De Hoge Raad doet een uitspraak over een wet die al 15 jaar wordt ontdoken!

Opinie |  za 7 nov 2020  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Belastingdienst, Verzekeringsplicht, ZZP, Wet DBA, VAR-verklaring, UWV, Koolmees, Hoge Raad

Laat ik voorop stellen dat ik helemaal niets heb tegen hardwerkende zich zelfstandig voelende ZZP-ers, die vaak onverzekerd, voor eigen risico, feitelijk hardwerkende werknemers zijn.
Al sinds 2006 wijs ik in diverse columns op een ernstige misstand bij de Belastingdienst, die vanaf dat jaar willens en wetens weigert om de afspraak, die in het convenant van 2004 staat, na te komen, het controleren van de verzekeringsplicht.
Voor 2006 controleerde het UWV vanaf 1954 (GAK) de verzekeringsplicht van werknemers.
Volgens deze wet ben je een werknemer volgens de sociale wetten wanneer er sprake is van:
  1. Een gezagsverhouding
  2. Persoonlijke dienstverrichting
  3. Loon
Ad 1. Er is bijvoorbeeld geen gezagsverhouding wanneer je zelf je werktijden bepaalt en je niet hoeft te houden aan de regels van het bedrijf (behalve veiligheid).
Ad 2. Er is geen sprake van persoonlijke dienstverrichting, wanneer ook je broer of een ander de werkzaamheden mag uitvoeren.
Ad 3. En wanneer er een aanneemsom is afgesproken i.p.v. een uurloon is dat dus geen loon

De Hoge Raad komt tot dezelfde conclusie

De Belastingdienst heeft echter op eigen gezag (vanaf 2006) hieraan een andere wending gegeven en beoordeelt op oneigenlijke gronden of iemand toch wel zelfstandig genoemd kon worden, omdat er sprake was van meerdere opdrachtgevers. Dit zijn echter geen basisuitgangspunten voor de beoordeling, maar aanvullend bewijs bij de gronden onder 1,2 en 3 genoemd in de wet. Lukraak heeft de belastingdienst  15 jaar langVAR-verklaringen afgegeven.
Meerdere keren zijn bewindslieden en Kamerleden gewezen op deze omissie, maar waren horende doof en ziende blind. Allerlei gevoelsmatige zaken werden erbij gehaald, zoals de wens om toch maar een pensioen op te bouwen of als maatstaf het minimum loon. Allemaal drogmotieven.
Wanneer achtereenvolgende Ministers, Staatssecretarissen, Kamerleden (w.o. Wiebes, Asscher, Koolmees, Gijs van Dijk) gewoon de Belastingdienst hadden gecontroleerd, had men niet steeds de aangenomen wet DBA voor zich uitgeschoven, maar gewoon de klassieke bestaande wet toegepast.
Wilt u meer weten over de historie en achtergronden? Lees dan: Hoezee, hoezee, iedereen ZZP
Of het artikel: De soap over de verzekeringsplicht gaat verder
En weg met het UWV, leve de privatisering

En nu werkgevers? Hoe gaan jullie dit oplossen?

Dat kan natuurlijk heel makkelijk door een nieuwe wet aan te nemen, waarbij iedere werknemer een "eigen risicodrager" kan worden. Maar willen we dat? En overigens zover zijn we nog niet.
Ik heb ook al weer enige tijd geleden voorgesteld om de huidige situatie te gedogen (daar zijn we toch heel goed in) en vervolgens voor nieuwe arbeidsrelaties wel de Wet op de Verzekeringsplicht toe te passen. Of zoals ik met het artikel de Nieuwe kleren van de keizer al zei: we doen net of de Wet DBA nieuw is.

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid  Interview dr. Miranda Langedijk op pagina 6/10Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: