Startersregeling    Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 


Suppletiemethode

Datum laatste wijziging: 21 maart 2017  |  Trefwoorden: Suppletiemethode, Ontslag

Benodigd inkomen om rond te komen

Bij de suppletiemethode wordt ervan uitgegaan dat een ex-werknemer, als aanvulling op zijn WW- of IOAW-uitkering, een bepaald inkomen moet hebben om van rond te komen. De suppletiemethode geldt als regel voor oudere werknemers. De werkgever kan een bepaald bedrag ter beschikking stellen om te garanderen dat de ex-werknemer (vaak) tot zijn pensioen een aanvulling op zijn uitkering krijgt. De werknemer blijft dus tot aan zijn pensioen een percentage van zijn oude salaris ontvangen.NB: Of naast de transitievergoeding* en eventuele kantonrechtersformule ook nog een vergoeding op basis van de suppletiemethode zal worden verstrekt, valt te bezien. Het UWV zal moeten berekenen of een en ander niet leidt tot een onaanvaardbaar (hoger) inkomen.

* De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in subrubriek Transitievergoeding (tabellen).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Startersregeling    Tegemoetkoming arbeidsongeschikten