Wanneer wordt Fase B onderbroken bij een uitzendovereenkomst?

Vraagbaak  |  vr 14 jan 2022  |  Trefwoorden: , , ,

Vraag

Ik werk via een uitzendbureau met een arbeidsovereenkomst van 96 u per 4 weken bij een opdrachtgever. In de praktijk is dit echter meer dan 32 u/wk, inmiddels al ruim een jaar.
 
Bij overgang naar een fase B overeenkomst heb ik gevraagd of deze uren in mijn overeenkomst kunnen worden aangepast. Het uitzendbureau verschuilt zich nu achter het feit dat een fase B overeenkomst "nieuw" is en de 13 weken telling weer opnieuw start.
 
Ik ben sowieso overgegaan van fase A naar fase B. De 78 weken waren voorbij. Vlak voor de overgang kreeg ik een functioneringsgesprek met uitzender en opdrachtgever (alles prima – ze willen door met me). Daarin heb ik tevens gevraagd naar aanpassing van mijn uren naar het 13 weeks gemiddelde. Dit werd door het uitzendbureau geweigerd, omdat het fase B contract dan een nieuw contract zou betekenen en dat het 13 weeks gemiddelde opnieuw moest worden opgebouwd. En dat begrijp ik niet en kan ik nergens terugvinden in de regelgeving.
 
Dus de vraag is – waarom zou de 13 weken meetperiode opnieuw starten?  

Antwoord

Afgezien van het feit dat ik het onlogisch vind, kan ik ook een rechtsgrond vinden waarom, vanwege een mogelijk andere definiëring van de overeenkomst, de fase opnieuw zou beginnen. Het blijft ook na aanpassing een doorlopende overeenkomst.
 
Hoe luidt de regeling?
Onderbreking en hertelling in fase B
Alleen wanneer je niet aan de slag kunt, wanneer er een opdracht afloopt. Na afloop van de overeenkomst vervallen de weken die je hebt opgebouwd niet meteen.
 
Tot 13 weken tellen deze weken gewoon mee voor de opbouw van de vier jaar.
Als je in fase B tussen de 13 en 26 weken niet werkt voor jouw uitzendonderneming, dan begint fase B opnieuw. Pas wanneer je 26 weken lang niet werkt, vervalt je fase B contract.

Als je later weer voor het uitzendbureau gaat werken, begin je weer in fase A. Maar wanneer uren die je hebt gewerkt wijzigen, je contractduur weer opnieuw ingaat is mij niet duidelijk.

Rechtsvermoeden arbeidsduur

Overigens nu je geruime tijd meer uren hebt gemaakt, is er een ander wetsartikel waarin wordt gesteld dat, wanneer je minstens 3 maanden volgens een structureel patroon hebt gewerkt er automatisch wordt aangenomen dat je een overeenkomst hebt voor de meerdere uren.
 
Hoe het wetsartikel luidt:
 
Is er onduidelijkheid over uw arbeidsduur? Dan kan het zogeheten rechtsvermoeden van de arbeidsduur of arbeidsomvang uitkomst bieden. Dan wordt gekeken naar het aantal uren dat u gemiddeld per maand werkte in de afgelopen 3 maanden. Als uw werkgever het niet eens is met het rechtsvermoeden, moet hij dit weerleggen. Hij moet bewijzen dat het overwerk van tijdelijke aard is. En dat uitbreiding van de arbeidsovereenkomst dus niet op zijn plaats is.
 
Er is dus duidelijk geen kwestie dat het meerwerk van tijdelijke aard is. Ik zie overigens het probleem niet voor de werkgever.