...

24. Veranderingen 2024   20 september 2023
7 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... wordt ook de tweede schijf niet volledig geïndexeerd. Zij betalen per 2024 daardoor al vanaf een modaal inkomen (circa 39.000 euro) iets meer belasting. Tot slot gaat het tarief in de eerste ...

25. Vrije ruimte   23 februari 2011
6 oktober 2023  |  , , , , , ,
... september 2020 op basis van een (arbeids-)overeenkomst. De werknemer verdient niet meer dan 2 keer modaal (€ 73.000) bij een voltijd dienstverband. Bij een zzp’er geldt een uurtarief van € ...


Bekijk items: 1 tot 25 (48 totaal)