Hoe staat het met sollicitatieplicht binnen 1 jaar AOW leeftijd?    Wordt de uitbetaling van niet opgenomen verlof gekort op mijn WAO uitkering 

Ik heb een WW-uitkering en wordt gekort omdat ik pensioen ontvang. Is dat correct?

Vraagbaak  |  2 juli 2018  |  Trefwoorden: Korting, Pensioen, WW-uitkering, Ziektewet

Vraag

Ik heb een WW uitkering en wordt gekort omdat ik pensioen ontvang.
Sinds 12 juni ben ik in de ziektewet en wordt daar ook gekort op mijn pensioen, mag dit?
Ik heb gezocht op internet en daar staat dat men als je in de ziektewet komt niet gekort mag worden.

Antwoord

De eerste vraag die ik heb is: wordt de WW-uitkering terecht gekort met de pensioenuitkering? Of wordt de pensioenuitkering gekort?

Wat zijn namelijk de criteria:
Samenloop van een pensioenuitkering en een WW-uitkering
De hoofdregel is dat pensioenuitkeringen gekort worden op een WW-uitkering, ook als de pensioenuitkering voortkomt uit een ander dienstverband dan het dienstverband van waaruit de werkloosheidsuitkering is ontstaan. Sinds 1 juli 2015 is er een drietal uitzonderingen op deze regel in de wet opgenomen, t.w.:
  • Een deeltijdpensioen wordt niet verrekend met de WW-uitkering voor zover dat deeltijdpensioen samenhangt met dezelfde dienstbetrekking waaruit de werknemer vervolgens werkloos wordt. Een cruciale voorwaarde hierbij is dat de werknemer bij het ingaan van het deeltijdpensioen ook tegelijkertijd minder uren is gaan werken.
  • Een pensioenuitkering die voortkomt uit een andere dienstbetrekking dan de dienstbetrekking van waaruit de werknemer werkloos is geworden. Bepalende voorwaarde hierbij is dat beide dienstbetrekkingen naast elkaar hebben bestaan.
  • Een pensioenuitkering die al wordt ontvangen voorafgaand aan de laatste dienstbetrekking van waaruit de medewerker werkloos is geworden. Ook in deze situatie zal de pensioenuitkering niet worden gekort.
In de 2e alinea zeg je: wordt ook daar gekort op mijn pensioen. Wordt nu je pensioen gekort, vanwege het zogenaamde anticumulatie bepaling?
Zie: https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/pensioen/samenloopsituaties-tussen-ww-wia-wao-en-zw
Mijn vraag is mag de ziektewet mij nu ook het bedrag van mijn pensioen korten.
 
Wanneer de korting op je WW-uitkering terecht is gebeurd, dan mag (moet) dat ook op de Ziektewet uitkering.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Hoe staat het met sollicitatieplicht binnen 1 jaar AOW leeftijd?    Wordt de uitbetaling van niet opgenomen verlof gekort op mijn WAO uitkering