Moet mijn werkgever bij re-integratie 2e spoor ook een transitievergoeding betalen?    Wanneer is de ketenregeling van toepassing bij een NUL-uren contract? 

VUT-premie en restitutie

Vraagbaak  |  3 augustus 2016  |  Trefwoorden: VUT, Premie, Pensioen

Vraag

Ik heb jarenlang VUT-premie betaald en werkte indertijd in de Levensmiddelenbranche, Omdat ik geboren ben begin 1950, had ik geen recht meer op een VUT-regeling, omdat deze uitkering (door een regeringsbesluit) is afgeschaft voor werknemers geboren op en na 1-1-1950.
Ik heb ook geen gebruik gemaakt van een pre-pensioenregeling. Kan ik nu een deel van de door mij betaalde premie terugkrijgen. Het is toch mijn persoonlijke bijdrage aan het VUT-fonds?

Antwoord

Het antwoord is kortweg: Nee, er bestaat in principe geen premierestitutie.  Maar laat ik het proberen uit te leggen.
Het geld is gebruikt voor het betalen van de VUT-uitkering van die oud-collega’s die in het jaar dat u de premie betaalde met de VUT waren.
De VUT-premie betaalt u dus niet voor u zelf (zoals bij pensioen), maar voor de mensen die op dat moment gebruik maken van de VUT-regeling. In dat opzicht lijkt de financiering van de VUT op de AOW.
Ook de AOW van mensen die op dit moment AOW ontvangen, wordt betaald door werknemers die nu nog geen 65+ jaar zijn. Het verschil tussen AOW en VUT is dat de VUT-regeling een arbeidsvoorwaarde was. De VUT-mogelijkheid gold dus niet voor alle Nederlanders. Het werd per bedrijfstak of zelfs per bedrijf geregeld.
De VUT-regelingen waren dan ook niet allemaal hetzelfde. In de ene bedrijfstak kon de VUT-regeling veel rianter zijn dan in de andere. En in de ene bedrijfstak moest er dan ook veel meer voor betaald worden dan in de andere. De VUT-regeling is ook niet overal op hetzelfde moment beëindigd. Bij sommige bedrijven hebben werknemers een klein deel van hun geld teruggekregen als er na het stopzetten van de VUT nog iets over was. Ook werd in een aantal gevallen het saldo van de VUT-regeling in de Pre-pensioenpot gestort.
Voor de Levensmiddelenbranche was ook bepaald dat: Indien de werknemer de VUT-uitkering niet heeft aangevraagd vóór het bereiken van de leeftijd van 62 jaar, het recht op VUT-uitkering vervalt.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Moet mijn werkgever bij re-integratie 2e spoor ook een transitievergoeding betalen?    Wanneer is de ketenregeling van toepassing bij een NUL-uren contract?