Meer werken wordt in de Zorg vaak belemmerd

Opinie  |  do 1 dec 2022  |  Bron: HR-kiosk & Trouw  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , ,

Wij lazen het volgende

“Ik wilde ook gelijk veel uren werken, want uiteindelijk wil je toch een keer een hypotheek. Maar als ik aan mijn werkgever vroeg om een groter contract, kreeg ik te horen: dat kan niet.”
 
Werkneemster werkt in de gehandicaptenzorg in de regio Brabant. Eerst werkte ze ‘op de woning’, zoals dat heet en begeleidde ze haar cliënten bij het douchen, aankleden en eten. Soms werkte ze maar een paar uur per dag, alleen tijdens piekuren. “Daardoor moest ik soms zeven dagen werken om de 28 uur die in mijn contract stond te halen”, zegt ze. “Ik kon wel plusuren (overuren, red.) krijgen, maar structureel een groter contract mocht ik niet.” Dat wil ze wel graag, want met haar overuren bouwt ze geen pensioen op. En hoe vaak ze ook extra werkt, als ze ziek zou worden krijgt ze maar voor 28 uur salaris.”
 

Commentaar HR-kiosk

Recht op meer werken
De Wet Flexibel Werken, voorheen Wet Aanpassing Arbeidsduur geeft de werknemer het recht om meer uren te werken binnen de gebruikelijke arbeidstijd van de werkgever. Alleen wanneer de werkgever een grondige reden heeft kan deze het verzoek weigeren. Een grondige reden wordt ook wel een zwaarwichtige reden genoemd.
Plusuren
De plusuren worden in het artikel overuren genoemd, hetgeen juridisch onjuist is. Plusuren, dus uren meer dan de overeengekomen parttime uren, zijn meeruren. Overuren zijn de uren die boven de gebruikelijke arbeidsduur (meestal 40 uur) gaan.

Pensioen en “ziekengeld”

Over de meeruren moet gewoon pensioenpremie worden betaald en wanneer de meeruren regelmatig voorkomen moet daarover ook bij ziekte gewoon het loon worden doorbetaald (gemiddelde van 13 weken).

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Eindredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen", Partner van Merknemers.nu
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid  Interview dr. Miranda Langedijk op pagina 6/10