Is het concurrentiebeding geldig wanneer mijn collegae (maatschap) het voorstel doen om het contract te beëindigen ?    Stichting Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Waar heb ik recht op? 

Wordt mijn Ziektewetuitkering ten onrechte gekort op mijn WIA-uitkering?

Vraagbaak  |  23 februari 2017  |  Trefwoorden: Ziektewet, WIA, Korting

Mijn vraag aan de redactie:

In mijn geval is er sprake van 2 ziektewetuitkeringen van het UWV. Na 104 weken heeft er onlangs een WIA keuring plaatsgevonden en wordt 100% arbeidsongeschiktheid vastgesteld. Het WIA maandloon is € 535,49. De andere ziektewetuitkering loopt nog door tot mei 2018. Echter deze wordt wel gekort op de WIA uitkering. Er wordt door het UWV gesteld dat het dagloon van de ziektewetuitkering wordt gekort op de WIA uitkering. Dus € 535,49 minus de basis ZW van € 488,07 = 47,42 maal 75% is een WIA uitkering van €35,57. Wat mij verbaast is dat het dagloon van de ziektewetuitkering wordt gekort en niet het daadwerkelijk ontvangen SV/brutoloon. Feitelijk wordt er maar maandelijks €  341,65 ontvangen aan ziektewet (70% van het dagloon). Is de toegepaste korting van het dagloon van de ziektewetuitkering op de WIA uitkering wel terecht?
Betreft inderdaad twee ziektewetuitkeringen vanuit twee verschillende banen bij andere werkgevers. Het tijdelijk dienstverband werd bij beide niet verlengd.
Doordat het dagloon van de nog lopende ziektewetuitkering wordt gekort op de WIA uitkering krijg ik het gevoel dat ik dubbel wordt gekort. En ik krijg niet het dagloon uitbetaald van de ziektewetuitkering maar 70% daarvan. En ik krijg maar 75% van het WIA maandloon waar dus ook het dagloon van de ziektewet op in mindering is gebracht.
Volgens het UWV moet het dagloon en niet SV loon van de ziektewet in mindering worden gebracht op de WIA. Graag zou ik willen weten of dit volgens de regels klopt.

Antwoord

U bent bij deze werkgever ontslagen c.q. uw tijdelijk dienstverband werd niet verlengd?
 
Mijn indruk bevestigt ook uw mening, dat er twee fouten worden gemaakt.
1.      De ZW uitkering mag niet worden gekort op de WIA uitkering. Het een heeft niets te maken met het andere
2.      Voor de dagloonvaststelling is waarschijnlijk ook een onjuiste berekening gemaakt
 
Ik moet nu afgaan op uw gegevens en heb niet het hele dossier.
Wij raden u aan om twee bezwaren bij het UWV in te dienen, tegen zowel de korting als de dagloonvaststelling. Dat is de kortste weg om uw gelijk te halen.
Onderstaande case lijkt enigszins op die van u. Ook werd in dit geval in eerste instantie een bezwaar telefonisch afgedaan.
Het gaat dus om een ZW-uitkering die voorkomt uit een totaal ander dienstverband.
Maar nogmaals; u moet aandringen op een officiële behandeling en een officieel antwoord.
Zie als voorbeeld:
https://www.hr-kiosk.nl/vraagbaak/wordt-de-vergoeding-van-niet-opgenomen-verlofdagen
 
Wanneer u wilt dat wij e.e.a. verder voor u gaan onderbouwen zullen wij daarvoor een gering bedrag in rekening brengen.
Naar mijn overtuiging kunt u zich een dergelijke uitgave besparen door van het UWV de gewone bezwaarprocedure te eisen.
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Is het concurrentiebeding geldig wanneer mijn collegae (maatschap) het voorstel doen om het contract te beëindigen ?    Stichting Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Waar heb ik recht op?