Mag een assistent bewindvoerder de titel van bewindvoerder gebruiken in de correspondentie?    Ik heb een WW-uitkering en wordt gekort omdat ik pensioen ontvang. Is dat correct? 

Hoe staat het met sollicitatieplicht binnen 1 jaar AOW leeftijd?

Vraagbaak  |  13 juli 2018  |  Trefwoorden: Sollicitatieplicht, AOW-gerechtigd, AOW-leeftijd

Vraag

Precies over een jaar ga ik AOW ontvangen en aanvullend pensioen.
Al enige tijd hebben mijn vrouw en ik een IOAW uitkering, nu is er per 1 mei j.l. een wijziging geweest in de sollicitatieplicht en vakantiedagen voor personen die binnen 1 jaar voor hun AOW leeftijd gaan ontvangen en een uitkering hebben.
Personen die in de WW of IOW zitten kunnen van de regeling gebruik gaan maken en hebben dan geen sollicitatieplicht en krijgen i.p.v. 20, 65 vakantiedagen.
Nu begrijp ik dat de WW & IOW door het UWV worden verzorgd en de IOAW (IOAZ) door de gemeenten, echter ik kan nergens vinden dat bovenvermelde ook voor de IOAW (IOAZ) geldt, terwijl al de overige zaken gelijkwaardig zijn.
Kunt u mij hierover opheldering verschaffen.
 

Antwoord

 Ik heb het ook niet expliciet kunnen vinden, maar Minister Koolmees, heeft het volgende verklaard:
 
Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn met ingang van 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.
Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft de regeling getekend, zo laat het ministerie weten.
UWV stuurt een brief naar mensen met een WW-, IOW-, WGA- of Ziektewetuitkering als de regeling voor hen geldt en zij binnen een jaar de AOW-leeftijd bereiken. Meer informatie op UWV.nl
Tot 1 mei 2018 hebben mensen die binnen een jaar de AOW-leeftijd bereiken, hun werk verliezen of ziek worden, sollicitatieplicht. Maar mensen die in dat laatste jaar werkloos of ziek worden, zijn daarvan vrijgesteld. In de nieuwe regeling wordt dit gelijkgesteld. Het gaat om werknemers die een uitkering ontvangen op grond van de WW, de Ziektewet, de IOW en de Wet Wia.

Vrijstelling sollicitatieplicht

Het gaat formeel om een vrijstelling van de sollicitatieplicht in het laatste jaar voor pensionering. De AOW-leeftijd is in 2018 nog 66 jaar, dus geldt de maatregel voor alle 65-jarigen.  
Als de AOW-leeftijd op 1 januari 2019 66 jaar en 4 maanden wordt, schuift de sollicitatievrije periode in de WW op naar 65 jaar en 4 maanden.
Dat alleen het UWV hiervan melding maakt is m.i. onjuist. Ook de Gemeenten hadden dit moeten doen.
Afgezien van de praktische waarde, zou ik maar hiervan uitgaan.
Voor de zekerheid zou ik deze vraag ook nog bij uw Gemeente stellen.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag een assistent bewindvoerder de titel van bewindvoerder gebruiken in de correspondentie?    Ik heb een WW-uitkering en wordt gekort omdat ik pensioen ontvang. Is dat correct?