Hoera, deze maand wordt de vakantietoeslag betaald, maar waarover wordt het berekend?

wo 16 mei 2018  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Vakantiegeld, Vakantietoeslag, Loon, Heffingskorting, Overwerk

Hoera, deze maand wordt de vakantietoeslag betaald, maar waarover wordt het berekend?
Deze maand wordt in de meeste bedrijven 8% vakantietoeslag betaald, maar waarover?

De looncomponenten, die worden meegenomen in de berekening van de vakantietoeslag zijn; salaris, ploegentoeslag, gevarengeld en provisie of prestatietoeslagen. Zaken zoals overwerk worden niet meegenomen, omdat dit geen loon is, aldus de Hoge Raad. Maar, m.i.v. 1-1-2018 is de wet op dat punt gewijzigd en moet over overwerk ook vakantietoeslag worden betaald. Dus over incidentele vergoedingen meestal geen 8%. Een eindejaarsuitkering, die afhankelijk is van een prestatie (winst, beoordeling) telt dus niet mee, maar een vaste 13e maand weer wel. Het is dus heel belangrijk wat er over een "eindejaars" is afgesproken.
De wet is heel duidelijk dat over alle loonbestanddelen vakantietoeslag moet worden betaald, behalve over een aantal uitzonderingen. Wat zijn de uitzonderingen? Zie onder het kopje “Ten overvloede”.
Een voortdurend misverstand is ook dat je meer belasting over je vakantiegeld betaalt. Dat lijkt inderdaad zo, maar uiteindelijk is de heffing evenveel als over het gewone loon. Er wordt alleen over de vakantietoeslag geen loonheffingskorting toegepast, er zou dan immers tweemaal de korting worden gegeven. En uiteindelijk wordt bij de definitieve aanslag Inkomstenbelasting het eventueel teveel betaalde rechtgetrokken.
 
 
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: