Kan mijn werkgever mij extra verlofdagen toekennen voor sociaal maatschappelijk werk?    Wordt mijn Ziektewetuitkering ten onrechte gekort op mijn WIA-uitkering? 

Is het concurrentiebeding geldig wanneer mijn collegae (maatschap) het voorstel doen om het contract te beëindigen ?

Vraagbaak  |  30 maart 2017  |  Trefwoorden: Concurrentiebeding, Relatiebeding

Mijn vraag aan de redactie:

Het gaat om concurrentiebeding en mijn vraag is of dat geldig en/of reëel is. In een mail stuur ik de opzet van het contract met mijn (ex-)collega's (maatschap). 

Antwoord

Uit jouw toelichting begrijp ik dat de andere maten met het voorstel zijn gekomen om het dienstverband te beëindigen.
Ik neem aan dat er nog een actuele/aangepaste overeenkomst bestaat, maar uitgaande van de tekst in dit concept is er geen sprake van het toepassen van een concurrentiebeding.
Je hebt namelijk niet zelf ontslag genomen, dit is althans meestal de uitspraak van de kantonrechter in dit soort gevallen.
In principe blijft het concurrentiebeding van kracht, maar de werknemer kan in geval van ontslag hier nauwelijks aan gehouden worden.
Ik neem aan dat jullie een zogenaamde “vaststellingsovereenkomst” hebben gemaakt of gaan maken. Hierin moet dus nadrukkelijk opgenomen worden dat het concurrentiebeding niet wordt uitgeoefend.
Wat ik vreemd vind is dat er geen “relatiebeding” is, behalve dat je je eigen relaties mag meenemen. Maar hoe staat het met de andere relaties?
Wil je meer weten of dat ik e.e.a. op basis van de ontslagreden verder ga onderzoeken, dan ben je een gering bedrag verschuldigd.
 
Zie ook  https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsrecht/concurrentiebeding#16


 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Kan mijn werkgever mij extra verlofdagen toekennen voor sociaal maatschappelijk werk?    Wordt mijn Ziektewetuitkering ten onrechte gekort op mijn WIA-uitkering?