Mag je ook de kosten van vignet van bijtelling aftrekken    Extra autokosten in mindering op bijtelling 

Wat is de regelgeving voor werken, reizen en rusttijden bij frequent internationaal werken?

Vraagbaak  |  24 september 2019  |  Trefwoorden: Werktijden, Rusttijd, Arbeidstijdenwet, Rusttijden, Verlofuren

Vraag

Voorbeeld: Non-stop naar Hong Kong vliegen, direct op een speedboot door naar een schip om een reparatie te verrichten en vervolgens aan boord eten en omkleden om vervolgens direct weer terug naar Nederland te gaan. Werkuren worden vergoed volgens afspraak. Reisuren voor 100% of 125% buiten werktijd. Na aankomst Schiphol direct naar de zaak en om 10:00 uur naar huis om te gaan slapen, omdat je moe bent. Hiervoor wil de werkgever 6 vrije uren afschrijven. Kan dit? Mag dit?

Antwoord

Een eenvoudig uitgangspunt is, dat de Arbeidstijdenwet (waarin ook rusttijden zijn voorgeschreven) ook van toepassing is op werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever in het buitenland.
De maximale arbeidstijden zijn dus beschreven. In de praktijk zullen er echter noodsituaties zijn, waardoor regels (bewust en noodzakelijk) worden overschreden.
Wat zegt de wet (in HR-kiosk),  in Hoofdstuk “Maximum Werktijden” beschreven:

Je zult dus elke situatie moeten toetsen aan de wetgeving, maar vooral ook aan redelijkheid.
Aangenomen dat u dus vanaf huis- naar Hong Kong  en werken - en terug in totaal 30 uren “onderweg” bent geweest.  Ik neem aan, dat u uit het vliegtuig komend in Hong Kong en tussendoor nog voldoende rust hebt gehad.
Omdat reistijd gelijk staat aan werktijd, heeft u minstens 15 uren arbeidstijd doorgemaakt tot aan uw thuislocatie. De rusttijd die hiervoor voorgeschreven is, is dus 11 aaneengesloten uren. Voor deze rusttijd wordt dus gewoon het loon doorbetaald. Na deze 11 uren gaat u weer aan het werk. Het is mij niet duidelijk waarom en met welke reden de werkgever 6 verlofuren zou willen afschrijven.
Maar nogmaals: over het algemeen worden deze situaties in redelijkheid opgelost. Alhoewel dus de reistijd gelijk staat aan werktijd, zou u zelf ook kunnen bedenken, dat u behoorlijk uitgerust uit het vliegtuig komt en de rusttijd daarna (thuis) korter kan zijn dan 11 uren. Maar afschrijven van 6 verlofuren kan ik niet plaatsen.
Bij onenigheid c.q. meningsverschil over de toepassing kun je alleen terugvallen op de wet. Dus gewoon 11 (doorbetaalde) rusturen.
 
 
 


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag je ook de kosten van vignet van bijtelling aftrekken    Extra autokosten in mindering op bijtelling