VUT-premie en restitutie    Wanneer vervallen mijn oude vakantierechten? 

Wanneer is de ketenregeling van toepassing bij een NUL-uren contract?

Vraagbaak  |  29 juni 2016  |  Trefwoorden: Ketenregeling, Nulurencontract, Oproepcontract, Arbeidspatroon

Vraag

Een werknemer heeft naast zijn contract voor onbepaalde tijd, een NUL-uren contract bij dezelfde werkgever. Dit laatste omdat hij naast zijn werk als verpleegkundige ook als trainer werkt. Valt het nulurencontract onder de ketenregeling?

Antwoord

We hebben hier te maken met twee arbeidsovereenkomsten en twee fictieve medewerkers, waarvan de voorwaarden niet aan elkaar zijn gekoppeld, dus los van elkaar staan.
Het NUL-uren contract dient dus apart beoordeeld te worden of hier op enig moment de “ketenregeling” actief zou worden.
Normaal gesproken zal een NUL-urencontract niet leiden tot een overeenkomst van onbeperkte duur. Er is echter wel een uitzondering. Het gebeurt nog wel eens, dat voor het gemak er een NUL-uren contract of Oproepcontract wordt afgesloten, waarvan in de praktijk blijkt dat het, gelet op het regelmatige arbeidspatroon, in feite een overeenkomst voor bepaalde tijd is. Sterker nog : na een paar (6) maanden zelfs een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Over deze uren dienen dan ook verlofuren en vakantietoeslag te worden toegekend. Dus niet de benaming NUL-uren geeft het karakter aan van de overeenkomst, maar het regelmatige patroon van werken. Mocht het zo zijn, dat de medewerker voor die functie en dienst onregelmatig wordt opgeroepen, dan hoef je je geen zorgen te maken voor de ketenregeling.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: VUT-premie en restitutie    Wanneer vervallen mijn oude vakantierechten?