Concurrentiebeding of relatiebeding geldig na ontslagname met vaststellingsovereenkomst

Vraagbaak  |  di 23 mei 2023  |  Trefwoorden: , , , ,

Vraag

In een vaststellingsovereenkomst (VSO) zijn werkgever en ik overgekomen uit elkaar te gaan met een redelijke vergoeding.
In mijn aanstellingscontract staat een relatiebeding. Is deze ook van toepassing wanneer ik een vaststellingsovereenkomst heb getekend. In de VSO wordt hier niet naar verwezen.
Ik heb nu een sollicitatie lopen en ben aangenomen. Kan ik last krijgen met het concurrentiebeding?

Toelichting

In de VSO is te lezen:
 1. De werkgever heeft op ontslag aangedrongen en medewerker heeft zich daar (formeel) tegen verzet.
 2. Tussen partijen zijn beroepsmatige meningsverschillen ontstaan over de wijze waarop de werknemer  de taken en verantwoordelijkheden uit  hoofde  van de arbeidsovereenkomst dient uit te voeren, die de  persoonlijke relatie van de Partijen, en als gevolg daarvan zijn de partijen niet langer  van mening dat het mogelijk zal zijn om  in  de  toekomst constructief samen te werken  ;
 3. Gelet op het voorgaande heeft Werkgever geen andere passende alternatieve functie voor de Werknemer, zodat herplaatsing binnen de  organisatie van Werkgever  en/of binnen de groep, waarvan  Werkgever  deel uitmaakt,  onmogelijk is gebleken;
 4. De Werkgever heeft de Werknemer laten weten dat hij de Arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen en heeft daarom het initiatief tot de beëindiging genomen; de Werknemer  heeft in eerste instantie bezwaar gemaakt tegen dat voornemen van   de  Werkgever;
 5. partijen hun standpunten hebben besproken en vervolgens overeenstemming hebben  bereikt over  de beëindiging van   de arbeidsovereenkomst en  de onderliggende voorwaarden in deze   schikking uitvoerig wensen vast te  leggen   overeenkomst;
 6. de werknemer geen schuld heeft aan  de beëindiging en de beëindiging is niet gebaseerd op een spoedeisende grond in  de zin van  de artikelen 7:677 en 7:678 BW   ;
 7. door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de werknemer de werkgever op de hoogte te  hebben gesteld van alle omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de bereidheid van partijen  om tot  deze overeenkomst  te komen.
 8. Meer bepaald verklaart de Werknemer dat de Werknemer  op het moment  van ondertekening van  deze overeenkomst geen concreet uitzicht heeft op betaald werk (in welke vorm dan ook) elders;
 9. De Werkgever heeft  de Werknemer ruimschoots in de gelegenheid gesteld om   juridische bijstand in te roepen, en heeft de Werknemer  geadviseerd dit te doen, met betrekking tot  de beëindiging van het dienstverband en  de Werknemer heeft de inhoud en implicaties  van  deze overeenkomst overwogen.
 10.  Nadat werkgever en werknemer uit elkaar zijn gegaan werden meerdere werknemers ontslagen vanwege economische redenen.

Antwoord

Zoals het concurrentiebeding in de AO beschreven is, is het meer een relatiebeding.
 • Het belangrijkste is dat het initiatief voor ontslag van de werkgever is uitgegaan (althans zo staat het beschreven)
 • Op zich is een relatiebeding niet ongeldig bij ontslag, maar houdt vrijwel geen stand, wanneer de werkgever op ontslag heeft aangedrongen.
 • De werkgever mag nooit een sollicitatie belemmeren wanneer door dat beding de medewerker onbillijk wordt benadeeld
 • Er is niet expliciet een concurrentiebeding in de VSO opgenomen
 • Ontslagen in de toekomst waren te voorzien en werknemer heeft daaruit kunnen opmaken dat het uitzien naar een andere baan nuttig zou zijn
Over het algemeen houdt een concurrentiebeding geen stand, maar in dit specifieke geval al helemaal niet op basis van argument A.
Maar ook subsidiair op grond van B. en C.

Wellicht verstandig om met de nieuwe werkgever openkaart te spelen en dit verhaal vertellen.

 

Vraagbaak


HR-kiosk vraagbaak

Snel en duidelijk antwoord
Vraagbaak   |   Gestelde vragen