Mijn dochter heeft Wajong uitkering. Hoe kan ze het beste voor pensioen sparen?    Wanneer heeft een medewerker recht op een maaltijdvergoeding? 

Werken na AOW-leeftijd en ketenregeling

Vraagbaak  |  19 maart 2018  |  Trefwoorden: Ketenregeling, Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, AOW

Vraag 

Ik ben 73 jaar en heb eerst na mijn pensioen als ZZPer 3,5 jaar bij een bedrijf gewerkt en sinds 1 juli 2014 op half en jaarlijkse contracten bij een ander bedrijf. Hoe zit het met de huidige wetgeving als ik door kan. Mag deze wetgever mij nogmaals een halfjaarlijks contract aanbieden of mag dat niet meer en moet ik als ZZP’ er voor dit bedrijf gaan werken?

Antwoord

De bewuste ketenregeling waar u op doelt, geldt niet voor werknemers die na hun AOW-leeftijd aan het werk zijn.
Uw werkgever mag u dus telkens een tijdelijke overeenkomst aanbieden, alhoewel dat nauwelijks nodig is.
In principe kunt u niet als ZZP-er gaan werken, omdat voor u (en nog velen) er gewoon een “gezagsverhouding” is etc.
 
Voor een 65+ gelden er ook andere ontslagregels. Bijvoorbeeld:
  • Geen ontslagvergunning
  • Een verkorte opzegtermijn van 1 maand
  • Geen ontslagvergoeding of transitieregeling
De werkgever kan dus ook een contract voor onbepaalde tijd afspreken. De werkgever kan (met inachtname van 1 maand opzegtermijn) de werknemer ontslaan.
 
Zie verder
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mijn dochter heeft Wajong uitkering. Hoe kan ze het beste voor pensioen sparen?    Wanneer heeft een medewerker recht op een maaltijdvergoeding?