Wordt mijn vader voor de TOZO-regeling als partner beschouwd?    Hoe is de dagloonvaststelling in de IVA na een WW-uitkering 

Moet een AOW gerechtigde ook het Minimum loon worden betaald?

Vraagbaak  |  28 november 2020  |  Trefwoorden: Minimumloon, Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, 65+, AOW-gerechtigd

Vraag

Moet ik een werknemer die AOW-gerechtigd is ook het minimum loon betalen?

Antwoord

In principe moet u gewoon aan een AOW-gerechtigde minstens het minimum loon betalen. Indien u en de werknemer beiden tot overeenstemming komen om een lager loon te betalen omdat de arbeidsprestatie aanwijsbaar minder is dan van een andere volwassen werknemer dan zou dit kunnen. Maar N.B. de medewerker moet ook uitdrukkelijk die mening zijn toegedaan.
  1. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn bij een AOW-gerechtigde onverkort van toepassing. Minimaal moeten afspraken over het loon, het aantal vakantiedagen en de duur van de overeenkomst worden gemaakt
  2. Toch zijn er afwijkingen die u terug kunt vinden in Hoofdstuk Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd 

  3. Hoewel het minimumloon in Nederland geldt tot de AOW-gerechtigde leeftijd (WML, artikel 7, lid 1), mag de werkgever aan de AOW-gerechtigde niet minder dan het minimumloon betalen. Dat is weer een gevolg van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL);
  4. Alleen voor langdurig zieken die herintreden (Wet REA), herintredende langdurig werklozen, gehandicapten en leerlingen kunnen bij wet uitzonderingen worden gemaakt.
  5. Bij gehandicapten die een loon ontvangen minder dan het Minimum Loon kan er ook sprake zijn van een loonsubsidie.
Om kort te gaan: in principe dient ook aan een AOW-gerechtigde minstens het minimumloon betaald te worden.

 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wordt mijn vader voor de TOZO-regeling als partner beschouwd?    Hoe is de dagloonvaststelling in de IVA na een WW-uitkering