Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA): de nieuwe kleren van de keizer

Opinie |  ma 8 feb 2016  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: DBA, Arbeidsovereenkomst, ZZP, Arbeidsrecht

U kent toch het sprookje van de nieuwe kleren van de Keizer? Vrij vertaald een nieuwe wet of een beslissing, die iedereen afkeurt, maar waartegen niemand protesteert uit angst om tegen het collectief of haar leiders in te gaan.
De Eerste Kamer heeft op 2 februari 2016 (uiteindelijk) ingestemd met een nieuw fiscaal contract tussen ZZP-ers en hun opdrachtgevers. De VAR-verklaring vervalt per 1 mei 2016 en nieuw zijn de modelovereenkomsten waarbij ZZP-ers en hun opdrachtgevers hun arbeidsrelatie vooraf vastleggen. Hieronder staat een voorbeeld van zo’n “Modelovereenkomst” 
 
VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN | GEEN WERKGEVERSGEZAG
Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06 | 19 – 10 – 2015
 
Een echte dienstbetrekking is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst (art.7:610 BW).

Een arbeidsovereenkomst is aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:
1. de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten;
2. de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor de verrichte arbeid;
3. de werkgever kan de werknemer bindende aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat sprake is van een ‘gezagsverhouding’.
 
Als één van de drie elementen ontbreekt is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Mogelijk is dan nog wel sprake van een fictieve dienstbetrekking.
Deze algemene nog niet concreet ingevulde modelovereenkomst is zodanig verwoord, dat het derde element (werkgeversgezag) ontbreekt.
Wat hebben de lakeien van de Tweede en Eerste Kamer nu feitelijk besloten: Er is sprake van een dienstbetrekking wanneer de volgende 3 elementen aanwezig zijn: 1. Persoonlijke dienstverrichting  2. Gezagsverhouding  3. Loon, terwijl deze wet al sinds 1953 bestaat.
 

We maken een geheel nieuwe wet, die gelijk is aan de oude, maar doen er een nieuw kleedje omheen


Sinds 2006 heeft de Belastingdienst (die de taak van de controle op verzekeringsplicht van het UWV zou moeten overnemen) lukraak VAR-verklaringen afgegeven, zonder inhoudelijk de feitelijke overeenkomst tot dienstverlening te toetsen aan de wet van 1953. Dat is een grote fout van de Belastingdienst, maar om nu ook al K. Wiebes weg te sturen, schiet niet echt op. Dus verzinnen we een list. We maken een geheel nieuwe wet, die gelijk is aan de oude, maar doen er een nieuw kleedje omheen, wetende dat alle lakeien toch hun mond dicht houden.
Maar hoe gaan we nou al die 800.000 zelfstandigen toetsen? Dat wordt lastig. Oplossing: we gaan de bekende Nederlandse truc uithalen. We verbieden wel, maar gedogen het toch gedurende 2 jaren. Het zogenaamde “Koffieshopbesluit”. Daarna zullen we misschien wel door de EU worden ingehaald.

Meer lezen: Hoezee, Hoezee: Iedereen ZZP.
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: