Hoe staat het met sollicitatieplicht binnen 1 jaar AOW leeftijd?    Met terugwerkende kracht een loonsverhoging, heb ik na ontslag daar nog recht op? 

Mag een assistent bewindvoerder de titel van bewindvoerder gebruiken in de correspondentie?

Vraagbaak  |  1 augustus 2018  |  Trefwoorden: Bewindvoerder, Vervanging, Reglementen, Statuten, Taakdelegatie

Vraag

Als een medewerker als assistent bewindvoerder een arbeidsovereenkomst heeft maar als bewindvoerder haar titel draagt en gebruikt in de correspondentie extern, kan dit dit arbeidsrechtelijk c.q. juridisch gezien?

Antwoord

 Ik kan uw vraag niet beantwoorden. Ik heb daar meer gegevens voor nodig.
Kan het zijn dat de assistent namens de bewindvoerder optreedt of doet hij/zij voorkomen of zij ook bewindvoerder is. En om wat voor zaak gaat het?
Is de bewindvoerder op de hoogte van het feit dat de assistent haar titel draagt?
Graag een toelichting. Wat is binnen de functiebeschrijving als taak afgesproken?
 

Reactie

De assistent treedt in principe autonoom op naar cliënten etc. waarbij je kunt stellen dat ze doet voorkomen dat ze bewindvoerder is. Feitelijk kan ze dat ook wel zijn gezien opleiding en ervaring maar formeel nog niet wat haar functieomschrijving (gerelateerd aan de arbeidsovereenkomst) betreft. Hiërarchisch staat een leidinggevend/bewindvoerder boven haar/hun. Het betreft geen inhoudelijke zaak maar een vraag of dit in strijd is met wetgeving, jurisprudentie,  etc. De bewindvoerder is op de hoogte van het feit dat de assistent haar titel draagt!
Binnen de functieomschrijving is het volgende afgesproken; zie bijlage functieomschrijving!
 

Antwoord

Praktisch zal e.e.a. geen probleem opleveren. Maar feitelijk en juridisch is de bewindvoerder verantwoordelijk en als zodanig ook door de rechtbank, oftewel door de kantonrechter benoemd. Hierbij is het belangrijk dat de bewindvoerder beschikt over de nodige kennis en ervaring, zodat er geen fouten worden gemaakt. De professionele bewindvoerder voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en is aangesloten bij de branchevereniging professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders.
  1. Voldoet de assistent bewindvoerder (die niet benoemd is door de rechtbank) aan dezelfde eisen
  2. Wanneer de bewindvoerder de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt. Is dat theoretisch of ook praktisch?
  3.  Houdt de bewindvoerder controle op alle zaken, die de assistent namens haar uitvoert?
Maar waarom ondertekent de assistent niet met:
Namens de bewindvoerder  mevrouw XXX
Mevr. G. Hansen
Ass. Bewindvoerder
 
En gaat van alle post/email etc. een CC naar de bewindvoerder?
Ik begrijp dat bij een overvolle agenda en taken een aantal zaken gedelegeerd moet worden, maar zorg wel voor voldoende (juridische en praktische) dekking.
Ik vergat nog te vermelden, dat een richtlijn als zodanig in de notulen van een vergadering moet worden opgenomen c.q. in de reglementen van de statuten van de Stichting.
 

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Hoe staat het met sollicitatieplicht binnen 1 jaar AOW leeftijd?    Met terugwerkende kracht een loonsverhoging, heb ik na ontslag daar nog recht op?