Aangifte


1. Aangiftetermijn   12 augustus 2011
7 februari 2020  |  , , , , , ,
... uit dat kalenderjaar - toetsen of de vrije ruimte wel of niet is overschreden. Uiterlijk bij de aangifte over het eerste tijdvak van het nieuwe kalenderjaar moet de werkgever de eindheffing ...

2. Loonaangifte   11 november 2021
11 november 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Veel wijzigingen in de aangifte loonheffingen per 2022 Veel wijzigingen in de aangifte loonheffingen per 2022 Ieder jaar verandert er het een en ander in de aangifte loonheffingen. Per 2022 ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor familiebezoek of gezinshereniging; de extra kosten voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting als dat duurder is dan het laten invullen van de aangifte door een ...

4. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... en verstrekkingen van consumpties, maaltijden, reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever moet de aangifte voor de loonbelasting/premies werknemersverzekeringen doen binnen een maand na ...

5. Artificial Intelligence   31 januari 2019
22 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... ontwikkelde die geautomatiseerd fraudepatronen identificeert op basis van onder meer belastingaangiften, financiële transacties en sociaal-demografische gegevens. Op die manier vermindert ...

6. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... ten minste zes maanden, minimaal 48 uur per maand, verloonde uren zijn opgenomen in de loonaangifte. Het recht op vrijstelling wordt door DUO beoordeeld op basis van de beschikbare ...

7. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... een speciaal Twitterteam stellen. Dat kan via het zenden van een tweet naar het Twitter-account @BDaangifte, met gebruik van de hashtag #ag10. NB: Misschien heeft u weinig op met Twitter en houdt ...

8. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... aan ontslagvergoeding betalen Werknemer ontslagen? Vermeld de juiste ontslagreden in de loonaangifte Beëindigingsovereenkomst bij ontslag niet altijd nodig Tekenbonus populair Bedrijf ...

9. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... gaat de vrije ruimte omlaag naar 1,2% Per 2015 hoeft de werkgever niet meer bij iedere aangifte loonheffingen te bepalen hoe de vergoedingen en verstrekkingen die in de vrije ruimte ...

10. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... en kiest voor de KOR, hoeft u geen btw meer te berekenen aan uw klanten. Ook doet u geen btw-aangifte meer en kunt u geen btw meer terugvragen over uw kosten en investeringen. Lees meer ...

11. Belastingdruk   1 augustus 2015
23 mei 2020  |  , , , ,
... gebleven (negen in totaal) en ondernemers zijn net als in 2016 gemiddeld 119 uur bezig om de aangiftes op te stellen, in te dienen en te betalen. Dat blijkt uit het dertiende Paying ...

12. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... van (maximaal) vier maanden moet wel wettelijke rente worden betaald. Boete bij te late aangifte Een verzuimboete voor een aangifteverzuim bij aanslagbelastingen (zoals ...

13. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... het kalenderjaar bij werkgevers de jaarloongegevens van de werknemers opvragen. Dat gebeurt als de aangiftegegevens onjuist of incompleet blijken te zijn. Vanaf 1 januari 2017 kan de ...

14. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... keren, dan kan hij gebruik maken van de huidige inkeerregeling - met matiging van de boete - voor aangiften die voor 1 januari 2018 zijn gedaan. De inkeerregeling bestrijkt een veel breder ...

15. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... het in 2020 nog mogelijk om studiekosten - onder voorwaarden - op te voeren als aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting. De bedoeling is om de scholingsaftrek te vervangen door de ...

16. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... verstrekt. Juist omdat deze gericht zijn vrijgesteld, zijn deze ook niet zichtbaar in de aangifte loonheffingen. Het binnenkort te starten onderzoek naar een modernisering van de ...

17. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... Staatssecretaris streeft naar belasten werkelijk rendement in box 3 Regen goed voor belastingaangifte Waar moet de vermogende particulier naar emigreren? Keuzedocument Box 3 Vlaktaks ...

18. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
... Vereenvoudiging regelingen UWV 2013 Bezuinigingen t/m 2018 Efficiënter gebruik loonaangifteketen mogelijk Geen bezuiniging, wel hogere kosten in 2020 Bezuiniging op ...

19. Bijdragen aan goed doel   4 juni 2014
9 augustus 2020  |  , , , , , , ,
... nu: Moet hierover belasting worden betaald? Wat zegt de Belastingdienst hierover. Wanneer moet er aangifte worden gedaan? Als de waarde van die schenking in 2020 hoger is dan € 2.208. Dit ...

20. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... auto van de zaak. Het ging om een BMW met chauffeur en een cataloguswaarde van 192.937. In zijn aangifte inkomstenbelasting 2005 – de bijtelling voor het privégebruik stond toen nog niet in ...

21. Bijzonder tarief   20 maart 2009
25 mei 2023  |  , , , ,
... verloningen. Al deze tarieven zijn geïntroduceerd om te voorkomen dat medewerkers bij hun aangifte inkomstenbelasting veel geld terug krijgen of moeten bij betalen. Is het uit te leggen? ...

22. Box 3 (tabellen)   19 augustus 2012
8 januari 2024  |  , , , , ,
... van deze fictieve rendementen vindt u op de website van de belastingdienst. In de belastingaangifte over 2022 mag u volgens de Consumentenbond kiezen tussen de spaarvariant, of de oude ...

23. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
... een btw-nummer verplicht is (facturen, website e.d.) en in uitingen aan de Belastingdienst (btw-aangifte, correspondentie e.d.). Deze wijziging zal echter niet voor de door de AP ...

24. Calamiteitenverlof   20 maart 2009
2 oktober 2017  |  , ,
... en voor het uitvoeren van een door de wet of overheid opgelegde verplichting (denk aan een geboorteaangifte) die niet in zijn vrije tijd kan plaatsvinden. Het voornoemde staat in de Wet arbeid en ...

25. Cijfers   21 april 2019
18 januari 2021  |  ,
... of onrechtmatig handelen, maar geen schikking, succesvolle procedure of aangifte heeft plaatsgevonden. Dit komt voor bij ruim twaalf procent van de faillissementen. * ...


Bekijk items: 1 tot 25 (273 totaal)