Bouw ik bij ouderschapsverlof vakantietoeslag op over overwerk?    Ben eerst in dienst geweest als uitzendkracht, vervolgens 2 jaarcontracten 

Is het mogelijk om overuren na mijn pensionering te laten uitbetalen?

Vraagbaak  |  3 juni 2019  |  Trefwoorden: AOW-gerechtigd, Fiscaal loon, Overuren

Vraag

Is het mogelijk om overuren, die zijn opgebouwd voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd mee te nemen na het bereiken van die leeftijd?
 
Ik val onder de CAO in de VVT. Mijn arbeidscontract wordt conform de CAO ontbonden per de AOW-leeftijd en ik krijg een nieuw arbeidscontract. Mijn voorkeur gaat uit naar het meenemen van de uren, maar kan dit ook i.v.m. regelgeving  belastingdienst?

Antwoord

  • Op zich is het ontbinden van een arbeidscontract praktisch niet eens nodig, omdat de opzegtermijn voor een AOW-gerechtigde slechts 1 maand is.
  • Fiscaal gezien moet een beloning belast worden op het moment dat het recht hierop verkregen is. Dit betekent dat er in principe geen voordeel kan zijn in het meenemen
  • Uitzondering zou kunnen zijn, dat overuren, de maand volgend op de maand dat deze zijn gemaakt eerst worden uitbetaald. Dat is meestal de praktijk
  • Ook zou er een regeling van TVT kunnen zijn
Het gaat er in eerste instantie om wat uw werkgever goed vindt c.q. wat u net uw werkgever overeenkomt
Verder maakt het niets uit, wanneer u het overwerk laat uitbetalen, tenzij het na 31-12-2019 is.
Immers:
Het tarief dat u moet betalen, hangt af van uw leeftijd. In het jaar dat u de AOW-leeftijd bereikt, wordt het belastingtarief in de 1e 2 schijven aangepast.  De percentages voor de inkomstenbelasting en de premies Anw en Wlz blijven hetzelfde. Bij de berekening van uw aanslag inkomstenbelasting past de Belastingdienst dit aangepaste tarief toe. Het aangepaste tarief wordt over uw totale inkomen in dit lopende jaar toegepast.

Voorbeeld
U bereikt de AOW-leeftijd in april 2019. U hebt in 2019 € 14.000 loon ontvangen. U ontvangt aan AOW en pensioenuitkering samen € 18.000. In totaal is uw inkomen uit werk en woning € 32.000. U betaalt dan over de eerste € 20.384 23,23% belasting en over € 11.616 (€ 32.000 min € 20.384) 24,68% belasting.
Als u in 2019 jonger dan de AOW-leeftijd bent, moet u over € 20.384 36,65% belasting betalen, en over € 11.616 38,10%.
Dus u hebt altijd recht op een lager tarief, ook in het lopende jaar voor uw pensioendatum.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Bouw ik bij ouderschapsverlof vakantietoeslag op over overwerk?    Ben eerst in dienst geweest als uitzendkracht, vervolgens 2 jaarcontracten