Ik heb een WW-uitkering en wordt gekort omdat ik pensioen ontvang. Is dat correct?    Moet over de bereikbaarheidsdiensten ook vakantietoeslag worden betaald? 

Wordt de uitbetaling van niet opgenomen verlof gekort op mijn WAO uitkering

Vraagbaak  |  27 juni 2018  |  Trefwoorden: Verlofuren, Gekort, WAO, Anticumulatie beding

Vraag
Ik heb een 100% WAO uitkering  sinds 2013  met een 0-uren contract  bij mijn huidige werkgever. Ik heb nog 746 niet opgenomen vakantie uren staan.
Ik sta op het punt om met vroegpensioen te gaan. Ik ben nu 62 jaar.  Mijn WAO loopt door tot 67 jaar.
Mijn vraag sluit aardig aan op onderstaand verhaal:
Loop ik het risico gekort te worden op de WAO uitkering ,wanneer ik mijn vakantie uren laat uitbetalen? Ook hier zijn de uren geen gewerkte uren.
Het gaat dus niet over mezelf, maar iemand die ik bijsta.
 
Antwoord
De uitbetaling van niet opgenomen verlofdagen worden niet gekort op de WAO uitkering.
Maar de vraag die je niet stelt: Wordt het “Vroegpensioen” gekort met de WAO uitkering?
Het zou best kunnen zijn, dat het zogenaamde Anticumulatie beding van toepassing is.  Zie: https://www.hr-kiosk.nl/vraagbaak/wordt-mijn-pensioen-gekort-op-mijn-iva-uitkering
 
Neem contact op met het pensioenfonds en laat mij weten, welke regel zij zullen hanteren.
Ik hoor graag de reactie, zodat ik mijn antwoord kan aanvullen. Probeer eventueel het vroegpensioen uit te stellen.
Let wel: een vroegpensioen gaat (meestal) ten koste van de hoogte van het latere pensioen.
Zover we nu kunnen nagaan, wordt de uitbetaling van de vakantie uren dus niet gekort op de WAO.
Al met al zal uw relatie dus maandelijks een behoorlijk inkomen hebben en zo goed als zeker ruim boven het jaarinkomen van de afgelopen 3 jaren.
Omdat de Stamrechtregeling niet meer bestaat, raad ik aan om over 3 jaren middeling aan te vragen bij de Belastingdienst.
Dus over 2016, 2017 en 2018. Of 2017, 2018 en 2019.  Een belastingadviseur kan wel berekenen, welke jaren het meeste voordeel geven.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ik heb een WW-uitkering en wordt gekort omdat ik pensioen ontvang. Is dat correct?    Moet over de bereikbaarheidsdiensten ook vakantietoeslag worden betaald?