Moet na afloop van het 4e jaarcontract een 70-jarige in vaste dienst worden genomen?

Vraagbaak  |  di 11 jan 2022  |  Trefwoorden: , ,

Dat is de vraag in toonaangevend dagblad. Het antwoord is weliswaar correct. “Ja, er volgt dan een contract voor onbepaalde tijd”. Maar wat er niet bij gezegd wordt, is dat het beëindigen van deze overeenkomst en de opzegtermijn totaal afwijkt van een werknemer die nog niet de AOW-gerechtige leeftijd heeft bereikt. Deze situatie heeft HR-kiosk al eerder beantwoord. Wat staat er in HR-kiosk beschreven:

Ontslag bij of na bereiken AOW-leeftijd

Soms eindigt de arbeidsovereenkomst ‘van rechtswege’ als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst op dat moment vanzelf eindigt. De werkgever hoeft deze dus niet op te zeggen. Deze afspraak staat dan in de Cao of arbeidsovereenkomst.

Kennelijk was deze werknemer al voor zijn AOW-leeftijd in dienst van deze werkgever

Maar, als er niets is afgesproken en de werkgever wil de arbeidsovereenkomst beëindigen als de medewerker de AOW-leeftijd bereikt? Of in de tijd daarna? Dan moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever kan dit doen zonder preventieve toets van het UWV of de rechter. Er geldt dan een opzegtermijn van (niet meer dan) één maand. Uw arbeidsovereenkomst moet dan wel zijn ingegaan voordat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bent u pas in dienst gekomen nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan geldt weer het ‘gewone’ ontslagrecht.