Weg met het UWV en leve de privatisering! Afbraak van het sociale stelsel?

Opinie  |  vr 15 sep 2017  |  Bron: Telegraaf  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , ,


Foto: Freepik.com

"De gewraakte regeling voor ZZP’ers, de wet DBA, is in het vizier van de partijen aan de onderhandelingstafel. Ze zoeken naarstig naar een alternatief", volgens de Telegraaf.

Volgens het bericht ondervinden ZZP’ers problemen van de wet die in 2016 geannonceerd is. Weliswaar is de handhaving van de wet uitgesteld tot midden 2018, maar bedrijven zijn huiverig om ZZP’ers opdrachten te geven vanwege het risico, dat achteraf “verzekeringsplicht” wordt vastgesteld en achterstallige premies en heffingen moeten worden afgedragen.
Al jaren achtereen heb ik gewaarschuwd, dat ten eerste de Wet op de Verzekeringsplicht van 1953 nog steeds van toepassing is (en de DBA slechts een bevestiging van die wet is). En ten tweede: dat de Belastingdienst sinds de overgang (2006) van de controle op de verzekeringsplicht van het UWV naar de Belastingdienst, aan deze verantwoordelijkheid niets heeft gedaan en maar lukraak VAR verklaringen heeft afgegeven op onjuiste, irrelevante en niet terzake doende gronden.

Volgens de actuele gegevens van het CBS heeft 80% van de ZZP’ers zich niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en slechts 10% heeft een pensioenverzekering. Daarbij komen ZZP’ers niet in aanmerking voor een WW-uitkering en de meeste van hen zullen ook geen bijstandsuitkering ontvangen. Opmerkelijk is dat vooral de ZZP’ers met de laagste inkomens het minst verzekerd zijn, omdat zij vermoedelijk de hoge premielasten niet kunnen betalen.
Het zal tot de politici moeten doordringen, dat het negeren van de Wet op de Verzekeringsplicht tot gevolg heeft dat het Sociale Stelsel volledig onderuit wordt gehaald. We krijgen een situatie, waarbij iedere deelnemer aan het arbeidsproces zelf kan beslissen of hij eigen risico drager wil worden en/of zich particulier wil verzekeren. Worden sollicitanten door de werkgever voor de keuze gesteld om zich wel of niet te verzekeren? Het laatste is verleidelijk, want dat levert een hoger inkomen op en voor de werkgever lagere lasten.
 

Dit zal onherroepelijk leiden tot volledige afbraak en privatisering van de sociale verzekeringen en voorzieningen.


Het gevolg hiervan zal zijn dat vooral jongeren, zich niet bewust van enig risico, kiezen voor een zelfstandige situatie en zich waarschijnlijk nauwelijks zullen verzekeren. Voornamelijk ouderen zullen, wanneer zij die keuze nog hebben, voor het werknemerschap kiezen. Maar dat zou inhouden dat juist de groep met het grootste kwetsbaarheid en risico nog onder de sociale wetten zal vallen, waardoor het stelsel onbetaalbaar wordt. Dit zal onherroepelijk leiden tot volledige afbraak en privatisering van de sociale verzekeringen en voorzieningen. Willen we dat?
Mijn advies: handhaaf de bestaande wetgeving of zoals u wilt de DBA en pas een gedoogsituatie toe op de bestaande ZZP'ers en laat deze omissie langzaam uitsterven. Natuurlijk, wie echt zelfstandig ondernemer is (geen gezagsverhouding, geen persoonlijke dienstverrichting en geen loon) die kwalificeert zich nog steeds als ZZP'er.
Lees meer

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Eindredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen", Partner van Merknemers.nu
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid  Interview dr. Miranda Langedijk op pagina 6/10